elektroenergetika

Zamena 220 i 400 kV faznih provodnika na DunavuZamena 220 i 400 kV faznih provodnika na reci Dunav, na jednom od najvećih raspona u Evropi, širine 1,25 km.

Web Analytics