elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

DOGAĐAJI
BAZA EE

EE BLOG
FIRME

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI


KNJIGE - Pretraživanje: "postrojenja"

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

V. Mijailović - DISTRIBUIRANI IZVORI I SISTEMI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Lj. Rašajski, G. Dotlić - Mali elektroenergetski priručnik

M. Đurić, V. Ilić - Visokonaponska razvodna postrojenja

D. Stojanović - PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

V. Mijailović, J. Nahman - Pouzdanost sistema za distribuciju električne energije

M . Đurić - OSNOVI PROJEKTOVANJA VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA

V. Mijailović - Distribuirani izvori energije - principi rada i eksploatacioni aspekti

Z. Stojković, Z. Stojanović - MONITORING I DIJAGNOSTIKA METALOKSIDNIH ODVODNIKA PRENAPONA

Z. Hadžić, D. Vicović - Električne instalacije niskog napona


 SLEDEĆA >>

Prikaz knjiga od 1 do 10 od ukupno 18 rezultata pretrazivanjaWeb Analytics

Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

KNJIGA Razvodna postrojenja autora V. Mijailović, J. Nahman

izdavač: Akademska Misao
2. izdanje, 2015; latinica; 24 cm; 435 str.;Knjiga koja se stavlja na raspolaganje čitaocima obuhvata obimnu i složenu materiju koja se odnosi na projektovanje, eksploataciju i održavanje elektroenergetskih postrojenja visokog napona. Ona predsavlja znatno proširenu i osavremenjenu verziju knjige "Visokonaponska postrojenja" istih autora, a materija u knjizi je podeljena u 25 poglavlja; struje kratkih spojeva, toplotni proračun, proračun sila koje deluju, sabirnice i neilozolovani provodnici, izolatori, energetski kablovi, prekidači, rastavljači, rastavne sklopke, uklopke i odvajači, strujni transformatori, naponski transformatori, optički merni uređaji, energetski transformatori, prigušnice, električne šeme postrojenja, dispozicije postrojenja, prenaponi i koordinacija izolacije, uzemljenje i uzemljivači, opasni magnetni uticaj energetskih vodova, pouzdanost elektroenergetskih postrojenja, relejna zaštita u postrojenjima kao i održavanje elemenata postrojenja.

