ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.
ENGLISH
MOBILNI
FACEBOOK

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

         NAZAD  
I ČIST VAZDUH I JEFTINA STRUJA   11 Maj 2022 - blic
Biogas je mešavina različitih gasova koja nastaje prirodnim procesom biodigestije (tj. razlaganjem) organske materije u uslovima bez kiseonika. Kao i prirodni gas ovaj energent se u najvećoj meri koristi za proizvodnju električne energije. Ova tehnologija svoju praktičnu primenu je dobila još 1911. godine u Birmingemu u Engleskoj i od tada upotreba ovog energenta počinje da se širi, a sa aktuelizacijom problema klimatskih promena on počinje da dobija na posebnom značaju.

Proizvodnja struje biogasom se smatra čistom i obnovljivom,između ostalog jer je sam energent prirodno nastaje. Prednost biogasa je i u tome što za razliku od drugih vrsta energenata, u procesu njegovog stvaranja se ne troši dodatna energija. U suštini organske materije koje se koriste u proizvodnji ovog gasa, (npr. stajnjak, kukuruzovina, taloga od biljnih ulja, otpadna hrana…) su te koje su obnovljive tj. stalno dostupne.Kako tačno nastaje biogas?

U sklopu elekrana na biogas, nalaze se velika anaerobna postrojenja, u kojima je temperatura konstantna i u njima se taloži pomenuta organska materija. U suštini ovaj process razgradnje se dešava i u prirodnim okolnostima, s’tim što svi gasovi nastali od razlaganja materije završe u atmosferi. Velika postrojenja u kojima je kiseonik odsutan su tu kako bi uhvatila metan, ugljendioksid i druge gasove. Tako ova postrojenja i u ovom proizvodnom koraku utiču na smanjenje emisije gasova staklene bašte.

Kako nastaje struja od biogasa?

Drugi deo jedne elektrane na biogas čine sistemi za konverziju biogasa u električnu energiju korišćenjem npr. motora sa unutrašnjim sagorevanjem ili gasnih turbine. Takođe, sam gas može i da se koristi i za proizvodnju dugih oblika energije kao što je toplotna. Nusproizvod ovog procesa je stvaranje obogaćenog organskog digestata, koji se može koristiti kao zamena za hemijska đubriva.

Na samom kraju proizvodnog procesa, ispuštanje gasova sa efektom staklene bašte je drastično smanjeno, pa se često biogas uzima kao zamena za druga, fosilna, goriva. Takođe, kako se sirovine koje bi inače bile bačene koriste, proizvodnja struje na biogas i proizvodnja samog gasa su u svojoj suštini bazirani na osnovnim principima cirkularne ekonomije, te se pored smanjenja efekta staklene bašte smanjuje I količina ukupnog otpada koji proizvodimo.

Ekonomske prednosti

Pored pomenutih benefita za očuvanje životne sredine, proizvodnja struje u elektranama na biogas ima i niz ekonomskih benefita. Prvenstveno su troškovi proizvodnje električne energije od biogasa niski, te je struja jeftinija što pogoduje siromašnijem delu društva. Pored toga, kako se u procesu dobija i toplotna energija te se njenom upotrebom i tu štedi.

S` obzirom da je nusproizvod đubrivo koje se prodaje po nižim cenama od hemijskog, jedna od posledica su i potencijalno bolji i ekonomičniji usevi, kao i poboljšanje kvaliteta zemljišta.

Kako se ove elektrane grade u ruralnim sredinama zbog dostupnosti sirovina, sa njihovim otvaranjem otvara se I značajan broj radnih mesta za stanovništvo koje živi u okolini.

Na kraju krajeva, kako ova tehnologija doprinosi opštem smanjenju gasova sa staklenom baštom, i zagađenja otpadom, upotrebom struje dobijene iz biogasa u izvesnom smislu eliminišemo i troškove ulaganja u eksternalije. 

Najnovije vesti Srbija :

27 Jun 2022 Sa krovova možemo da dobijemo 6 GW
23 Jun 2022 Uvoz lignita EPS gura u nove kredite
22 Jun 2022 Licenca za rad Elektroseveru, naplata struje u četiri opštine
22 Jun 2022 KAKO DO SUBVENCIJE ZA SOLARNE PANELE
21 Jun 2022 Zagađenje iz termoelektrana na ugalj i dalje ogromno
20 Jun 2022 U Srbiji postoji devet vetroparkova
20 Jun 2022 Potrebno je do šest milijardi evra i oko pet godina vremena za nuklearku

 

Povezane vesti :

11 Maj 2022 I ČIST VAZDUH I JEFTINA STRUJA
10 Maj 2022 Energetska tranzicija skup, ali neminovan i isplativ proces
19 Jan 2022 Srbija mora u energetsku tranziciju
23 Avg 2021 Green technology first ulaže 12 mil EUR u gradnju 4 biogasne elektrane u Šapcu
19 Jul 2021 Solarni paneli uz subvenciju države isplativi velikim potrošačima
10 Jul 2021 Otvoreno biogasno postrojenje u Vrbasu
26 Apr 2021 U Bašaidu će se graditi biogasno postrojenje
4 Apr 2021 Otkup struje iz obnovljivih izvora uskoro zakonska obaveza
3 Mar 2021 Cene zelenih kilovata i dalje mogu biti veće od tržišnih
3 Mar 2021 Osnovano udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije
4 Feb 2021 SRBIJA SE OKREĆE "ZELENOJ" ENERGIJI
27 Jan 2021 Biogasna elektrana PEPO Energy počela sa radom
16 Okt 2020 Aukcijska kupovina struje iz OIE poštenija i bolja za potrošače
21 Sep 2020 Male elektrane - profit ogroman, a poslovni rizik minimalan
21 Sep 2020 Biogas i biomasa veliki potencijal za Srbiju

Web Analytics