elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

17.12.2020 - ELEKTROVOLT d.o.o VALJEVO
ELEKTROINŽENJER ENERGETIKE

30.12.2020 - Cestra Beograd
Inženjer elektrotehnike

12.12.2020 - ATI Project Beograd
Diplomirani/master inženjer elektrotehnike

12.12.2020 - Suez Vinča Beograd
Site engineer (Energy from waste)

25.12.2020 - Suess Consulting Beograd
Inženjer elektrotehnike

11.12.2020 - Es Energo Beograd
Diplomirani elektroinženjer

09.12.2020 - Energotehnika JB Novi Sad
Samostalni inženjer prodaje

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 2155 poslovaWeb Analytics

31.10.2020 - Aleva a.d. Novi Kneževac - Menadžer održavanja

Prehrambena industrija Aleva a.d. Novi Kneževac

Menadžer održavanja

Glavne dužnosti:
Rukovodi radom službe održavanja
Izrađuje plan preventivnog održavanja u skladu sa planom proizvodnje
Koordinira korišćenje resursa u cilju maksimizacije profitabilnosti
Stara se da sve proizvodne linije rade maksimalno efikasno i u skladu sa planom
Vrši stalnu kontrolu efikasnosti najvažnijih parametara u skladu sa postavljenim ciljevima, kao što su: energija, voda, vazduh pod pritiskom, struja
Statistički obrađuje podatke o kvarovima i zastojima mašina i predlaže mere poboljšanja
Učestvuje u prikupljanju potrebnih saglasnosti, dozvola, mišljenja od nadležnih organa i institucija te daje potrebne informacije u vezi sa tim
U skladu sa trendovima na tržištu priprema investicione projekte i traži finansijski optimalna rešenja
Odgovoran je za kontakte sa spoljnim servisima koji su u vezi sa održavanjem
Sarađuje sa firmama, stručnim ustanovama i proizvođačima opreme u zemlji i inostranstvu
U saradnji sa službom logistike razvija i stara se da nivo zaliha rezervnih delova bude optimalan
Upravlja radnim vremenom zaposlenih u sektoru, kontroliše prekovremeni rad, bolovanja, izrađuje planove godišnjih odmora
Predlaže broj zaposlenih u službi održavanja
Učestvuje u izboru zaposlenih na ključnim pozicijama unutar svoje službe
Kreira budžet službe i njegovu raspodelu
Odobrava troškove u skladu sa usvojenim budžetom i stara se da budu u skladu sa istim
Definiše i kontroliše operativne ciljeve za neposredno podređene
Pravovremeno dostavlja potrebne izveštaje u dogovorenom obliku
Prati proces rada, utvrđuje potrebe za obukom i osposobljavanjem i stara se da su svi zaposleni obučeni i da efikasno i bezbedno obavljaju svoje zadatke
Odgovoran je za izradu planova kontrole ispravnosti opreme, sprovođenje kontrole i uredno vođenje odgovarajućih evidencija za instalacije, a prema propisima iz oblasti energetike, održavanja, bezbednosti zdravlja na radu i protivpožarne zaštite
U svom radu dužan je da se pridržava propisa iz oblasti BIZNR, ZOP i sanitarne oblasti;
Obezbeđuje da parametri kvaliteta na koje utiče inžinjering budu u skladu sa definisanim granicama, kako bi proizvod ispunio standarde kvaliteta
Dosledno primenjuje dokumenta sistema menadžmenta kvalitetom i sistema bezbednosti hrane
U slučaju uočavanja problema u funkcionisanju sistema bezbednosti hrane, dužan je da obavesti neposrednog rukovodioca o tim problemima
Odgovoran je za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova u službi održavanja

Potrebna znanja, iskustva i sposobnosti:
Fakultetska diploma iz oblasti mašinstva, elektrotehnike
Znanje engleskog jezika
Napredno znanje rada na računaru u MS Office paketu
Iskustvo u upravljanju ljudima od najmanje 2 godine – menadžer, supervizor
Radno iskustvo u oblasti održavanja
Veština upravljanja ljudima
Efikasno upravljanje vremenom
Analitičke veštine
Komunikacijske veštine
Mogućnost rada pod pritiskom
Sposobnost planiranja sopstvenog i rada drugih
Vozačka dozvola B kategorije

Radno mesto sa sedištem: Novi Kneževac

Ukoliko ste se prepoznali i želite da budete deo uspešnog tima, molimo da nam dostavite Vašu radnu biografiju.

Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

31.10.2020 Aleva a.d. Novi Kneževac
Menadžer održavanja