ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

     

    NAZAD  
Kako do novca za finansiranje projekata   25 Jul 2012 - ekapija
Ulaganja u energetsku efikasnost i projekte koji promovišu obnovljive izvore energije, sve više zauzimaju mesta u razmišljanjima i planovima i naših ljudi poslovnog duha. Ideja kažu ima, ali, ko i uvek, nedostaje novca. Jedan od vidova finansiranja dolazi iz Londona. Naime, finansiranja projekata energetske efikasnosti i projekata sa korišćenjem obnovljivih izvora energije, moguće je obezbediti iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD), preko WEBSEDFF – Western Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility.
WEBSEDFF je počeo sa radom u maju 2009, i do sada je u regionu realizovano 12 projekata i potroseno je ili rezervisano oko 50 mil EUR sredstava koje je EBRD obezbedila.
U maju 2012. je krenula druga faza projekta i obezbedjeno je novih 50 mil EUR za kreditiranje projekata kao i dodatna sredstva za besplatnu tehničku podršku klijentima i podsticajna (nepovratna) sredstva koja mogu iznositi do 10% od iznosa kredita.
Važno je napomenuti da za sredstva WEBSEDFF mogu konkurisati preduzeća u većinskom privatnom vlasništvu. Iznos pojedinačnog kredita koji se može odobriti iz sredstava WEBSEDFF je 2-6 mil EUR. EBRD direktno odobrava uslove kreditiranja za svaki projekat pojedinačno.
Prosečan (očekivani) rok otplate kredita: 6-8 godina za projekte energetske efikasnosti, 12-15 godina za projekte obnovljivih izvora energije, uz odgovarajući poček (grace period) i fleksibilne planove otplate.
Neki od primera projekata koji se mogu finansirati preko WEBSEDFF: Energetska efikasnost (EE):
- Kogeneracija – spregnuta proizvodnja toplotne i električne energije
- Trigeneracija – spregnuto grejanje, hlađenje i proizvodnja električne energije
- Rehabilitacija postojećih kotlova (osavremenjivanje kontrolnih uređaja, ugradnja ekonomajzera, poboljšanje izolacije, ugradnja regenerativnih gorionika, automatsko odumuljivanje i sl.)
- Zamena starih kotlova novim kondenzacionim kotlovima,
- Prelazak sa sistema grejanja ne električnu energiju na druge vidove grejanja,
- Rehabilitacija sistema za razvod pare: ugradnja odvajača kondenzata, poboljšanje povraćaja kondenzata i sl.
- Ugradnja sistema za rekuperaciju – iskorišćenje otpadne toplote iz tehnoloških procesa (ugradnja ekonomajzera za potrebe predgrevanja; rekuperacija za potrebe grejanja prostora; rekuperacija za potrebe sušenja) i/ili iz sistema za ventilaciju
- Rehabilitacija sistema komprimovanog vazduha (decentralizacija i/ili ponovno dimenzionisanje kompresora, zamena starih kompresora novim efikasnim)
- Rehabilitacija sistema za razvod električne energije (zamena starih ili predimenzionisanih transformatora, ugradnja kondenzatora sa ciljem da se smanji potrošnja reaktivne električne energije i sl.),
- Ugradnja efikasnih čilera, frekventnih regulatora, efikasne rasvete,...
- Unapređenja u procesu proizvodnje i kontrole
- Mere energetske efikasnosti u zgradama takođe mogu biti predmet finansiranja, ali samo kao deo celog paketa mera EE, u kom su i gore navedene mere:
o Povećanje efikasnosti sistema grejanja uključujući izvor toplote, razvodni sistem kao i grejna tela, balansiranje sistema, o Ugradnja merača potrošnje energije i sistema za kontrolu i upravljanje, o Ugradnja prozora i vrata sa niskim koeficijentom toplotne provodljivosti, o Sistemi sa korišćenjem obnovljivih izvora energije (solarni kolektori, kotlovi na biomasu, geotermalni sistemi sa ili bez toplotnih pumpi) o Termalna izolacija spoljnih zidova, krovova, podova, o Termalna izolacija distributivnih rashladnih/toplotnih sistema, o Upotreba otpadne toplote (procesna, od ventilacionih sistema,...)

