elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

1 Sep 2019 - analitika - EPCG: Odobrena investicija za izgradnju VE Gvozd

Skupština akcionara EPCG AD Nikšić je usvojila odluku odobravanju investicije zajedničke izgradnje vjetroelektrane „Gvozd“, kao i odluku o izboru revizora te razrješenju i imenovanju novih članova Odbora direktora. Na Skupštini je konstatovano da prošla godina predstavlja jednu od najuspješnijih poslovnih godina od postanka Kompanije te da je EPCG grupa imala dobit oko 60 miiona eura. Sve kompanije u sastavu EPCG bilježe dobro poslovanje, a objedinjavanje termoenergetskog kompleksa u Pljevljima pokazuje se kao dobra odluka pa je ta sinergija dovela da Rudnik uglja Pljevlja već isplaćuje dividendu.

Ostvareni neto rezultat EPCG u 2018. godini iznosi 44.076.758 eura, a dobrim upravljanjem troškovima i maksimanim angažovanjem svih menadžerskih struktura i zaposlenih ostvarena su osnovna načela Poslovne politike. Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u 2018. godini, iznosila je 3.484,2 GWh, što je za 1.294,1 GWh ili 59% više od ostvarenja iz prethodne godine, a 16% više od plana.

Hidrološka situacija u protekloj godini je bila značajno povoljnija u odnosu na 2017. godinu što je uticalo na veću proizvodnju HE „Perućica” koja je iznosila 1.042,3 GWh što je za 481,0 GWh više u odnosu na prethodnu godinu i HE „Piva” čija je proizvodnja iznosila 993,9 GWh što je za 633,4 GWh više od ostvarenja iz prethodne godine. Ostvarena je i rekordna potrošnja koja je iznosila 104% od plana, odnosno 101% od ostvarenja u toku 2017.godine. U toku 2018. godine smanjena su potraživanja kod distributivnih kupaca i ostvaren stepen naplate od 102,30% u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u 2018. godini, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, akcionari su prihvatili odluku o usmjeravanju dobiti na nerasporedjenu dobit Društva tako da je ukupna nerasporedjena dobit kompanije 48.602.081 eura.

Skupština akcionara je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Ugovorom o izvršenju put opcije zaključenog izmedju države Crne Gore i A2A, donijela odluku o poništenju postojećih i odobrenju kupovine novih 10 odsto sopstvenih akcija čime će država povećati vlasnički udio u kompaniji na 85,41% što je i njen najveći udio u EPCG od 2009. godine kada je izvršena privatizacija kompanije. U 2018. godini ukupna kapitalna ulaganja u EPCG su iznosila 14.321.186 €. Većina ulaganja se odnosila na modernizaciju i nove projekte, ističe se u saopštenju.

Takodje, akcionari su podržali Odluku o odobravanju investicije zajedničke izgradnje vjetroelektrane „Gvozd“ sa kompanijom Ivicom Holding GmbH iz Austije. Vrijednost ove investicije iznosi 58 miliona eura.
VESTI SRBIJA SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti BALKAN :

9 Avg 2020 analitika
Investicija za povećanje snage HE “Perućica”
6 Avg 2020 analitika
CG: Pad potrošnje i cijena električne energije
27 Jul 2020 rtcg
Objaviti studiju ekonomske opravdanosti rekonstrukcije TE Pljevlja
26 Jul 2020 analitika
CG: Do 2024. za energetiku milijarda eura
29 Jun 2020 analitika
CG: Geološko istraživački radovi za vjetroelektranu Gvozd
25 Jun 2020 analitika
Potpisan ugovor za ekološku rekonstrukciju TE „Pljevlja“
7 Jun 2020 b92
Gradnja SE u Ulcinju počinje do kraja godine
12 Maj 2020 analitika
Šest decenija postojanja HE „Perućica“
9 Mar 2020 analitika
CG: Udvostručiti proizvodnju HE Perućice