elektroenergetika

FOTONAPONSKA ELEKTRANA SAJANIzgradnja fotonaponske elektrane snage 535,96 kWp, komplet sa izgradnjom priključka na mreže. Pobijanje 850 nosećih stubova u tlo, Montaža noseće kontrukcije , Postavljanje panela: 2364 kom (snaga jednog 245Wp), Isporuka opreme i izgradnja trafostanice 630kVA u skladu sa TP-16, Izrada kompletne instalacije FNE, Isporuka opreme i izgradnja 20kV priključka male elektrane na DSEE: • 20kV razvodno postrojenje opremljno za automatizaciju i uključivanje SDNU, • 20kV priključni vod • Čelično rešetkasni stub sa vertikalnim rastavljačem snage • Čelično rešetkasti stub za 24m za postavljanje antena i radio veze • Isporuka sistema za SDNU (RTU) • Isporuka i montaža radio veze između 20kV RP FN Sajan i DC ED Zrenjanin, pogon Kikinda

Web Analytics