SADRŽAJ
Predgovor 1
STRUJE KRATKIH SPOJEVA.1
1.1UVOD.1
1.2MODEL SINHRONOG GENERATORA.2
1.2.1Opšte.2
1.2.2Zamenska šema sinhronog generatora u normalnom pogonu.3
1.2.3Zamenska šema generatora za slučaj izlaska iz normalnogradnog režima.6
1.2.4Tranzijentna stanja ili procesi u sinhronim mašinama.7
1.3KRATKI SPOJ NA KRAJEVIMA SINHRONOG GENERATORA.8
1.3.1Uvod.8
1.3.2Trofazni kratki spoj na krajevima generatora .9
1.3.2.1Trofazni kratki spoj na krajevima generatora u praznom hodu.9
1.3.2.2Reaktanse i vremenske konstante sinhronog generatora.12
1.3.2.3Elektromotorne sile generatora i ekvivalentne šeme.14
1.3.2.3.1Subtranzijentni period kvara.14
1.3.2.3.2Tranzijentni period kvara.15
1.3.2.3.3Ustaljeni period.16
1.3.2.4Trofazni kratki spoj na krajevima generatora priključenog na mrežu.16
Primer 1.3.1.21
1.4TROFAZNI KRATKI SPOJ U RADIJALNIM EMAMA.23
1.4.1Opšte.23
1.4.2Ekvivalentni generator i vrednost struje kroz mesto kvara.24
1.4.3Uticaj aktivne otpornosti kola u kvaru.26
1.5KARAKTERISTIČNE VREDNOSTISTRUJA KRATKIH SPOJEVA.29
1.5.1Uvod.29
1.5.2Udarna struja i udarni koeficijent.29
1.5.3Toplotni impuls i termička struja kvara.31
1.5.4Efektivna vrednost struje kvara.33
1.5.5Struja isključenja prekidača.34
1.6UTICAJ INDUKCIONIH MOTORA NASTRUJE KRATKIH SPOJEVA35
1.6.1Uvod.35
1.6.2Modelovanje i parametri indukcionih motorasa namotanim rotorom.35
1.6.3Parametri motora sa dvostrukim kaveznim rotorom.37
1.6.4Trofazni kratki spoj na krajevima indukcionog motora upraznom hodu.38
1.6.5Trofaznikratki spoj u mreži.41
1.6.6Uticaj opterećenja motora na visinu struje trofaznog kratkog spoja.42
Primer 1.6.1.43
Primer 1.6.2.43
1.7MODELOVANJE INDUKCIONIH GENERATORA UPRORAČUNIMA STRUJA KRATKIH SPOJEVA.46
1.7.1Opšte.46
1.7.2Modelovanje indukcionih generatora sa promenljivim otporom rotora.46
1.7.3Modelovanje dvostrano napajanih indukcionih generatora.47
1.7.4Modelovanje generatora promenljive brzine obrtanjasa redno priključenim konvertorom.49
1.8NESIMETRIČNI KRATKI SPOJEVI I SIMETRIČNE KOMPONENTE.50
1.8.1Transformacija Forteskjua (Fortescue).51
1.8.2Impedanse elemenata sistema za pojedine redoslede.54
1.8.2.1Impedanse vodova.54
Impedanse direktnog i inverznog redosleda.54
Impedansa nultog redosleda.55
1.8.2.2Impedanse energetskih transformatora.55
Impedanse direktnog i inverznog redosleda.55
Impedansa nultog redosleda.56
1.8.2.3Impedanse generatora i motora.59
Impedanse direktnog i inverznog redosleda.59
Impedanse nultog redosleda.60
1.8.3Kratki spojevi u električnoj mreži.60
1.8.4Jednačine nesimetrije.63
Jednofazni zemljospoj.63
Dvofazni kratki spoj.65
Dvofazni zemljospoj.65
Trofazni kratki spoj.66
1.9PRORAČUN KARAKTERISTIČNIH VREDNOSTI STRUJE KVARA PREMA IEC 60909.66
1.9.1Opšte.66
1.9.2Faktori korekcije impedansi.68
1.9.2.1Faktor korekcije TKza interkonektivne i distributivne energetske transformatore.68
1.9.2.2Faktor korekcije GKza direktno vezane sinhrone generatorei sinhrone kompenzatore.69
