ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.
ENGLISH
MOBILNI
FACEBOOK

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

         NAZAD  
Otpor OIE znak nesposobnosti; EMS: Nismo protiv zelenih energija   12 Jan 2022 - dnevnik
Ni Elektromreža Srbije ni Elektroprivreda Srbije nemaju ništa protiv okretanja nacionalne energetike čistijim izvorima energije, saopštio je EMS navodeći da je suština da se data tranzicija sprovede isplanirano i uz uvažavanje nacionalnih interesa i potreba, kao i mogućnosti našeg energetskog sistema.

EMS je tako reagovao na izjavu državne sekretarke u Ministarstvu rudarstva i energetike Jovanke Atanacković da je dopis EPS-a, EMS-a i Agencije za energetiku upućen tom ministarstvu, u kome ukazuju na loše posledice integracije proizvođača struje iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem, samo znak nesposobnosti menadžmenta tih preduzeća i instutucija da primene Zakon o obnovljivim izvorima energije koji je donet lane.

U saopštenju EMS-a koje je dostavljeno Tanjugu napominje se da u čiste OIE spadaju i hidroelektrane, koje u našem elektroenergetskom sistemu već postoje i učestvuju u proizvodnji sa oko 30 odsto, a da će u čiste izvore energije sa oznakom "zelene energije", prema najnovijoj najavljenoj odluci Evropske komisije, spadati čak i gasne temoelektrane, kao i nuklearne termoelektrane.

Ističe se da su međunarodne obaveze Srbije, preuzete u okviru Energetske zajednice praktično ispunjene, a predviđaju ukupno učešće svih oblika OIE od 27 procenata u bruto finalnoj potrošnji Srbije.

Smatramo da je donošenjem seta propisa koji regulišu oblast OIE, bez prethodnog definisanja novih nacionalnih ciljeva i strategije, narušen optimalan proces kreiranja nacionalne energetske politike za naredni period, posebno imajući u vidu da je Zakon o korišćenju OIE jedna od regulativa Clean Energy Package Evropske unije, čiji je rok za transponovanje kraj 2022. godine, a Srbija ga je donela već u prvoj polovini 2021. godine, navodi EMS.

Dodaje da je prvo trebalo utvrditi koji je optimalni udeo OIE iz sunca i vetra u ukupnoj proizvodnji u oblasti elektroenergetike, izradom sistemskih studija, čiji bi rezultati bili implementarirani u strateška dokumenata u oblasti energetike.

Navodi se da je donošenje krovnog dokumenta - nove Strategije Razvoja energetike Republike Srbije trebalo da bude logična prepostavka i polazna osnova za započinjanje i donošenje seta propisa iz OIE.

EMS napominje da su resornom ministarstvu više puta ukazivali da je uočen problem koji proizilazi iz koncepta koji je usvojen novim zakonskim rešenjem po kom su proizvođacima iz OIE s jedne strane obezbeđeni podsticaji za prizvodnju električne energije, kao i preuzimanje balansne odgovornosti za proizvođače OIE od strane garantovanog snabdevaca, državne kompanije EPS, dok je sa druge strane investitorima ostavljena potpuna sloboda plasiranja prizvedene električne energije na regionalnom i evropskom tržištu električne energije.

Svi mi smo skretali pažnju resornom ministarstvu na rizike i opasnosti koje donosi preuzimanje, a naročito proširivanje pogodnosti za obnovljive OIE u odnosu na zakonska rešenja u EU, bez prethodnih analiza i prilagođavanja našim potrebama, navodi se u saopštenju i dodaje:

Ukazali smo da u Evropi, već izvesno vreme, predložena rešenja podsticajnih mera za neupravljive OIE iz sunca i vetra više nisu aktuelna, kao i da je jasan trend bezuslovnog prebacivanja balansne odgovornosti na izvore neupravljivih OIE, kako bi se izbeglo ugrožavanje integriteta nacionalnih elektroprivreda.

Dodaje se da su se negativni efekti takvih rešenja mogli videti kroz eskalaciju tokom septembra 2021. nakon poremećaja i enormnog skoka cene električne energije na evropskim tržištima.

