ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

     

    NAZAD  
Kako do novca za finansiranje projekata   25 Jul 2012 - ekapija
Ulaganja u energetsku efikasnost i projekte koji promovišu obnovljive izvore energije, sve više zauzimaju mesta u razmišljanjima i planovima i naših ljudi poslovnog duha. Ideja kažu ima, ali, ko i uvek, nedostaje novca. Jedan od vidova finansiranja dolazi iz Londona. Naime, finansiranja projekata energetske efikasnosti i projekata sa korišćenjem obnovljivih izvora energije, moguće je obezbediti iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD), preko WEBSEDFF – Western Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility.
WEBSEDFF je počeo sa radom u maju 2009, i do sada je u regionu realizovano 12 projekata i potroseno je ili rezervisano oko 50 mil EUR sredstava koje je EBRD obezbedila.
U maju 2012. je krenula druga faza projekta i obezbedjeno je novih 50 mil EUR za kreditiranje projekata kao i dodatna sredstva za besplatnu tehničku podršku klijentima i podsticajna (nepovratna) sredstva koja mogu iznositi do 10% od iznosa kredita.
Važno je napomenuti da za sredstva WEBSEDFF mogu konkurisati preduzeća u većinskom privatnom vlasništvu. Iznos pojedinačnog kredita koji se može odobriti iz sredstava WEBSEDFF je 2-6 mil EUR. EBRD direktno odobrava uslove kreditiranja za svaki projekat pojedinačno.
Prosečan (očekivani) rok otplate kredita: 6-8 godina za projekte energetske efikasnosti, 12-15 godina za projekte obnovljivih izvora energije, uz odgovarajući poček (grace period) i fleksibilne planove otplate.
Neki od primera projekata koji se mogu finansirati preko WEBSEDFF: Energetska efikasnost (EE):
- Kogeneracija – spregnuta proizvodnja toplotne i električne energije
- Trigeneracija – spregnuto grejanje, hlađenje i proizvodnja električne energije
- Rehabilitacija postojećih kotlova (osavremenjivanje kontrolnih uređaja, ugradnja ekonomajzera, poboljšanje izolacije, ugradnja regenerativnih gorionika, automatsko odumuljivanje i sl.)
- Zamena starih kotlova novim kondenzacionim kotlovima,
- Prelazak sa sistema grejanja ne električnu energiju na druge vidove grejanja,
- Rehabilitacija sistema za razvod pare: ugradnja odvajača kondenzata, poboljšanje povraćaja kondenzata i sl.
- Ugradnja sistema za rekuperaciju – iskorišćenje otpadne toplote iz tehnoloških procesa (ugradnja ekonomajzera za potrebe predgrevanja; rekuperacija za potrebe grejanja prostora; rekuperacija za potrebe sušenja) i/ili iz sistema za ventilaciju
- Rehabilitacija sistema komprimovanog vazduha (decentralizacija i/ili ponovno dimenzionisanje kompresora, zamena starih kompresora novim efikasnim)
- Rehabilitacija sistema za razvod električne energije (zamena starih ili predimenzionisanih transformatora, ugradnja kondenzatora sa ciljem da se smanji potrošnja reaktivne električne energije i sl.),
- Ugradnja efikasnih čilera, frekventnih regulatora, efikasne rasvete,...
- Unapređenja u procesu proizvodnje i kontrole
- Mere energetske efikasnosti u zgradama takođe mogu biti predmet finansiranja, ali samo kao deo celog paketa mera EE, u kom su i gore navedene mere:
o Povećanje efikasnosti sistema grejanja uključujući izvor toplote, razvodni sistem kao i grejna tela, balansiranje sistema, o Ugradnja merača potrošnje energije i sistema za kontrolu i upravljanje, o Ugradnja prozora i vrata sa niskim koeficijentom toplotne provodljivosti, o Sistemi sa korišćenjem obnovljivih izvora energije (solarni kolektori, kotlovi na biomasu, geotermalni sistemi sa ili bez toplotnih pumpi) o Termalna izolacija spoljnih zidova, krovova, podova, o Termalna izolacija distributivnih rashladnih/toplotnih sistema, o Upotreba otpadne toplote (procesna, od ventilacionih sistema,...)

