elektroenergetika

Razvodna postrojenja

Visokonaponska razvodna postrojenja, s obzirom na namenu, mogu se podeliti na:
• razdelna (razvodna, rasklopna) postrojenja – RP
• transformatorska postrojenja (stanice) – TS.

Razdelno (razvodno, rasklopno) postrojenje (stanica), koje se nalazi u čvorištu istog napona, predstavlja elektroenergetski objekat bez transformacije, s rasklopnom opremom istog naponskog nivoa. Namena mu je da osigura raspodelu energije na priključene vodove. Jedino se u razvodnim postrojenjima pojedini vodovi (izvori, potrošači i sl.) mogu staviti u pogon ili izvesti iz pogona. Za razliku od razdelnog postrojenja, transformatorsko postrojenje (trafostanica) ima još i transformaciju napona (transformatore – TR), što omogućava povezivanje mreža različitih naponskih nivoa.


TS Beograd 20

Prema funkciji koju imaju u EES- u, u visokonaponskim razvodnim postrojenjima se:
• podiže napon radi prenosa električne energije na daljinu
• spušta napon radi korišćenja električne energije
• razvodi električna energija u dva ili više pravaca.

Prema najvišem naponu, visokonaponska razvodna postrojenja mogu se podeliti na:
• srednjenaponska – SN (napon do 35 kV)
• visokonaponska – VN (napon viši od 110 kV).

Prema prostornom smeštaju, postrojenja mogu biti montirana/postavljena kao:
• unutrašnja (postrojenja u zgradama, najčešće urađenim za tu svrhu)
• spoljašnja (postrojenja na otvorenom ograđenom prostoru).


TS Bistrica

Postrojenja unutrašnje izvedbe mogu biti smeštena u posebne zgrade namenjene toj svrsi ili u posebnom delu zgrade čija je namena opšta (stambene zgrade, turistički objekti i dr.). Aparati i oprema koji se ugrađuju u ova postrojenja zaštićeni su od atmosferskih uticaja (vlaga, prašina i sl.), pa je i njihova konstrukcija jednostavna i jeftina. To su obično postrojenja za srednji napon (do 35 kV). Ćelije u ovim postrojenjima međusobno se odvajaju zidanom ili montažnom izolacionom pregradom.

Postrojenja visokog napona (110 kV i više) obično se rade na otvorenom, jer bi građevinski objekti za njihov smeštaj bili veliki i veoma složeni. Elementi ovih postrojenja moraju biti konstruisani i izvedeni da izdrže sve spoljašnje uticaje. U praksi postoji više različitih izvedbi ovih postrojenja, a u posljednje vreme se, zahvaljujući tehničkim inovacijama i novim materijalima, i postrojenja vrlo visokog napona (npr. SF6 postrojenja) izvode u zgradama.


TS Kopaonik

S obzirom na izvedbu, razvodna postrojenja mogu se podeliti na:
• razvodna postrojenja otvorenog tipa (montirana na slobodnim ograđenim površinama), uglavnom za visoke napone
• razvodna postrojenja zatvorenog ili oklopljenog tipa (cela ćelija je oklopljena limom), uglavnom za srednje i niže napone.

Zatvorena razvodna postrojenja obično se nalaze u urbanim sredinama. Pored uštede prostora i estetskih razloga, kod njih je smanjena buka iz transformatora, a i znatno bolje su zaštićena od klimatskih uslova i zagađenja (zato su obično jednostavnije konstrukcije). Oklopljena VNRP mogu biti smeštena na slobodnom prostoru ili u zgradi.


TS Košava

U čvornim postrojenjima stiče se više vodova i transformatora, dok prolazna postrojenja pored transformacije imaju samo dva voda („ulazizlaz“). Antenska postrojenja napajaju transformaciju preko samo jednog (jednostrukog) voda. Izbor izvedbe VNRP zavisi od velikog broja važnih faktora: naznačenognapona, tipa prekidača, zahteva za zaštitu od luka i dodira, preglednosti i mogućnosti kontrole, raspoloživog prostora za izgradnju, šema glavnih i pomoćnih strujnih krugova i sl. U opštem slučaju, razvodna postrojenja bilo kog tipa grade se sa jednim ili sa dva sistema sabirnica.
Web Analytics