1.9.2.3Faktori korekcije za blokove generator-transformatoru elektranama.69
1.9.3 Obuhvatanje uticaja indukcionih motora.71
1.9.4Proračun karakterističnih vrednosti struje kvara.73
1.9.4.1Proračun struje "kI−.73
Proračun za slučaj trofaznog kratkog spoja.73
Proračun za slučaj nesimetričnih kvarova.76
1.9.4.2Proračun udarne struje pikratkog spoja.76
Metoda A: Proračun uniformne vrednosti XR. 77
Metoda B: Proračun ekvivalentne vrednosti XR na mestu kvara.77
Metoda C: Proračun prema ekvivalentnoj učestanosti cf.78
1.9.4.3Proračun jednosmerne komponente DC i kratkog spoja.78
1.9.4.4Proračun simetrične struje isključenja bIkratkog spoja.78
LITERATURA.80
2.TOPLOTNI PRORAČUN..81
2.1OP TE.81
2.2JEDNAČINA TERMIČKE RAVNOTEŽEPROVODNIKA.81
2.3ZAGREVANJE PROVODNIKA U NORMALNOM RADU.83
2.4INTERMITENTNI POGON (CIKLIČNO OPTEREĆIVANJE).88
2.5ZAGREVANJE TOKOM KRATKOG SPOJA.89
2.6HLAĐENJE.90
2.7TERMIČKI PRORAČUN PREMA IEC 60986 I 60909-0.90
LITERATURA.92
3.PRORAČUN SILA KOJE DELUJUNA ELEMENTE POSTROJENJA.93
3.1OP TE.93
3.2SILE IZMEĐU PARALELNIH PROVODNIKA.93
Primer 3.2.1.95
3.3OBUHVATANJE DEJSTVA OBJEKATA OD FEROMAGNETNIH MATERIJALA.98
3.4SILE IZMEĐU PROVODNIKA POD PRAVIM UGLOM.98
3.5SILE IZMEĐU PROVODNIKA KONAČNOG PRESEKA.100
3.6SILE KOJE DELUJU NA PROVODNIKE KOLAU TOKU KRATKOG SPOJA.101
LITERATURA.103
4.SABIRNICE I NEIZOLOVANI PROVODNICI.105
4.1OP TE.105
4.2RASPORED PROVODNIKA.106
4.3IZBOR PRESEKA PREMA ZAGREVANJUU TRAJNOM POGONU.107
4.4ZAGREVANJE U KRATKOM SPOJU.109
4.5MEHANIČKI PRORAČUN.111
4.5.1Mehanički proračun krutih srednjenaponskih provodnika.111
4.5.2Mehanički proračun užastih sabirnica.114
4.5.3Mehanički proračun cevnih sabirnica.117
4.6PROVERA NA KORONU.119
4.7PROVERA NA RADIO-SMETNJE.121
LITERATURA.121
5.IZOLATORI.123
5.1OP TE.123
5.2POTPORNI IZOLATORI.125
5.3VISEĆI IZOLATORI.128
5.4PROVODNI IZOLATORI.128
LITERATURA.130
6.ENERGETSKI KABLOVI.131
6.1OP TE.131
6.2GLAVNE KOMPONENTE XLPE-KABLA.131
6.3KARAKTERISTIKE XLPE-KABLOVA.132
6.4IZBOR KABLOVA.139
Primer 6.4.1.141
LITERATURA.144
7.PREKIDAČI.145
7.1OP TE.145
7.2KLASIFIKACIJA PREKIDAČA.146
7.3ISKLJUČENJE KOLA U KVARU.147
7.4ELEKTRIČNI LUK NAIZMENIČNE STRUJE.148
7.4.1Opšte.148
7.4.2Prekidanje struje u gasu.148
7.4.3Prekidanje struje u vakuumu.151
7.5OSNOVE SKLOPNIH TRANZIJENTNIH PROCESA.153
7.5.1Opšte.153
7.5.2Sklopni prenaponi.154
7.5.2.1Opšte.154
7.5.2.2Prenaponi pri uključenju neopterećenog voda.155
7.5.2.3Prenaponi pri ponovnom uključenju voda.157
7.5.2.4Prenaponi pri isključenju malih kapacitivnih struja.158
7.5.2.5Prenaponi pri isključenju malih induktivnih struja.159
7.5.2.6Sklopni prenaponi pri otklanjanju kvarova.161
Sabirnički kratak spoj.161
Primer 7.5.1.163
Kilometarski kvar.165
Proračun početnih uslova.167
Određivanje stacionarnih komponenti napona za 0t≥.169
Određivanje tranzijentnih komponenti napona za 0t≥.169
Određivanje napona ( )anut i ( )bnut.169
Primer 7.5.2.170
7.6SF6-PREKIDAČI.171
7.7VAKUUMSKI PREKIDAČI.173
7.8IZBOR PREKIDAČA.174
LITERATURA.179
8.RASTAVLJAČI.181
