elektroenergetika

Električni luk - 1

Električni luk se javlja kao posledica jonizacije medijuma u međukontaktnom prostoru komore prekidača, posle razdvajanja kontakata. To je vrsta pražnjenja u gasovima koja se karakteriše visokom temperaturom i velikom gustinom struje i jakom termoelektronskom i fotoelektronskom emisijom. Zbog postojanja električnog luka između kontakata, struja nastavlja proticati, iako su se kontakti razdvojili.
Web Analytics