elektroenergetika

Vetroelektrane u Evropi

Lokacije vetroelektrana u EvropiEvropa sada ima 236GW instalisanih vetroelektana (Feb 2022).

Godine 2021. nove vetroelektrane u Evropi iznosile su samo 17,4GW (14GW na kopnu i 3,4GW na moru) jer dozvoljavajuća uska grla u prenosu i problemi globalnog lanca snabdevanja i dalje odlažu puštanje u rad novih vetroelektrana. Dok je 2021. godina rekordna za instalacije (premašivši cifru od 17,1GW za 2017.), one su bile 11% niže od predviđenih.Zemlje sa najviše novih instaliranih kapaciteta bile su Velika Britanija, Švedska, Nemačka, Turska i Holandija po tom redosledu. Švedska je instalirala najviše novih vetroelektrana na kopnu (2,1GW). Velika Britanija je instalirala najviše novih vetroelektrana na moru (2,3GW)WindEurope očekuje da će Evropa instalirati 116GW novih vetroelektrana u periodu od 2022-2026. To je u proseku 23GW godišnje. Tri četvrtine ovih novih kapaciteta biće od vetra na kopnu.
Web Analytics