elektroenergetika

Grčka: Izbor snabdevača strujom
20 Jan 2020 - danas

Ukidanje monopola grčkog državnog Elektroprivrednog preduzeća (DEI) donelo je očekivanje da će zbog konkurencije novih, privatnih snabdevača strujom, biti opadanja cena za domaćinstva i drugih povoljnosti. Taj proces je odmakao naročito u poslednje dve godine, i sve je više lutanja nezadovoljnih potrošača od jednog do drugog „elektro-provajdera“ kojih je već tridesetak, i sve je više otkrića „zamki“ u ugovorima i dodataka na cenu struje koja zato raste.

Pod naslovom „Ponude snabdevača – na šta treba paziti“, grčki sajt vesti in.gr je objavio detaljna uputstva za građane.

„Eksplozivan rast broja, hiljada domaćinstava“ – piše sajt – koja idu od jednog do drugog snabdevača strujom, „pokazuje da se potrošači rukovode ‘akcijama’ na tržištu, tragaju za manjima računima i raznim popustima, ponašajući se baš kao na tržištu stabilne i mobilne telefonije“, piše sajt uz upozorenje da „s popustima na cenu struje treba biti znatno oprezniji“ nego s telefonima jer račun može biti znatno veći.

Centralno grčko udruženje potrošača „EKPOIZO“ savetuje „poseban oprez prema privlačnosti reklamnih ‘sirena’ koje nas svakodnevno ‘bombarduju’ uz pozive da promenimo snebdevača strujom“.

Odluka o tome zavisi ne samo od informisanosti samog kupca struje, već i od njegove „aktivnosti“ – spremnosti i sposobnosti da analizira ponude i traga na tržištu, a i da poznaje svoja prava i kako da ih ostvari što je problem i u Grčkoj.

Jedna od „zamki“ reklamnih ponuda je što neki od snabdevača nude ugovore i tamo gde još nemaju pravo distribucije struje, a čak i tamo gde te mogućnosti nema, kao što su ostrva, ali i tamo na vrata stižu reklamne ponude sa obećanjima.

Tamo gde „elektro-provajderi“ rade u većem broju – u velikim gradovima i šire na kopnu Grčke, uslov Ministarstva energetike za promenu snadevača domaćinstva strujom je da domaćinstvo ništa ne duguje prethodnom snabdevaču, ali u praksi ima problema s tim kako se to i kada formalno utvrdjuje.

Prva od tri preporuke Udruženja potrošača pri promeni snabdevača strujom je da gradjanin treba da sam izračuna godišnju potrošnju svog domaćinstva u kilovatima, odnosno da sabere podatke iz računa za struju koji se u Grčkoj izdaju triput godišnje – svaka četiri meseca.

Precizan podatak o ukupnoj godišnjoj potrošnji, ali ne i trošak u evrima jer on sadrži administrativne dodatke, uslov je da se utvrdi „energetski profil“ potrošača od čega zavisi izbor medju ponudama snabdevača.

Pritom je „zamka“ to što snabdevači reklamiraju razne zbunjujuće „pakete usluga“ i „akcije“ – niže cene struje tokom nekog raspona sati tokom nekih dana i samo tokom nekih meseci. „Čuvajte se toga!“ – upozorilo je Udruženje.

Preporuka potrošačima je da od bar tri-četiri snabdevača traže konkretne ponude u obavezujućem, pisanom obliku, kao i ponudjenog „paketa usluga“, a da traže i cene kilovata struje, sa i bez dodataka. Da bi se došlo do cene, od toga potrošač treba da odbije svoju konkretnu potrošnju po noćnoj tarifi jer se ona drugačije obračunava.

Sajt in.gr skreće pažnju i na to da potrošač treba da zna da na isporuku struje noću snabdevač nema prava da zaručanava svoju tarifu isoručioca kao za isporuku danju, iako ima slučajeva da se ona pojavljuje u računima i u delu koji se odnosi na potošnju noću.

U Grčkoj treba imati u vidu i da potrošnja domaćinstva veća od 2.000 kilovata za četiri meseca može da „lansira račun nebu pod oblake“ – upozorava sajt in.gr.

