elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

18.11.2020 - GE Renewable Energy Beograd
Site Assessment & Preparation Specialist

31.10.2020 - Aleva a.d. Novi Kneževac
Menadžer održavanja

31.10.2020 - ARTEMIDE Beograd
Projektant osvetljenja - tehnička podrška u prodaji

19.10.2020 - Draexlmaier Beograd
Hardware engineer

01.11.2020 - Siemens Mobility Kragujevac
Quality Manager in Projects

30.10.2020 - Albus a.d. Novi Sad
Elektroinženjer

11.11.2020 - Tehnounion - Exim S.Kamenica
Referent tehničke podrške timu prodaje - elektrotehnika

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 2111 poslovaWeb Analytics

26.09.2020 - Elektromreža Srbije BO,KŠ,NS - Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

Elektromreža Srbije a.d. Bor, Kruševac, Novi Sad
Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова
у оквиру Самосталног Сектора за логистику, са местом рада у Новом Саду, Крушевцу и Бору

Од тебе се очекује да:
Вршиш координацију примене начела превенције у смислу члана 13. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима;
Координираш реализацију планираних активности;
Предлажеш представнику инвеститора у ЕМС АД покретање поступка израде измена или допуна Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду;
Организујеш сарадњу и међусобно обавештавање свих послодаваца и других лица који истовремено или један за другим изводе радове на градилишту, вршиш координацију њихових активности у погледу спровођења мера за безбедност и здравље на раду ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести;
Обезбеђујеш да сви послодавци и остала лица на градилишту буду упознати са Планом превентивних мера безбедности и здравља на раду, односно са његовим изменама или допунама;
Координираш споразуме ради провере правилног извођења радних активности;
Предузимаш мере ради обезбеђивања приступа градилишту, тако да приступ имају само лица која имају дозволу за улазак на градилиште;
Обавештаваш Представника инвеститора и/или надлежну инспекцију рада о случајевима када послодавци и остала лица не примењују мере за безбедан и здрав рад.
Предлажеш прекид радова уколико дође до угрожавања безбедности и здравља запослених или осталих лица на градилишту, о чему обавештаваш представника инвеститора и Лице за БЗР код извођача радова;
Свакодневно обилазиш градилиште на коме врши координацију;
Водиш свакодневну Евиденцију о обиласку градилишта и исту достављаш Служби за БЗР у ЕМС АД, Представнику инвеститора и лицу за БЗР код извођача радова;
Сарађујеш са лицем за БЗР у ЕМС АД у циљу примене мера БЗР на градилиштима ЕМС АД;
Сарађујеш по свим питањима из делокруга послова координатора за извођење радова са представником инвеститора одређеним за контакт;
И вршиш друге активности у складу са важећим прописима, Уредбом безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима, Упутством о БЗР на градилиштима ЕМС АД и другим интерним актима ЕМС АД.

И потребно је да имаш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, из области архитектуре, грађевинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, заштите животне средине и заштите на раду, машинског инжењерства или саобраћајног инжењерства
Радно искуство од минимум 3 године на пословима изградње објеката или пословима безбедности и здравља на раду код извођача радова
Знање из MS Оffice – основни ниво Возачку дозволу „Б“ категорије (активан возач)
Положен Стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV, фотокопију дипломе, потврду о претходном радном искуству, потврду о положеном стручном испиту и фотокопију возачке дозволе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Кандидат који буде изабран у процесу селекције биће ангажован током периода извођења радова на градилишту ЕМС АД-а, са могућношћу продужетка ангажовања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

20.10.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Samostalni operativni inženjer za bezbednost i zdravlje na radu
05.10.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržište električne energije
26.09.2020 Elektromreža Srbije BO,KŠ,NS
Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova
23.06.2020 Adecco Pančevo
Upravnik smene elektrane
18.06.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Operativni inženjer asistent - dispečer RDC (2), Inženjer za pripremu i nadzor podataka iz EE objekata, Inženjer za analizu uticaja na prenosni sistem
18.06.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(2)
18.06.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Vodeći inženjer za projekte priključenja i povezivanja, Inženjer za nadzemne vodove, Inženjer za visokonaponsku opremu(2)
18.06.2020 Elektromreža Srbije Novi Sad
Operativni inženjer asistent - dispečer RDC, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa
18.06.2020 Elektromreža Srbije Valjevo
Operativni inženjer asistent - dispečer RDC