elektroenergetika

Vetropark Alta SAD

Treća najveća kopnena vetroelektrana na svetu je VE Alta Wind Energy Center koja je instalisane snage 1.550 MW i nalazi se u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Izgradjena je u 11 faza od 2010. do 2014. godine i svu električnu energiju isporučuje elektroprivredi Southern California Edison (SCE) sa kojom ima potpisan ugovor o isporuci električne energije tokom 25 godina. Postavljene su 4731 vetro turbina proizvodjača Vestas i GE.

Web Analytics