ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

     

    NAZAD  
Za šest godina gasi se osam termo blokova   1 Avg2017 - novosti, pks
U NAREDNIH šest godina biće isključeno osam termo-blokova koji su odradili svoje. Njihov učinak bi trabalo da nadomesti budućih osam vetroelektrana, jedna parno-gasna termoelektrana u Pančevu i blok B3 u TE Kostolac B. Ovo je samo deo buduće slike srpske energetike kako je vidi Predlog uredbe kojom se definiše program ostvarivanja Strategije razvoja energetike i to za period od 2017. do 2023.

Javna rasprava o ovom dokumentu je otvorena do 19. avgusta, a u utorak je organizovana u Privrednoj komori Srbije. Dosad je preko sajta Ministarstva energetike stiglo 76 primedaba i trećina je prihvaćena.

Do 2023. godine, ako se zacrtana dinamika i ostvari, potrošači bi trebalo ređe da ostaju bez struje. Sa sadašnjih 0,005 odsto neisporučene energije, učešće bi trebalo da padne na 0,003 odsto. Potrošači bi, umesto pola sata, bez struje po prekidu u proseku trebalo da su u mraku po 21 minut. Istovremeno, umesto da godišnje pišu 8,5 prekida po korisniku, trebalo bi da izbroje 6,7 "isključenja". Godišnji gubici električne energije u distributivnom sistemu bi sa trenutnih 12,8 odsto do 2023. trebalo da padnu na 9,6 odsto.

- Od velikog je značaja za građane i privredu da se obezbedi energetska bezbednost i da se na pravilan način procene resursi koji obezbeđuju tu bezbednost - istakao je u utorak Aleksandar Perić, specijalni savetnik u PKS.


JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU UREDBE KOJOM SE UTVRĐUJE
PROGRAM OSTVARIVANЈA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE
REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD DO 2025. GODINE SA
PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE ZA PERIOD 2017. DO 2013. GODINE
I
IZVEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROGRAMA
OSTVARIVANЈA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE
SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE, ZA
PERIOD 2017. GODINE DO 2023. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

U Privrednoj komori Srbije održana je javna rasprava o Predlogu uredbe o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike za period 2017. do 2023. godine i Izveštaju o strateškoj proceni uticaja Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike na životnu sredinu.

Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine usvojena je u decembru 2015. godine i definiše osnovne okvire energetske politike Srbije u narednom periodu, podsetila je državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović, otvarajući javnu raspravu u PKS. Strategija je bazirana na nekoliko klјučnih aspekata:

- na obaveze Republike Srbije koje proističu iz Ugovora o Energetskoj zajednici, i politici Republike Srbije, u pogledu pridruživanja Evropskoj Uniji;
- na obezbeđenje sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog snabdevanja energijom i energentima, na osnovu raspoloživih energetskih resursa i potencijala, kao i na neophodnost dalјeg razvoja energetskog sektora i njegovog mrežnog i tržišnog uvezivanja sa regionom, u skladu sa realnim mogućnostima i potrebama.

Skup u PKS posvećen je predstavlјanju Programa ostvarivanja Strategije kojim se detalјno razrađuje Strategija razvoja energetike. Dokument sadrži tri važna poglavlјa.

Jedno je poglavlјe kojim se definišu strateški energetski projekti. Tim poglavlјem se implementira Uredba 347 Evropske Unije o smernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu, čime će se omogućiti brža realizacija projekata od strateškog značaja na nacionalnom i regionalnom nivou, istakla je državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović.
Ona je navela i poglavlјe kojim se definišu cilјevi, indikatori, mere, aktivnosti i projekti, i to za sve oblasti energetike: električnu, kao i toplotnu energiju, obnovlјive izvore energije, ali i ugalј, naftu, prirodni gas i energetsku efikasnost. Trećim poglavlјem predstavlјa se lista projekata koji su predmet Programa ostvarivanja strategije prema prioritetu.

Ministarstvo rudarstva i energetike nastojalo je da pripremi realan, operativan dokument, što opet znači da je, kao takav, podložan promeni i stalnom unapređenju. Dokumentom se jasno iskazuje potreba unapređenja «energetskog miksa» Srbije, u cilјu dostizanja održivog razvoja energetike i uvažavanja aspekta zaštite životne sredine.

