elektroenergetika

Somborska elektrana na biogas postala isporučilac struje



Prva elektrana na biogas u Zapadnoj bačkoj sagrađena na imanju kompanije Agroplus u Svetozar Miletiću završila je probni rad i postala isporučilac električne energije EPS. Instalisani električni kapacitet: 999 kW. Instalisani toplotni kapacitet: 1056 kW

Web Analytics