ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

     

    NAZAD  
Stručno o problemima elektroenergetike   17 Maj 2009 - kWh
Srpski nacionalni komitet Međunarodnog saveta za velike elek trične mreže CIGRE, od 31. maja do 6. juna 2009. godine održaće 29. saveto vanje na Zlatiboru. Odabrano je više od 200 stručnih referata svrstanih u 16 grupa.
Biće organizovana i tehnička izložba, koja će omogućiti da proiz vođači elektroopreme, konsultanti, projektanti, naučnoistraživačke organizacije i drugi, prikažu svoja najnovija dostignuća.
U okviru 29. savetovanja organi zovaće se i okrugli sto sa dve aktu elne teme: jedna je „Koji su izgledi za suočavanje sa energetskim izazovima 21. veka“, a moderator će da bude And re Merlin, predsednik međunarodne CIGRE, koji je, inače, dugo godina ra dio u francuskoj kompaniji EdF. Dru ga tema je „Strateški pravci razvoja elektroenergetike u Srbiji“ (mode rator Vojislav Škundrić iz JP EPS). Ovo savetovanje, po tradiciji je mesto susreta poslovnih ljudi iz elek troprivrednih kompanija, elektroin dustrije, stručnih i naučnih radnika iz naučnoistraživačkih organizacija i fakulteta, kao i iz drugih delatnos ti. U diskusiji po aktuelnim temama, učesnici savetovanja će imati pri liku da se upoznaju sa najnovijim teh ničkim informacijama, unaprede tehnička znanja, razmene mišljenja i iskustva i time daju svoj doprinos re šavanju aktuelnih problema u našem elektroenergetskom sistemu.
 

Najnovije vesti Srbija :

23 Jun 2019 Potencijal vetra u Srbiji procenjuje se na 1035MW
23 Jun 2019 „Veliko spremanje” Dunava
23 Jun 2019 USPEŠAN BILANS TE-KO KOSTOLAC
23 Jun 2019 Srbija bogata geotermalnim potencijalima
23 Jun 2019 I u Leskovcu novo osvetljenje
20 Jun 2019 EMS: Tri plana odbrane
20 Jun 2019 Proizvodnja uglja u EPS-u povećana za 9.000 tona

 

Povezane vesti :

23 Jun 2019 Potencijal vetra u Srbiji procenjuje se na 1035MW
23 Jun 2019 „Veliko spremanje” Dunava
23 Jun 2019 USPEŠAN BILANS TE-KO KOSTOLAC
23 Jun 2019 Srbija bogata geotermalnim potencijalima
23 Jun 2019 I u Leskovcu novo osvetljenje
20 Jun 2019 EMS: Tri plana odbrane
20 Jun 2019 Proizvodnja uglja u EPS-u povećana za 9.000 tona
20 Jun 2019 Ovoliko kilovata proguta klima-uređaj
10 Jun 2019 Gasne elektrane svetski trend
10 Jun 2019 Bugarska nam nudi da PRAVIMO NUKLEARKU
4 Jun 2019 Zašto je struja u „crvenoj zoni“ daleko skuplja
30 Maj 2019 SEEPEX: Uvedeni fjučersi
27 Maj 2019 Savetovanje CIGRE Srbija od 2. do 6. juna 2019
27 Maj 2019 Rekordna proizvodnja struje na godišnjicu Đerdapa
14 Maj 2019 U Srbiji trenutno 285 energetskih menadžera

Web Analytics