elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

11.02.2022 - Elnos Group Banja Luka
Projektant elektroenergetskih postrojenja – 2 pripravnika

15.02.2022 - NAVITAS Beograd
Elektroinženjer energetike – pripravnik

04.02.2022 - ATI Project Beograd
Diplomirani/Master inženjer elektrotehnike

17.02.2022 - Magena Beograd
Šef gradilišta

02.02.2022 - Lindner Austrija
Diplomirani inženjer elektrotehnike

13.02.2022 - ZF Serbia Novi Sad
System Test Manager - Power Electronics, Problem Resolution Manager - Power Electronics, Team Lead Electronic Power Technology,

16.02.2022 - Add Projekt BG,NS
Rukovodilac izvođenja elektroinstalacionih radova - projektant

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 2540 poslovaWeb Analytics

11.12.2021 - Energogroup Beograd - Diplomirani inženjer elektrotehnike - master - smer energetika

Energogroup d.o.o. Beograd

Diplomirani inženjer elektrotehnike - master - smer energetika

ODGOVORNOSTI I ZADUŽENJA:
1. Projektna dokumentacija
Formiranje projektnog tima, izrada projektne dokumentacije i koordinacija između svih učesnika u projektovanju
Izrada konceptualnih rešenja elektro instalacija tokom tenderskog postupka
Formiranje ponuda u skladu sa usvojenim konceptualnim rešenjima
Izrada izvođačke dokumentacije (as built drawings) tokom realizacije projekta

2. Rukovođenje i upravljanje realizacijom projekta
Planiranje i organizacija gradilišta, formiranje i koordinacija elektro tima na projektu
Organizacija, praćenje, koordinacija i kontrola kvaliteta izvođenja elektro radova na gradilištu
Praćenje svih ugovornih obaveza po pitanju troškova, rokova, kvaliteta i bezbednosti i zaštite na radu
Sprovođenje mera BZR prema svim učesnicima na projektu
Komunikacija sa investitorom, nadzorom i svim angažovanim podizvođačima na projektu
Kontrola sprovođenja poslovnih procedura vezanih za kontrolu kvaliteta radova, nabavke materijala i angažovanja podizvođača
Priprema potrebnih izveštaja o napretku u realizaciji projekta, kako internih, tako i eksternih izveštaja za potrebe investitora
Odgovornost za realizaciju projekta u ugovorenim rokovima, nivou kvaliteta i planiranom budžetu

VEŠTINE:
Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom
Sposobnost profesionalne komunikacije na različitim nivoima i sa raznovrsnim timovima
Sposobnost rukovođenja zadacima različitog prioriteta uz fokus na kvalitet, a u okruženju gde je tempo brz i poštovanje rokova krucijalno
Odlična veština upravljanja vremenom
Odlične pisane i komunikacione sposobnosti na srpskom i engleskom jeziku

KOMPETENCE:
Stručna sprema – master, diplomirani inženjer elektrotehnike, smer energetika
Posedovanje licence odgovornog izvođača radova i odgovornog projektanta
Minimum 10 godine radnog iskustva na gradilištu, kao i na poslovima tehničke pripreme i izrade projektne dokumentacije
Minimum 5 godina iskustva na rukovodećim pozicijama na projektu, poput projekt menadžera, glavnog inženjera, odgovornog izvođača radova, odgovornog projektanta
Aktivan vozač, vozačka dozvola B kategorije
Poznavanje rada na računaru - MS Office, AutoCAD, MS Project
Proaktivan i energičan pristup poslu

NAPOMENA:
Znanje engleskog jezika je obavezno (komunikacijski nivo)

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da budete deo našeg tima, molimo da dostavite svoj CV koji uključuje kratku biografiju i reference.

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

11.12.2021 Energogroup Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike - master - smer energetika
6.5.2012 ENERGOGROUP d.o.o.
Elektro inženjer