Druga od tri preporuke Udruženja potrošačima je da pri odabiru snabdevača utvrde koje su dodatne stavke uz osnovnu cenu struje, od kojih je većina administrativnih taksi i poreza ista bez obzira na snabdevača, ali ima i drugih.

Treća i najvažnija preporuka je: „Ne potpisujte ugovor pre no što ga dobro proučite!“ i pre no što „zatražite objašnjenje za sve što vam nije jasno“.

S ponudjačem treba razjasniti koliko je minimalno obavezujuće trajanje ugovora, koji su kriterijumi za promenu cene struje, kolika je akontacija – „garancija“ koju treba uplatiti za ugovor i koliko ona važi, koliko često se ispostavljaju računi, na koji način se računi mogu platiti – za to ima specifičnosti i ograničenja od snabdevača do snabdevača, gde se i kako se prijavljuju i rešavaju sporovi oko obračuna potrošnje i zaduženja – i tu ima posebnosti zavisno od snabdevača, koliko je vremena potrebno za promenu snadevača, kakve su posledice raskidanja ugovora…

Uz to, pre donošenja odluke treba na sličan način proučiti i ponude drugih snabdevača, a u Grčkoj ih ima 27, mada svi još ne rade svuda.

„Pažnja!“ – još jednom upozorava Udruženja potrošača „EKPOIZO“ – „Ne žurite s prihvatanjem popusta… može biti skrivenih zamki… potpišite ugovor tek kada budete sigurni da ćete imati koristi od promene snabdevača“.

Udruženje potrošača upozorava domaćinstva da „paze šta govore“ ako im se preko telefona ponudi neki novi ugovor o snabdevanju strujom, da u takvim razgovorima ne daju nikakve svoje podatke, i da usmeno ne prihvataju nikakve ugovore, čak ni da se usmeno ne obavezuju ni da će ponudu proučiti ako im bude poslata.

Takvih ponuda ima čak i preko SMS-a i društvenih mreža, i sve one su, po zakonu, obavezujuće za „potpisnika“ ako ih je na taj način prihvatio, iako ih nije fizički i potpisao. Savet je: „Ugovor uvek samo u ruke!“.

Čak i kada se ugovor dobije u ruke, uz njega, kao sredstvo obezbedjenja potrošača, treba da stigne „Izjava o neprihvatanju“, a valja znati i da grčki zakon za otkazivanje ugovora, bez ikakve obaveze plaćanja, predvidja 14-dnevni rok od dana prijema ugovora.

Na kraju, ako je ugovor proučen, ako je „po meri“ i ako je u interesu potrošača, predstoji još posla: da se dobije kompletan tekst ugovora, zajedno sa „opštim odredbama“ – iz zakona koje važe u vreme potpisivanja, zatim primerak dokumenta koji je potrošač potpisao, ponuda na osnovu koje je ugovor sklopljen. Sve to valja sačuvati za buduće potrebe, kaže Udruženje potrošača.

A kada počnu da stižu računi, treba pažljivo kontrolisati potrošnju iskazanu u kilovatima, proveravati obračun cene i obračun zaduženja po računu, eventualno postojanje duga i obračun taksi – i onih koje zavise od količine potrošene struje, i drugih koje zavise od iznosa računa, kao i lokalnih i drugih paušalnih taksi, kakva je za javnu RTV, državnu ERT.

Povezane vesti BALKAN

31 Maj 2018 EPCG u prednosti u ranim fazama otvaranja tržišta seebiz

31 Dec 2017 Vlada raskida saradnju sa Škoda Prahom analitika

3 Jul 2017 CG: Domaćinstva za struju duguju 127,7 miliona eur seebiz

9 Dec 2016 HE VIŠEGRAD OSTVARUJE REKORDNU PROIZVODNjU srna

13 Mar 2016 Hercegovina: U godinu dana pet solarnih elektrana seebiz

1 Dec 2014 Energoinvest će raditi dalekovod Čevo - Pljevlja analitika

22 Avg 2014 CG: NOVI ZAKON O ENERGETICI analitika

10 Mar 2014 CGES: Izgradnja trafostanice i kabla analitika

7 Jun 2013 Crnoj Gori preti isključenje sa EEM b92

11 Apr 2013 KAP troši struju iz regiona b92Web Analytics