Naime, predviđeno je povlačenje iz rada 8 termoblokova, a najveći deo novih kapaciteta za proizvodnju električne i toplotne energije, čija izgradnja je predviđena Programom ostvarivanja strategije, su kapaciteti bazirani na obnovlјivim izvorima energije. Definisani su i projekti modernizacije postojećih kapaciteta u oblasti proizvodnje električne i toplotne energije, u cilјu unapređenja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Međutim, treba da budemo svesni da promene ne mogu da nastanu preko noći, već da je u pitanju duži proces, naglasila je Mirjana Filipović.

Ona je istakla da je veoma važno imati u vidu veličinu i strukturu energetskog sektora i s tim u vezi, realne mogućnosti razvoja srpske energetike s jedne strane, i obezbeđenje sigurnosti snabdevanja sa druge. Naime, ukupna potrošnja primarne energije iznosi oko 15 miliona tona ekvivalentne nafte godišnje.

Raspoloživi energetski potencijal obnovlјivih izvora energije je procenjen na 5.65 miliona tona ekvivalentne nafte godišnje a proizvodnja električne energije zadovolјava domaće potrebe, pri čemu je 70 odsto ove proizvodnje iz termosektora, 30 odsto je iz hidrosektora, dok je po pitanju nafte i gasa, Srbija visoko uvozno zavisna. Sa druge strane, Srbija se graniči sa 8 zemalјa i ima geopolitički položaj koji nije dovolјno iskorišćen, podsetila je, u PKS, državni sekretar Mirjana Filipović.

U postupku izrade dokumenta obavlјene su konsultacije sa svim vodećim energetskim kompanijama, i Agencijom za energetiku a kao podloga, korišćena su sva neophodna i raspoloživa dokumenta. Početkom maja 2017. godine, sprovedene su javne konsultacije radi uklјučivanja javnosti u izradu ovog dokumenta a pored toga, organizovana je javna rasprava koja će trajati mesec dana, što je nastavak dosadašnje prakse ovog ministarstva - da na krajnje transparentan način, uz maksimalno uklјučivanje i uvažavanje javnosti, definiše svoja strateška dokumenta.

Filipovićeva je učesnike skupa podsetila da je u procesu izrade Strategije razvoja energetike Republike Srbije, javna rasprava trajala gotovo tri meseca, da je organizovano 7 skupova u 4 grada Srbije (Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu), kao i da je organizovan skup posebno za diplomatski kor, Delegaciju Evropske Unije i Energetsku zajednicu. Strategija je predstavlјena i Evropskoj Komisiji 2014. Godine.

Cilј Ministarstva rudarstva i energetike je, verujem, isti za sve - a to je da svojim radom doprinesemo napretku, bolјem životu i lepšoj životnoj sredini svih nas, jer svi živimo u istoj zemlјi, zaklјučila je državni sekretar ministarstva, Mirjana Filipović uz poziv da učinimo ovaj dokument što je moguće kvalitetnijim.
 

Najnovije vesti Srbija :

18 Feb 2019 Emisije prete računima za struju
18 Feb 2019 Počela izgradnja postrojenja za odsumporavanje
13 Feb 2019 Dani energetike 27. i 28. februara u Novom Sadu
13 Feb 2019 AERS dao saglasnost na Plan razvoja prenosnog sist
13 Feb 2019 Naknada za zelenu energiju - 0,093 RSD/kWh
13 Feb 2019 Takse na emisije CO2 razvojna šansa
11 Feb 2019 Đerdapske hidroelektrane – zelene evropske snage

 

Povezane vesti :

18 Feb 2019 Emisije prete računima za struju
18 Feb 2019 Počela izgradnja postrojenja za odsumporavanje
13 Feb 2019 Takse na emisije CO2 razvojna šansa
3 Feb 2019 Prete nam evropske takse
27 Jan 2019 Svi blokovi u TENT-u rade punim kapacitetom
27 Jan 2019 mHE najmanje šteti prirodi
13 Jan 2019 Zelena energija ne može da zameni ugalj
19 Dec 2018 Zbog mHE izgubićemo 2.000km reka
7 Dec 2018 NIS 2020. godine pušta u rad elektranu i vetropark
3 Dec 2018 Tranzicija energetskog sistema biće bolna
26 Nov 2018 Gasne elektrane zamena za TE
5 Nov 2018 Izgradnja gasne elektrane u Pančevu
5 Nov 2018 Priština krade struju sa srpskih dalekovoda
31 Avg 2018 TENT: Siguran napon iz novog bloka
25 Avg 2018 Antić sa predsednikom kompanije CMEC

Web Analytics