8.1OP TE.181
8.2IZBOR I EKSPLOATACIONE OSOBINE.181
8.3KONSTRUKTIVNI OBLICI.184
8.4RADNI ZEMLJOSPOJNICI.185
8.5BRZI ZEMLJOSPOJNICI.186
8.6INTEGRISANI PREKIDAČ-RASTAVLJAČ.188
LITERATURA.190
9.RASTAVNE SKLOPKE.191
9.1OP TE.191
9.2TIPOVI I OSNOVNE OSOBINE.191
LITERATURA.193
10.VISOKONAPONSKI OSIGURAČI.195
10.1OP TE.195
10.2PODELA OSIGURAČA.195
10.3M-EFEKAT.200
10.4OSNOVNE KARAKTERISTIKE.200
10.5IZBOR OSIGURAČA.202
10.5.1Opšte.202
10.5.2Izbor osigurača za zaštitu energetskih transformatora .203
10.5.3Izbor osigurača za zaštitu motora.203
10.5.4Izbor osigurača za zaštitu kondenzatorskih baterija.205
Primer 10.5.1.206
LITERATURA.210
11.UKLOPKE I ODVAJAČI.211
11.1UKLOPKE.211
11.2ODVAJAČI.214
11.3PRIMER PRIMENE UKLOPKI I ODVAJAČA.214
LITERATURA.217
12.MERNI TRANSFORMATORII PRETVARAČI.219
12.1OP TE.219
12.2STRUJNI TRANSFORMATORI.219
12.2.1Osnovne karakteristike.219
12.2.2Simboli strujnih transformatora i označavanje priključaka.228
12.2.3Izbor strujnih transformatora.229
12.2.4Konstruktivni oblici i primeri primene strujnih transformatora.230
12.2.5Ponašanje strujnih transformatora u prelaznim režimima.235
12.3NAPONSKI TRANSFORMATORI.238
12.3.1Opšte.238
12.3.2Karakteristične veličine naponskih transformatora.241
12.3.3Tipovi, označavanje i šeme veza.244
12.3.4Ponašanje naponskih transformatora u prelaznim režimima.247
Kapacitivni naponski transformatori.247
Induktivni naponski transformatori.248
12.3.5Kombinovani merni transformatori.248
12.3.6Izbor naponskih transformatora.249
12.4NEKONVENCIONALNI MERNI UREĐAJI.250
12.4.1Opšte.250
12.4.2Optički pretvarači.250
12.4.2.1Osnovni principi rada.250
12.4.2.2Optički pretvarači za merenje napona.251
12.4.2.3Optički pretvarači za merenje struje.253
12.4.2.4Hibridni pretvarači.254
12.4.3Strujni pretvarači sa Holovom sondom.255
12.4.4Hibridni magneto-optički senzori.256
12.4.5didtpretvarači (kalem Rogovskog).256
LITERATURA.259
13.ENERGETSKI TRANSFORMATORI.261
13.1OP TE.261
13.2OSNOVNE KARAKTERISTIKE.262
Primeri označavanja.265
13.3GUBICI SNAGE U TRANSFORMATORIMA.266
Primer 13.3.1.267
13.4IZBOR SPREGE.271
13.5PARALELNI RAD TRANSFORMATORA.272
13.6RASPODELA OPTEREĆENJA U PARALELNOM RADU.275
13.7EKONOMIČAN RAD TRANSFORMATORA.276
13.8PRORAČUN PARAMETARA TRANSFORMATORA.277
Proračun parametara dvonamotajnog transformatorai autotransformatora..278
Proračun parametara tronamotajnog transformatora.278
LITERATURA.279
14.PRIGU NICE ZA OGRANIČENJE STRUJA KRATKIH SPOJEVA.281
14.1OP TE..281
14.2OSNOVNE KARAKTERISTIKE I PODELA .281
14.2.1Linijske prigušnice.282
14.2.2Spojne sabirničke prigušnice.283
14.2.3Prigušnice za uzemljenje neutralne tačke.283
14.2.4Razdvojne prigušnice286
14.3KARAKTERISTIČNE VELIČINE I IZBORPRIGU NICE ZA OGRANIČENJESTRUJE KRATKOG SPOJA.286
LITERATURA.287
15.ZA TITA OD PRENAPONA.289
15.1OP TE.289
15.2ZA TITA OD ATMOSFERSKIH PRENAPONA.290
15.2.1Zaštitni uređaji.290
15.2.2 tapne hvataljkei zaštitna (zemljovodna)užad.290
15.2.3Odvodnici prenapona.292
