elektroenergetika

Film o prenosu električne energijeKratak film u kom je objašnjena transformacija i orenos električne energije od elektrane do potrošača. Namenjen je učenicima osmog razreda.

Web Analytics