ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.
ENGLISH
MOBILNI
FACEBOOK

Pretražite vesti Srbija:

 

VESTI SRBIJA

         NAZAD  
Stručno o problemima elektroenergetike   17 Maj 2009 - kWh
Srpski nacionalni komitet Međunarodnog saveta za velike elek trične mreže CIGRE, od 31. maja do 6. juna 2009. godine održaće 29. saveto vanje na Zlatiboru. Odabrano je više od 200 stručnih referata svrstanih u 16 grupa.
Biće organizovana i tehnička izložba, koja će omogućiti da proiz vođači elektroopreme, konsultanti, projektanti, naučnoistraživačke organizacije i drugi, prikažu svoja najnovija dostignuća.
U okviru 29. savetovanja organi zovaće se i okrugli sto sa dve aktu elne teme: jedna je „Koji su izgledi za suočavanje sa energetskim izazovima 21. veka“, a moderator će da bude And re Merlin, predsednik međunarodne CIGRE, koji je, inače, dugo godina ra dio u francuskoj kompaniji EdF. Dru ga tema je „Strateški pravci razvoja elektroenergetike u Srbiji“ (mode rator Vojislav Škundrić iz JP EPS). Ovo savetovanje, po tradiciji je mesto susreta poslovnih ljudi iz elek troprivrednih kompanija, elektroin dustrije, stručnih i naučnih radnika iz naučnoistraživačkih organizacija i fakulteta, kao i iz drugih delatnos ti. U diskusiji po aktuelnim temama, učesnici savetovanja će imati pri liku da se upoznaju sa najnovijim teh ničkim informacijama, unaprede tehnička znanja, razmene mišljenja i iskustva i time daju svoj doprinos re šavanju aktuelnih problema u našem elektroenergetskom sistemu.
 

Najnovije vesti Srbija :

10 Jul 2020 Vremeplov - Na današnji dan 1856 godine: Rođen Nikola Tesla
7 Jul 2020 Koliko košta struja u Srbiji a koliko u drugim zemljama?
2 Jul 2020 Srbija će u zajedničkom preduzeću za HE na Drini imati 51% kapitala
30 Jun 2020 Prvi ugovori za kupovinu automobila na struju ove nedelje
29 Jun 2020 Srbija i RS grade tri nove hidroelektrane na Drini
29 Jun 2020 Dnevni rekordi u proizvodnji struje HE Đerdap 1 i Zvornik
26 Jun 2020 Digitalni alati i platforme za održavanje i upravljanje zgradama

 

Povezane vesti :

10 Jul 2020 Vremeplov - Na današnji dan 1856 godine: Rođen Nikola Tesla
7 Jul 2020 Koliko košta struja u Srbiji a koliko u drugim zemljama?
2 Jul 2020 Srbija će u zajedničkom preduzeću za HE na Drini imati 51% kapitala
30 Jun 2020 Prvi ugovori za kupovinu automobila na struju ove nedelje
29 Jun 2020 Srbija i RS grade tri nove hidroelektrane na Drini
29 Jun 2020 Dnevni rekordi u proizvodnji struje HE Đerdap 1 i Zvornik
26 Jun 2020 Digitalni alati i platforme za održavanje i upravljanje zgradama
26 Jun 2020 Regionalno finale PowerUp! Izazova
24 Jun 2020 EPS se drži dobro, nema šteta od poplava
23 Jun 2020 Postrojenje u TENT smanjiće emisiju sumpor dioksida
23 Jun 2020 Inženjerska komora Srbije objavila registre licenciranih inženjera
23 Jun 2020 TE na Zapadnom Balkanu zagađuju vazduh šest puta više nego što je dozvoljeno
23 Jun 2020 Savetovanje Energetika 2020 okupilio 170 naučnih radnika, stručnjaka i privrednika
22 Jun 2020 Priručnik za dobijanje električne i toplotne energije iz biogasa
20 Jun 2020 BIM-tex izgradila dve solarne elektrane

Web Analytics