ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

     

    NAZAD  
Podrška većem korišćenju biomase u fokusu države   14 Jun 2017 - ekapija
Najveći potencijal Srbije u obnovljivim izvorima energije leži u biomasi. Tako bar tvrdi ministar energetike Aleksandar Antić. On je nedavno izjavio da su u toku i projekti koji će obezbediti dodatnih oko 500 megavata iz obnovlјivih izvora i poručio da posebnu pažnju treba posvetiti korišćenju biomase, gde je i naš najveći potencijal.

- Srbija više "fensi" gleda na vetro i solarne parkove, pošto to viđamo kada putujemo, ali prenebregavamo da je najveći potencijal u biomasi - naglasio je Antić.

Prema njegovim rečima, ako je oko 5,6 miliona tona ekvivalenta nafte naš ukupni potencijal iz obnovlјivih izvora energije, oko 3,3 miliona je iz biomase.

- Biomasa mora biti daleko više u fokusu i mi kao ministarstvo smo radili na promociji i nastavićemo i kroz izgradnju malih postrojenja i investicija na biomasu i biogas, ali pre svega kroz stalni pritisak prema sistemima dalјinskog grejanja - rekao je Antić dodajući da toplane sve više prelaze na korišćenje biomase.

Od 2010. godine 11 elektrana na biogas ukupne snage oko 12,967MW steklo je status privremeno povlašćenog proizvođača energije.


foto: nostal6ie/shutterstock.com U prethodnom periodu pokrenuto je više projekata koji će doprineti većem korišćenju biomase u energetske svrhe. U toku je projekat "Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji", u okviru koga su dodeljena nepovratna sredstva za 6 novih postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase i biogasa, ukupne instalisane snage 6,32 MW. Krajem prošle godine počela je da radi prva bioelektarana u Botošu iz ovog programa.

Takođe, kroz projekat podsticanja korišćenja obnovlјivih izvora energije Razvoj tržišta biomase u Srbiji, biće plasirana sredstva u iznosu od 100 mil EUR, a planirano je da realizacija projekta počne u ovoj godini. Glavne investicije odnose se na ugradnju kotlova na biomasu, toplotnih pumpi, rekonstrukciju toplovodne mreže, izgradnja skladišta za biomasu i nabavku ostale opreme neophodne za snabdevanje biomasom, sisteme nadzora i kontrole u kotlarnicama, građevinske radove.

Potencijal velik, stepen iskorišćenosti nizak

Studije i analize pokazuju da je biomasa najznačajniji potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji - procenjuje se na 3,405 Mtoe godišnje, od čega je 55% poljoprivredna i 45% drvna biomasa.

Potencijal drvne mase iznosi 1,53 Mtoe. Šumska biomasa najzastupljenija je na jugu i u centralnoj Srbiji i njen stepen korišćenja je vrlo visok i iznosi 70%. Procenjen potencijal poljoprivredne biomase od ostataka poljoprivrednih kultura, ostataka u voćarstvu, vinogradarstvu i preradi voća je 1,67 Mtoe godišnje. Poljoprivredna biomase je najzastupljenija na severu Srbije, podaci su Privredne komore Srbije.


foto: tchara/shutterstock.com Međutim, i pored velike rasprostranjenosti njen potencijal se koristi u zanemarljivom procentu od 2%.

- Potencijal primarnog biorazgradivog otpada procenjen je na 205 hiljada toe, komunalni otpad i otpadna jestiva ulja i otpad životinjskog porekla procenjeni su u ukupnoj količini od 0,043 miliona toe godišnje. Potencijal biorazgradivog komunalnog otpada se zasada ne iskorišćava – kaže za eKapiju Ljubinko Savić, zamenik sekretara Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo u PKS.

Bioetanol se može proizvoditi od žitarica, krompira, sirka i jerusalimske artičoke, za čije uzgajanje u Srbiji postoji oko 100.000 hektara marginalne zemlje. Biodizel se može proizvoditi od uljarica: suncokreta, soje i uljane repice, čije se gajenje može vršiti na 350.000 hektara i što bi omogućilo godišnju proizvodnju od oko 220.000 tona biodizela. Takođe, moguće je sakupiti oko 10.000 tona otpadnih jestivih ulja pogodnih za proizvodnju biodizela.

- Situacija u Srbiji može se opisati nedovoljnom informisanošću glavnih učesnika na tržištu o prednostima energije dobijene iz biomase, o isplativim tehnologijama za prikupljanje otpadne biomase, o unapređenju kvaliteta biomase i logističkih sistema. Nisu u potpunosti upoznati ni sa naprednim tehnologijama korišćenja biomase, a veliki problem je i nepostojanje tržišta biomasom – kaže Savić.
 

Najnovije vesti Srbija :

20 Sep 2018 Zajedničko rešenje za budućnost HE "Đerdap"
20 Sep 2018 Energija iz otpada
17 Sep 2018 Sajam energetike od 2. do 5. oktobra u Beogradu
12 Sep 2018 Otvoren vetropark Alibunar
10 Sep 2018 Modernizovan dispečerski centar za celu Srbiju
10 Sep 2018 Teslina prva hidroelektrana dogodine u sistemu EPS
7 Sep 2018 Đerdap: Počela peta faza revitalizacije

 

Povezane vesti :

22 Mar 2018 Najveći potencijal Srbije - biomasa
25 Feb 2018 Energetika u 2100. godini
14 Jun 2017 Podrška većem korišćenju biomase u fokusu države
9 Mar 2017 Srbija ispunjava obavezu EU do 2020.
13 Mar 2017 Država planira nastavak podsticaja u sektoru bioga
23 Jan 2017 RETROSPEKTIVA2016-Investicije u oblasti ENERGETIKE
20 Jan 2017 Za naše tržište već ima zainteresovanih investitor
4 Dec 2016 Potrošnja iz obnovljivih izvora dostigla 23%
2 Dec 2016 EPS uložio preko 200 miliona evra u ekološke proje
19 Nov 2016 Besplatno zemljište za uzgoj biljaka za biomasu
16 Sep 2016 Zelena energija je obaveza prema našoj deci
15 Nov 2015 Donacija od 1,6 miliona $ za elektrane na biogas
7 Mar 2015 Srbija bi uskoro trebalo da dobije internet-berzu
4 Jan 2015 CELI GRAD SE GREJE NA BIOMASU
14 Nov 2014 Toplane u Srbiji i OIE

Web Analytics