elektroenergetika

Nuklearna elektrana Bruce Kanada

Najveća nuklearna elektrana u Kanadi i celom američkom kontinentu je nuklearna elektrana Bruce. Nalazi se na obali jezera Huron i ima 4 reaktora snage 805MW, 3 reaktora 840MW i jedan reaktor od 891MW, tako da je ukupna snaga nuklearne elektrane 6630MW.

Web Analytics