Obnovljivi izvori energije:
- Protočne HE snage ispod 10 MW
- Elektrane na vetar, snage do 20 MW
- Solarni sistemi za zagrevanje vode za potrebe procesa, grejanja/hlađenja i zagrevanje sanitarne vode, sisteme sušenja
- Solarne elektrane za proizvodnju električne energije
- Sistemi na biomasu, za proizvodnju samo toplote, električne energije, ili spregnutu proizvodnju toplote, električne energije i hlađenje
- Biogasna postrojenja,
- Geotermalne toplotne pumpe,
- Proizvodnja energenata kao što su peleti ili druga biogoriva (nisu predviđena podsticajna sredstva za ovu vrstu projekata)

Projekti energetske efikasnosti u javnom sektoru:

Projekti koji podrazumevaju ESCO ugovor realizovan od strane privatne, ESCO kompanije sa javnim preduzećem i uključuju opremu, sisteme i procese koji omogućavaju smanjenje potrošnje primarne energije i/ili finalnu potrošnju električne energije i/ili drugih goriva (fosilnih i obnovljivih) i/ili drughih oblika energije.
U cilju pružanja podrške potencijalnim korisnicima kredita, kao i samom EBRD-u u postupku odobravanja finansiranja, EBRD je izabrao firme "Fichtner GmbH" iz Nemačke i "SEEC – South East Europe Consultants" iz Beograda za tehničkog konsultanta.
Ukoliko imate predlog projekta za finansiranje preko WEBSEDFF ili želite bliže informacije o finansiranju preko WEBSEDFF, možete se obratite konsultantskom timu, koji će vam besplatno pružiti podršku u celokupnom postupku odobravanja kredita:
Goranu Matoviću, Country Manager za Srbiju, (Goran.Matovic@websedff.com , 011 2040 368, +381 64 24 48 958) ili Rastku Mladenoviću (Rastko.Mladenovic@fichtner.de , +381 64 24 71 665).
 

Najnovije vesti Srbija :

18 Feb 2019 Emisije prete računima za struju
18 Feb 2019 Počela izgradnja postrojenja za odsumporavanje
13 Feb 2019 Dani energetike 27. i 28. februara u Novom Sadu
13 Feb 2019 AERS dao saglasnost na Plan razvoja prenosnog sist
13 Feb 2019 Naknada za zelenu energiju - 0,093 RSD/kWh
13 Feb 2019 Takse na emisije CO2 razvojna šansa
11 Feb 2019 Đerdapske hidroelektrane – zelene evropske snage

 

Povezane vesti :

18 Feb 2019 Emisije prete računima za struju
18 Feb 2019 Počela izgradnja postrojenja za odsumporavanje
13 Feb 2019 Dani energetike 27. i 28. februara u Novom Sadu
13 Feb 2019 AERS dao saglasnost na Plan razvoja prenosnog sist
13 Feb 2019 Naknada za zelenu energiju - 0,093 RSD/kWh
13 Feb 2019 Takse na emisije CO2 razvojna šansa
11 Feb 2019 Đerdapske hidroelektrane – zelene evropske snage
6 Feb 2019 U Srbiji se gradi najveća vetroelektrana
3 Feb 2019 Srbija i RS grade dve HE na Drini
3 Feb 2019 Prete nam evropske takse
3 Feb 2019 Novi projekti za jači energetski sistem
27 Jan 2019 Svi blokovi u TENT-u rade punim kapacitetom
27 Jan 2019 mHE najmanje šteti prirodi
27 Jan 2019 Glasno ne za MHE
21 Jan 2019 Srbija će graditi nuklearku?

Web Analytics