elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

18.11.2020 - GE Renewable Energy Beograd
Site Assessment & Preparation Specialist

31.10.2020 - Aleva a.d. Novi Kneževac
Menadžer održavanja

31.10.2020 - ARTEMIDE Beograd
Projektant osvetljenja - tehnička podrška u prodaji

19.10.2020 - Draexlmaier Beograd
Hardware engineer

01.11.2020 - Siemens Mobility Kragujevac
Quality Manager in Projects

30.10.2020 - Albus a.d. Novi Sad
Elektroinženjer

11.11.2020 - Tehnounion - Exim S.Kamenica
Referent tehničke podrške timu prodaje - elektrotehnika

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 2111 poslovaWeb Analytics

18.06.2020 - Elektromreža Srbije Beograd - Operativni inženjer asistent - dispečer RDC (2), Inženjer za pripremu i nadzor podataka iz EE objekata, Inženjer za analizu uticaja na prenosni sistem

Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Оперативни инжењер асистент за оперативно управљање – диспечер РДЦ
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду
(два извршиоца)

Уколико желиш да:

Асистираш у надзору токова снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности РДЦ;
Обезбеђујеш место рада у преносној мрежи у надлежности РДЦ под надзором диспечера у смени;
Асистираш при пријему, обради и дистрибуцији интервентних захтева и одобрења за искључење елемената ЕЕС;
Санираш поремећаје у преносној мрежи у надлежности РДЦ под надзором диспечера у смени;
Асистираш у спровођењу планова одбране ЕЕС;
Асистираш око планирања искључења елемената ЕЕС у надлежности РДЦ;

А поседујеш:

Вишу стручну спрему, мин. 180 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

Твој будући посао нуди ти:

Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Закључивање Уговора о раду са кандидатом који успешно прође кроз све фазе конкурса, биће омогућено када се за то стекну услови прописани позитивним прописима Републике Србије, а посебно у смислу одредби Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Инжењер за припрему и надзор података из ЕЕ објеката
у оквиру Центра за оперaтивне технологије центара управљања, са местом рада у Београду

Уколико желиш да:

Спроводиш радне задатке у домену преноса информација са електроенергетских објеката у НДЦ
Пратиш и надзиреш рад даљинских станица у објектима ЕМС и КПС и пренос информација за потребе НДЦ
Спроводиш редовно и интервентно одржавање телеинформационе опреме за пренос података у центре управљања ЕМС АД, у домену рада Службе
Спроводиш радне задатке на припреми и ажурирању листе сигнала који се са електроенергетских објеката преносе у центре управљања ЕМС АД
Анализираш квалитет података који се преносе са електроенергетских објеката у SCADA системе у НДЦ и спроводиш активности на отклањању узрока преноса невалидних података, у домену рада Службе
Учествујеш у пријемним испитивањима код испоручиоца опреме (FAT), функционалним испитивањима на објектима (SAT) и пуштању у погон телеинофрмационе опреме за пренос података у НДЦ, у домену рада Службе
Учествујеш у управљању променама, инцидентима и подршци корисницима подршка корисницима ТСУ система у НДЦ
Асистираш у изради месечних извештаја о раду у домену рада Службе

А поседујеш:

Високу стручну спрему- академске студије, мин. 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво

Твој будући посао нуди ти:

Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Закључивање Уговора о раду са кандидатом који успешно прође кроз све фазе конкурса, биће омогућено када се за то стекну услови прописани позитивним прописима Републике Србије, а посебно у смислу одредби Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Инжењер за анализу утицаја на преносни систем
у оквиру Центра за развој, са местом рада у Београду

Уколико желиш да:

Асистираш у провери квалитета и асистираш приликом израде рачунарских модела за потребе израде системских делова студија прикључења и студија оптималног повезивања;
Асистираш приликом извођења различитих врста анализа стационарног стања и динамичког стања за потребе процеса прикључења и повезивања на преносни систем;
Симулациона провера параметара квалитета електричне енергије, напонско- реактивних способности регулације и провера способности проласка електране кроз квар за потребе процеса прикључења и повезивања на преносни систем;
Учествујеш у изради Плана развоја преносног система Републике Србије;
Учествујеш у изради техничког дела конкурсне документације и пратиш реализацију јавних набавки;
Припремаш докумената за израду интерних стандарда за проверу утицаја на преносни систем за потребе процеса прикључења и повезивања на преносни систем;
Припремаш докумената за израду испитних протокола за проверу утицаја на преносни систем за потребе процеса прикључења;
Провераваш тачност података у процесу провере усаглашености са правилима о раду преносног система у току провере утицаја на преносни систем за потребе процеса прикључења - симулациони део;
Провераваш тачност података за израду завршног извештаја о усаглашености објекта прикључења са правилима о раду преносног система;

А поседујеш:

Високу стручну спрему, мин. 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво

Твој будући посао нуди ти:

Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Закључивање Уговора о раду са кандидатом који успешно прође кроз све фазе конкурса, биће омогућено када се за то стекну услови прописани позитивним прописима Републике Србије, а посебно у смислу одредби Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

20.10.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Samostalni operativni inženjer za bezbednost i zdravlje na radu
05.10.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržište električne energije
26.09.2020 Elektromreža Srbije BO,KŠ,NS
Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova
23.06.2020 Adecco Pančevo
Upravnik smene elektrane
18.06.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Operativni inženjer asistent - dispečer RDC (2), Inženjer za pripremu i nadzor podataka iz EE objekata, Inženjer za analizu uticaja na prenosni sistem
18.06.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(2)
18.06.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Vodeći inženjer za projekte priključenja i povezivanja, Inženjer za nadzemne vodove, Inženjer za visokonaponsku opremu(2)
18.06.2020 Elektromreža Srbije Novi Sad
Operativni inženjer asistent - dispečer RDC, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa
18.06.2020 Elektromreža Srbije Valjevo
Operativni inženjer asistent - dispečer RDC