elektroenergetika

Termoelektrana Belchatow Poljska

Kada je 2010. godine bude pušten u rad novi blok, proširena TE Belchatow je postala najveća termoelektrana na lignit na svetu sa čak 5.100 megavata. Takodje to je najveća termoelektrana u Evropi.

Web Analytics