elektroenergetika

TS Vranje 4

U TREBEŠINJU kod Vranja je 2015. godine puštena u rad nova trafostanica "Vranje 4" u koju je uloženo 20,5 miliona evra. Nova trafostanica regionalnog karaktera, koja je rađena po najvišim svetskim tehnološkim standardima i najstrožim ekološkim, urbanisitičkim zahtevima, obezbedjuje dugoročno i sigurno snabdevanje potrošača jugoistočne Srbije električnom energijom.

IZGRADNjA trafostanice u Trebešinju počela je oktobra 2012. godine. U septembru 2013. u potpunosti su završeni građevinski radovi i krenulo se sa elektromontažnim radovima, koji su kompletno okončani 2015. godine.Izvođač građevinskih radova i projektant je konzorcijum firmi Siemens – Beograd i ELNOSBL – Beograd. Isporučilac kompletne opreme je konzorcijum firmi Siemens – Austrija i Siemens – Beograd, dok je energetski transformator isporučio Končar PT – Zagreb. Ovaj deo posla finansiran je iz donacije Evropske Unije i programa IPA 2010. Izvođač eletkromontažnih radova je PD „Elektroistok – Izgradnja“ Beograd.Pripremne aktivnosti, rešavanje imovinsko-pravnih poslova, pribavljanje dozvola, učešće u izradi tenderske dokumentacije za sve Ugovore i izvođenje eletkromontažnih radova, kao i nabavka provodne i spojne opreme su aktivnosti koje sprovodi JP EMS. Takođe, izgradnju raspleta 400 i 110kv u blizini TS Vranje 4 finansira i realizuje JP EMS.Transformatorska stanica Vranje 4 veoma je značajna za ukupno poboljšanje u napajanju potrošača i privrednih subjekata u Vranju i okolnim centrima i gotovo u celoj jugoistočnoj Srbiji. Pored toga, važna je i pošto se nalazi na veoma značajnoj interkonektivnoj 400 kilovoltnoj dalekovodnoj trasi od TS Niš 2, preko TS Leskovac 2, Vranja do makedonske granice i dalje preko teritorije Makedonije prema Grčkoj, putem koje će se tranzitirati električna energija u ovom delu Evrope. Isto tako, poboljšava sigurnost i pouzdanost celokupnog sistema za prenos električne energije u Srbiji, te će ga, uslovno rečeno, podići na viši tehnološki nivo.


Web Analytics