EMS navodi da ima još delova Zakona o korišćenju OIE koji se mogu dodatno popraviti u smislu jasnog definisanja nacionalnih interesa, odnosno zaštite domaćih potrošača.

Neophodno je izvršiti i dopunu Zakona o energetici i drugih relevantnih podzakonskih akata radi određivanja kriterijuma za uvođenje obavezne rezerve na teret proizvođača iz intermitentnih (obnovljivih) izvora energije.

Ističe da su zahtevi za priključenje na prenosnu mrežu u ovom momentu dostigli iznos od preko 11.000 MW, od čega je zahteva za priključenje zbirno oko 4.800 MW podneto do donošenja Zakona o izmenama i dopunama zakona o energetici, te podseća da celokupna instalisana snaga Srbije iz termo i hidro kapaciteta iznosi 7.800 MW.

Podsticanje priključenja ogromnog broja novih jedinica neupravljivih OIE iz sunca i vetra na naš prenosni sistem donosi ozbiljne rizike po integritet celokupnog nacionalnog elektroenergetskog sistema, odnosno po sigurno i stabilno snabdevanje potrošača dovoljnim količinama kvalitetne električne energije, navodi se u saopštenju.

To, dodaje se, znači da bi velike probleme i različite posledice mogli da osete svi građani naše zemlje, od skoka cene električne energije do mogućih ozbiljnih problema sa snabdevanjem električnom energijom.

Potiskivanje proizvodnje postojećih upravljivih izvora (termoelektrane i hidroelektrane) u našem proizvodnom miksu, bez novih upravljivih izvora (čiju izgradnju EMS podržava), dovodi do smanjenja inercije u sistemu, navodi EMS.

To, kako dodaje, ugrožava stabilan rad prenosnog sistema čime se ulazi u rizik od delimičnog i/ili potpunog raspada elektroenergetskog sistema usled narušene stabilnosti i nestanak napajanja električnom energijom na celoj teritoriji Srbije i posledičnih širih poremećaja u EE sistemu kontinentalne Evrope.

Sama ministarka rudarstva i energetike je u svim dosadašnjim istupima u javnosti naglašavala da je EMS AD najbolja energetska kompanija i hvalila nas, pa je vrlo čudno da njeni najbliži saradnici sada kažu da su rukovodstva najznačajnijih energetskih kompanija nesposobna, zaključuje EMS.

Atanacković: Nespremni da rešenja koja su i sami predložili primene u praksi

Dopis EPS-a, EMS-a i Agencije za energetiku upućen Ministarstvu rudarstva i energetike u kome ukazuju na loše posledice integracije proizvođača struje iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem je, prema oceni državne sekretarke u tom ministarstvu Jovanke Atanacković, samo znak nesposobnosti menadžmenta ovih preduzeća i instutucija da primene Zakon o obnovljivim izvorima energije koji je donet lane.

Oni jednostavno nisu spremni da rešenja koja su i sami predložili primene u praksi. A ta rešenja smo zajedno donosili jer su struka i zaposleni u tim preduzećima radili zajedno sa nama i na podzakonskim aktima koje pripremamo poslednjih šest meseci, kaže Atanckovićeva za Tanjug.

Dodaje da su radne grupe za podzakonska akta formirane odmah nakon donošenja zakona i da je njihova izrada ili u završnoj fazi ili su već završeni.

Elektroprivreda (EPS), Elektromreža (EMS) i Agencija za energetiku, u dopisu u koji je Tanjug imao uvid, uz promenu Zakona o obnovljivim izvorima energije (OIE) traže i odlaganje primene i donošenja svih podzakonskih akata kojima se daju podsticajne mere za proizvođače električne energije i OIE.

Atanackovićeva ocenjuje da njihova reakcija odnosno otpor koji pružaju primeni zakona predstavlja samo znak nesposobnost i, kako kaže, prikrivanje svega onoga što nije bilo urađeno na vreme.

Podsetiću da EPS nije imao nijednu investiciju ni projekat u poslednjih 30 godina. Očigledno da ni Elektromreža Srbije nije bila spremna za Zakon o obnovljivim izvorima energije koji imamo, kaže ona.

