elektroenergetika

Biogas Elektrana AlibunarBIOGAS ENERGY - Naša elektrana je locirana u selu IIandža, u opštini Alibunar u Vojvodini.Ukupan planirani kapacitet elektrane je 3MW električne energije godišnje(24.000.000 kWh) , kao i 3,6MW toplotne energije (29.000.000 kWh) godišnje.
Električna energija se proizvodi u tri posebna GE Jenbacher postrojenja,svako ukupne snage 999kW, koje na godišnjem nivou u elektroenergetsku mrežu isporuče oko 24 miliona kilovat časova električne energije.

Web Analytics