15.2.3.1Opšte..292
15.2.3.2Izbor srednjenaponskih ZnOodvodnika prenaponaprema [5]294
15.2.3.3IzborSNi VNZnOodvodnika prenaponaprema [4].298
15.2.3.4Izborvisokonaponskih ZnOodvodnika prenapona prema [1]..300
LITERATURA.300
16.JEDNOPOLNE EME I DISPOZICIJE VAZDUHOM IZOLOVANIH POSTROJENJA.301
16.1OP TE.301
16.2GLAVNE EME POSTROJENJA KLASIČNE KONSTRUKCIJE.302
16.2.1Opšte.302
16.2.2Postrojenje sa jednim sistemom glavnih sabirnica.302
16.2.3Postrojenje sa jednim sistemom glavnih ijednim sistemom pomoćnih sabirnica.305
16.2.4Postrojenje sa dva sistema glavnih sabirnica.306
16.2.5Postrojenje sa prstenastim sabirnica.307
16.2.6Postrojenje sa trisistema glavnih sabirnica.307
16.2.7Upoređenje analiziranih konfiguracija.308
16.2.8Postrojenja sa izvlačivim prekidačima.309
16.3SEKUNDARNA STRUJNA KOLA.310
16.3.1Opšte..310
16.3.2Napojna strujna kola.311
16.3.3Strujna kola za upravljanje.312
Komandne table i komandni pultovi za upravljanje.312
Ručno i električno komandovanje.312
Pokretanje sklopnih aparata.313
Signalizacija isključenja prekidača usled dejstva zaštite.313
Blokiranje rastavljača.313
Načini blokiranja.315
Savremeni koncept nadzora i upravljanja.315
16.4JEDNOPOLNE EME POSTROJENJA BEZ RASTAVLJAČA.317
16.4.1Opšte.317
16.4.2Primeri realizovanih konfiguracija.318
16.5DISPOZICIJE POSTROJENJA.320
16.5.1Opšte.320
16.5.2Dispozicije vazduhom izolovanih otvorenih postrojenjasrednjeg napona.320
16.5.3Dispozicije vazduhom izolovanih metalom oklopljenih postrojenja srednjeg napona.323
16.5.4Dispozicije vazduhom izolovanih otvorenih postrojenja visokog napona.323
LITERATURA.326
17.UZEMLJENJE I UZEMLJIVAČI.327
17.1VRSTE UZEMLJENJA.327
17.2KARAKTERISTIČNE VELIČINE UZEMLJIVAČA.329
17.3DIMENZIONISANJE SISTEMA UZEMLJENJA.333
17.4OBLIKOVANJE I IZVOĐENJE UZEMLJIVAČA.335
17.5PRORAČUN KARAKTERISTIČNIH VELIČINA.336
17.5.1Praktični izrazi za proračun otpora rasprostiranja pojedinačnih uzemljivača.336
17.5.2Proračun karakterističnih veličina složenih uzemljivača.338
17.5.2.1Proračun karakterističnih veličina za uzemljivač položen u homogeno tlo.339
Proračun otpora rasprostiranja.339
Proračun maksimalne potencijalne razlike dodira.339
Proračun potencijalne razlike koraka.339
17.5.2.2Proračun karakterističnih veličina za uzemljivač u gornjem sloju dvoslojnog tla.340
Proračun otpora rasprostiranja.340
Proračun maksimalne potencijalne razlike dodira.340
Proračun potencijalne razlike koraka.341
17.5.3Proračun struje uI.341
17.6VODOVI KAO ELEMENTI SISTEMA UZEMLJENJA342
17.6.1Opšte.342
17.6.2Nadzemni vodovi.342
17.6.3Kablovi sa neizolovanim omotačima.347
17.6.4Kablovi sa izolacionim spoljnim omotačem.349
17.6.5Izlazeći potencijal.350
17.6.6Impedanse.351
17.6.7Redukcioni faktor nadzemnih vodova.353
17.6.8Redukcioni faktor kablovskih vodova.354
17.6.8.1Opšte.354
17.6.8.2Redukcioni faktor jednofaznih kablova sa metalnim omotačem.355
17.6.8.3Redukcioni faktor trofaznih kablova sa metalnim omotačem..357
Primer 17.6.1.358
Primer 17.6.2.359