Dodaje da se rešenje nastalog problema nalazi u činjenici da Ministarstvo energetike nikome na nameće da se veliki broj obnovljivih izvora energije priključi preko noći i da je spremno da razgovara o problemima na koje se ukazuje u dopisu.

Priključivanje tih izvora će se desiti tek u narednim godinama i mi imamo vremena da se pripremimo. Vremena imamo upravo ako donesemo sve neophodne uredbe i pripremimo i sistem i investicije za ono što je jako važno, a to je da imamo zelenu energiju, istakla je ona.

Prema njenim rečima, za primenu zakona je neophodno dosta vremena, takođe i da se završe određene investicije i projekti i za to vreme energetska preduzeća mogu da budu spremna za energetsku tranziciju.

Smatramo da nema razloga nikakvoj panici, nikakvoj opstrukciji. Laž je da će se zbog obnovljivih izvora energije povećati cena struje a takođe je laž i da će pasti sistem zbog ovih izvora energije, kaže Jovanka Atanacković.

Dodaje i da Srbija neće imati problema sa strujom i da država od građana ne krije da problem zapravo postoji samo sa izvorom koji nije obnovljiv, a to je ugalj i proizvodnja struje u termoelektranama.

Ističe da će država uprkos otporu nastaviti da ide napred, a to znači i ka novim izvorima energije i da će voditi računa o energetskoj stabilnosti i bezbednosti zemlje.

U dopisu EPS-a, EMS-a i Agencije za energetiku se, takođe, navodi da će ogromni problemi sa povećanim uključivanjem OIE nastati pri obezbeđivanju regulacione rezerve za balansiranje sistema.

Atanackovićeva za Tanjug objašnjava da se i u balansnoj odgovornosti koju oni spominju opet nalazi prošlost.

Oni govore o balansiranju električne energije koju EPS trenutno preuzima i to su oni proizvođači električne energije koji su do sada bili u obnovljivim izvorima energije i koji su do sada izgrađeni. Upravo je novi zakon doneo drugačija rešenja, po kojima će svi ići na tržište. I mi upravo radimo na tome da se stvori takvo tržište da mogu svi da budu balansno odgovorni, kaže ona.

Stvaranje takvog tržišta bi, prema njenim rečima, trebalo da se omogući uredbom čije je donošenje u toku.
 

Najnovije vesti Srbija :

17 Maj 2022 Kladovo: Pola veka najveće dunavske elektrane
17 Maj 2022 Uskoro javna rasprava o nacionalnom planu za klimu i energetiku
16 Maj 2022 Modularni nuklearni reaktori
11 Maj 2022 Počinje izgradnja vetroparka "Kula 2"
11 Maj 2022 I ČIST VAZDUH I JEFTINA STRUJA
10 Maj 2022 Energetska tranzicija skup, ali neminovan i isplativ proces
9 Maj 2022 Kako možete sami proizvoditi, ali i prodavati struju?

 

Povezane vesti :

16 Maj 2022 Modularni nuklearni reaktori
11 Maj 2022 Počinje izgradnja vetroparka "Kula 2"
11 Maj 2022 I ČIST VAZDUH I JEFTINA STRUJA
10 Maj 2022 Energetska tranzicija skup, ali neminovan i isplativ proces
9 Maj 2022 Kako možete sami proizvoditi, ali i prodavati struju?
6 Maj 2022 NIS-ove benzinske stanice postaju zelene
6 Maj 2022 Međunarodna konferencija "Energetika i Balkan" 10. maja u Beogradu
4 Maj 2022 Započela realizacija prvog agrosolarnog projekta u regionu
3 Maj 2022 Šta je "Srpska energetska kriza"?
25 Apr 2022 Hidrosistem „Lim – Zapadna Morava” rešava problem energetske stabilnosti
21 Apr 2022 Neophodne investicije u nove elektroenergetske kapacitete
18 Apr 2022 Vlada Japana doprinosi sprovođenju Zelene agende u Srbiji
5 Apr 2022 PKS: Uskoro strategija za razvoj vodoničnih tehnologija u Srbiji
1 Apr 2022 Prvi ugovor EPS-a sa komercijalnim kupcem-proizvođačem
25 Mar 2022 Nema SOLARNIH PANELA bez PAMETNIH STRUJOMERA

Web Analytics