Obnovljivi izvori energije:
- Protočne HE snage ispod 10 MW
- Elektrane na vetar, snage do 20 MW
- Solarni sistemi za zagrevanje vode za potrebe procesa, grejanja/hlađenja i zagrevanje sanitarne vode, sisteme sušenja
- Solarne elektrane za proizvodnju električne energije
- Sistemi na biomasu, za proizvodnju samo toplote, električne energije, ili spregnutu proizvodnju toplote, električne energije i hlađenje
- Biogasna postrojenja,
- Geotermalne toplotne pumpe,
- Proizvodnja energenata kao što su peleti ili druga biogoriva (nisu predviđena podsticajna sredstva za ovu vrstu projekata)

Projekti energetske efikasnosti u javnom sektoru:

Projekti koji podrazumevaju ESCO ugovor realizovan od strane privatne, ESCO kompanije sa javnim preduzećem i uključuju opremu, sisteme i procese koji omogućavaju smanjenje potrošnje primarne energije i/ili finalnu potrošnju električne energije i/ili drugih goriva (fosilnih i obnovljivih) i/ili drughih oblika energije.
U cilju pružanja podrške potencijalnim korisnicima kredita, kao i samom EBRD-u u postupku odobravanja finansiranja, EBRD je izabrao firme "Fichtner GmbH" iz Nemačke i "SEEC – South East Europe Consultants" iz Beograda za tehničkog konsultanta.
Ukoliko imate predlog projekta za finansiranje preko WEBSEDFF ili želite bliže informacije o finansiranju preko WEBSEDFF, možete se obratite konsultantskom timu, koji će vam besplatno pružiti podršku u celokupnom postupku odobravanja kredita:
Goranu Matoviću, Country Manager za Srbiju, (Goran.Matovic@websedff.com , 011 2040 368, +381 64 24 48 958) ili Rastku Mladenoviću (Rastko.Mladenovic@fichtner.de , +381 64 24 71 665).
 

Najnovije vesti Srbija :

7 Dec 2018 NIS 2020. godine pušta u rad elektranu i vetropark
7 Dec 2018 Priključenje na elektromrežu u roku od 15 dana
7 Dec 2018 Skuplja struja teško do rafa
3 Dec 2018 EPS-ova struja za privredu poskupljuje za 20,2%
3 Dec 2018 Tranzicija energetskog sistema biće bolna
26 Nov 2018 Gasne elektrane zamena za TE
19 Nov 2018 Evropa iskoristila 80 odsto snage reka

 

Povezane vesti :

7 Dec 2018 NIS 2020. godine pušta u rad elektranu i vetropark
7 Dec 2018 Priključenje na elektromrežu u roku od 15 dana
7 Dec 2018 Skuplja struja teško do rafa
3 Dec 2018 EPS-ova struja za privredu poskupljuje za 20,2%
3 Dec 2018 Tranzicija energetskog sistema biće bolna
26 Nov 2018 Gasne elektrane zamena za TE
19 Nov 2018 Evropa iskoristila 80 odsto snage reka
19 Nov 2018 Počinje provera malih centrala!
16 Nov 2018 HE “Đerdap 1” već ispunila godišnji plan
16 Nov 2018 Male centrale u Srbiji nisu problem
16 Nov 2018 Šteta ili korist od "zelene" struje?
10 Nov 2018 12 godina sajta www.elektroenergetika.info
9 Nov 2018 Struju platite telefonom
5 Nov 2018 Izgradnja gasne elektrane u Pančevu
5 Nov 2018 Priština krade struju sa srpskih dalekovoda

Web Analytics