Primer 17.6.3.360
17.7RASPODELA STRUJA ZEMLJOSPOJA.361
17.7.1Opšte.361
17.7.2Objekti u direktno uzemljenoj mreži.362
17.7.3Objekti u mreži sa izolovanim zvezdištem.365
17.7.4Kompenzovane mreže.366
17.7.5Uzemljenje preko male impedanse.367
LITERATURA.368
18.METALOM OKLOPLJENA GASOM SF6 IZOLOVANA POSTROJENJA ( SF6-postrojenja ).369
18.1OP TE.369
18.2OSNOVNE OSOBINE SF6-POSTROJENJA.370
18.3HIBRIDNA POSTROJENJA.371
18.4UZEMLJENJE SF6-POSTROJENJA.373
LITERATURA.374
19.POUZDANOST RAZVODNIH POSTROJENJA.375
19.1OP TE.375
19.2UVOD U ANALIZU POUZDANOSTI.377
19.2.1Opšte.377
19.2.2Faktori koji utiču na pouzdanost sistema.379
Pouzdanost elemenata sistema.379
Intenzitet kvarova.379
Vreme potrebno za otklanjanje kvara.379
Konfiguracija mreže i jednopolna šema postrojenja.379
Stepen i promenljivost opterećenja.380
Ambijentalni uslovi.380
19.3POUZDANOST NEOBNOVLJIVIH SISTEMA.380
19.3.1Karakteristične funkcije i pokazatelji.380
Primer 19.3.1 384
Primer 19.3.2.384
19.3.2Određivanjepokazatelja pouzdanosti iz podataka tokom eksploatacije.385
19.3.3Karakteristične raspodele verovatnoća.386
Eksponencijalna raspodela.387
Vejbulova ( Weibull ) raspodela.389
Mešavina raspodela.390
19.4OBNOVLJIVI SISTEMI.391
19.4.1Dijagrami stanja i pokazatelji.391
19.4.2Stacionarne vrednosti pokazatelja pouzdanosti.393
19.5MREŽE.3931
9.5.1Opšte.393
19.5.2Elementarne mrežne strukture.394
Redna veza.395
Primer 19.5.1.396
Paralelna veza.397
Primer 19.5.2.398
Mreže sa redno-paralelnom strukturom.399
19.6SPECIFIČNOSTI RAZVODNIH POSTROJENJA.401
19.7POKAZATELJI POUZDANOSTI.406
19.7.1Pokazatelji pouzdanosti elemenata konvencionalnih postrojenja.406
19.7.2Pokazatelji pouzdanosti elemenata SF6-postrojenja.408
19.7.3Pokazatelji pouzdanosti nadzemnih vodova i podzemnih energetskih kablova.409
19.7.4Pokazatelji pouzdanosti distribuiranih izvora.409
LITERATURA.410
20.RELEJNA ZA TITA U POSTROJENJIMA.411
20.1OP TE.411
20.2KLASIFIKACIJA RELEJA.411
20.3ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE RELEJNE ZA TITE.413
20.4PRINCIPI PRIMENE RELEJNE ZA TITE.413
20.5PREKOSTRUJNA ZA TITA.415
20.5.1Opšte.415
20.5.2Prekostrujni releji sa trenutnim delovanjem.416
20.5.3Prekostrujni releji sa definisanim vremenomreagovanja.417
20.5.4Prekostrujni releji sa inverznom karakteristikom reagovanja.417
20.5.5Usmereni prekostrujni releji.419
20.6DIFERENCIJALNA ZA TITA.420
20.6.1Opšte.420
20.6.2Primeri primene diferencijalne zaštite.422
20.7DISTANTNA ZA TITA.425
20.7.1Opšte.425
20.7.2Vremensko stepenovanje i zone zaštite.426
20.7.3Vrste radnih karakteristika distantnih releja.427
20.8ZA TITA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA.....429
20.8.1Opšte.429
20.8.2Buholcova ( gasna ) zaštita.430
20.8.3 Zemljospojna zaštita transformatora.432
20.8.4Brza prekostrujna zaštita energetskih transformatora.433
20.8.5Zaštita energetskih transformatora od spoljašnjih kratkih spojeva.434
20.8.6Zaštita energetskih transformatora od preopterećenja.434
LITERATURA.434