ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

     

    NAZAD  
Projekat daljinskog upravljanja elementima EES   26 Feb 2019 - ems
Projekat daljinskog upravljanja elementima EES krajem 2018. godine izašao je iz druge faze. Probni rad Pilot projekta (implementacije daljinskog upravljanja TS Jagodina 4) uspešno se privodi kraju, a još objekata implementirano je u sistem. Za početak, da ukratko napravimo još jedan osvrt na osnovne postulate projekta.
Projekat daljinskog upravljanja elementima EES je pokrenut zarad ostvarenja jednog od osnovnih strateških ciljeva prenosnog sistema Srbije, a to je daljinsko komandovanje svim objektima prenosne mreže iz dispečerskih centara.

Sistem daljinskog komandovanja je bilo neophodno implementirati radi efikasnog eliminisanja što više faktora rizika u sprovođenju manipulacija na transformatorskim stanicama, modernizacije koncepta upravljanja prenosnim sistemom, kao i modernizacije koncepta prenosa električne energije prateći pri tome opšteprihvaćenu praksu u okviru ENTSO-E. Neki od osnovnih benefita koje realizacija projekta donosi jesu i povećana pouzdanost prenosnog sistema u smislu maksimalnog smanjenja verovatnoće grešaka prilikom izvođenja manipulacija, kao i smanjenje vremena potrebnog za izvođenje manipulacija. Zatim, samim eliminisanjem potrebe da rukovalac odlazi u polje za vreme manipulacije eliminiše se i bezbednosni rizik za rukovaoca. Postižu se i bolja preglednost rasklopne opreme uz termalni nadzor daljinski komandovanih postrojenja, efikasnija iskorišćenost ljudskih resursa, kao i finansijske uštede koje sa sobom nose osavremenjene koncepcije prenosa i upravljanja prenosnim sistemom.

U okviru druge faze projekta u toku 2018. godine implementiran je sistem daljinskog upravljanja objektima prenosne mreže TS Vranje 4, TS Sombor 3, TS Valjevo 3 i RP Đerdap 2, i izvršeno je opremanje svih regionalnih dispečerskih centara za sprovođenje funkcije daljinskog komandovanja uz tehnički nadzor postrojenja. U okviru svih pet RDC-ova uspešno je izvršena integracija termalnog nadzora postrojenja sa SCADA sistemom RDC-a, što je, da podsetimo - prvi primer u svetskoj elektroenergetici razvoja jedne serverske platforme termalnog nadzora koji radi po SCADA protokolima (razvijen od strane proizvođača na zahtev projektnog tima EMS-a), koja pored termalne slike sa očitavanjem temperature kontakata rastavljača zarad potvrde uspešne komande, omogućava i sistem alarmiranja na SCADA-i o toplim mestima u postrojenju.

Pored projektom planiranih objekata, u sistem daljinskog upravljanja uspešno su puštena i priključna razvodna postrojenja vetroparkova priključena na prenosni sistem u toku 2018. godine. U okviru ove implementacije na sceni se pokazao jedan od osnovnih benefita projekta, a to je stvaranje uslova za uspešno izvođenje manipulacija u okviru svih novih postrojenja sa postojećim resursima samo primenom koncepta daljinskog komandovanja.Na osnovu ovog koncepta formirana je i u rokovima obučena i prva „letačka“ posada rukovalaca – posada rukovalaca grupe daljinski upravljanih visoko-naponskih postrojenja, u EMS AD. Ovo je posada za PRP vetroparkova Čibuk, Košava, Kovačica i Alibunar, oformljena na PRP Čibuk. Nova koncepcija prenosa električne energije sa matičnim stanicama i „letačkim“ posadama na njima, omogućava EMS-u da sa postojećim resursima na trafostanicama opsluži sve nove objekte iz procesa priključenja i procesa primopredaje objekata sa KPS viđenih u desetogodišnjem planu razvoja prenosnog sistema.

Na ovaj način se rešava i problem kritičnog geografskog položaja novih objekata, za koje bi bilo teško naći kandidate za stalan rad na njima. Efikasnost, preciznost, inovativnost, kvalitet, stručnost – sve postavljene vrednosti projekta na samom startu su očuvane i u drugoj fazi projekta i nastavljena je uspešna implementacija sistema koji svrstava EMS u same lidere ENTSO-E u primenjenom konceptu daljinskog komandovanja.
 

Najnovije vesti Srbija :

19 Avg 2019 ERS u zoni interesa EPS-a
19 Avg 2019 Potrošači i dalje bez nadoknade štete
19 Avg 2019 Građani Srbije rasipaju energiju
5 Avg 2019 Postavljena gasnoturbinska oprema TETO Pančevo
5 Avg 2019 Kralj čekićem utemeljio najdugovečniju centralu
4 Avg 2019 Napravili najbolji električni bicikl na svetu
25 Jul 2019 VE Kovačica stekla status povlašćenog proizvođača

 

Povezane vesti :

19 Avg 2019 ERS u zoni interesa EPS-a
19 Avg 2019 Potrošači i dalje bez nadoknade štete
19 Avg 2019 Građani Srbije rasipaju energiju
5 Avg 2019 Postavljena gasnoturbinska oprema TETO Pančevo
5 Avg 2019 Kralj čekićem utemeljio najdugovečniju centralu
4 Avg 2019 Napravili najbolji električni bicikl na svetu
25 Jul 2019 VE Kovačica stekla status povlašćenog proizvođača
25 Jul 2019 Klasične sijalice od sledeće godine van upotrebe
25 Jul 2019 Podzemni kablovi za stabilno snabdevanje Beograda
25 Jul 2019 Računi za struju od jula "bogatiji" za novu stavku
16 Jul 2019 Sporazum sa Francuzima o izgradnji vetroparka
10 Jul 2019 Muzej Nikole Tesle – jedinstven u svetu
1 Jul 2019 Šta će "Rat struja" reći o najvećem umu Srbije?
23 Jun 2019 Potencijal vetra u Srbiji procenjuje se na 1035MW
23 Jun 2019 „Veliko spremanje” Dunava

Web Analytics