elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

18.11.2020 - GE Renewable Energy Beograd
Site Assessment & Preparation Specialist

31.10.2020 - Aleva a.d. Novi Kneževac
Menadžer održavanja

31.10.2020 - ARTEMIDE Beograd
Projektant osvetljenja - tehnička podrška u prodaji

19.10.2020 - Draexlmaier Beograd
Hardware engineer

01.11.2020 - Siemens Mobility Kragujevac
Quality Manager in Projects

30.10.2020 - Albus a.d. Novi Sad
Elektroinženjer

11.11.2020 - Tehnounion - Exim S.Kamenica
Referent tehničke podrške timu prodaje - elektrotehnika

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 2111 poslovaWeb Analytics

18.06.2020 - Elektromreža Srbije Beograd - Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Vodeći inženjer za projekte priključenja i povezivanja, Inženjer za nadzemne vodove, Inženjer za visokonaponsku opremu(2)

Elektromreža Srbije Beograd

Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Инжењер за управљање одржавањем високонапонских постројења
у оквиру Дирекције за одржавање преносног система, са местом рада у Београду

Уколико желиш да:

Асистираш приликом израде предлога плана одржавања и искључења и подносиш захтеве за искључење;
Израђујеш налоге за обављање послова;
Излазиш на терен и асистираш приликом снимања и анализирања стања код хитних интервенција, испада, хаварија, грешака, отказа или кварова на високонапонским постројењима;
Прикупљаш и асистираш у обради и анализи информација о погонским догађајима;
Анализираш стање елемената високонапонске опреме и сопствене потрошње на основу извештаја о одржавању, извештаја о прегледу постројења, погонских догађаја и инспекцијских налога;
Асистираш приликом спровођења интерне техничке контроле (ИТК) пројектне документације;
Асистираш приликом израде извештаја о одржавању и ажурирања базе података;
Асистираш при изради пројектних задатака и интерне техничке контроле за инвестиционе пројекте;
Учествујеш у интерним техничким прегледима и стављању у погон нових и реконструисаних елемената електроенергетског система;
Организујеш и спроводиш (контролно) термовизијско снимање постројења;
Вршиш контролу радова трећих лица;
Вршиш прекласификацију демонтиране опреме и израђујеш потребну техничку документацију за демонтирану опрему;
Анализираш потребе и предлажеш план набавки у домену високонапонских постројења;
Израђујеш технички део конкурсне документације и учествујеш у реализацији набавки за потребе високонапонских постројења;
Учествујеш у фабричким и пријемним испитивањима високонапонске опреме и сопствене потрошње

А поседујеш:

Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

Твој будући посао нуди ти:

Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Закључивање Уговора о раду са кандидатом који успешно прође кроз све фазе конкурса, биће омогућено када се за то стекну услови прописани позитивним прописима Републике Србије, а посебно у смислу одредби Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Водећи инжењер за пројекте прикључења и повезивања
у оквиру Центра за развој, са местом рада у Београду

Уколико желиш да:

Припремаш планове набавки и планове израде пројектних задатака за пројекте прикључења и повезивања;
Припремаш предлоге техничке спецификације и учествујеш у реализацији набавки за пројекте прикључења и повезивања;
Комуницираш, сарађујеш и вршиш усаглашавање са корисницима преносног система у свим фазама процеса прикључења;
Усаглашаваш, управљаш и контролишеш реализацију и извештавање по уговорима 1, 2 и 3 и одобрењем за прикључење са корисницима преносног система;
Спроводиш и контролишеш активности у вези израде анализе варијанти начина прикључења (техно - економска анализа) као саставног дела студије прикључења;
Спроводиш и контролишеш активности неопходне за реализацију пројеката прикључења у студијској, припремној и фази градње прикључка и испитивања утицаја на преносни систем објекта који се прикључује;
Спроводиш и контролишеш процес интерног и техничког прегледа прикључка;
Организујеш и контролишеш проверу усаглашености објекта корисника са правилима о раду преносног система - фаза испитивања;
Организујеш и спроводиш колаудацију прикључка; Спроводиш потребне активности са оператором дистрибутивног система до склапања уговора о повезивању - студијска фаза;
Контролишеш активности ОДС и ОПС по склапању Уговору о повезивању;
Координираш активности ОДС-а и ОПС-а у припремној фази и у току градње објеката повезивања;
Координираш активности код спровођења техничког прегледа објеката повезивања;
Координираш активности на спровођењу протокола за пуштање објекта повезивања у погон;
Израђујеш решења и сагласности ЕМС АД у свим фазама пројеката прикључења и повезивања објеката на преносни систем;
Сарађујеш са представницима институција укљученим у процес припреме, реализације градње и пријема завршених пројеката прикључења и повезивања;
Учествујеш у раду комисија и радних тимова у домену рада сектора;
Пратиш иновације из области рада и иницираш њихову примену у пракси;
Предлажеш примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења ефикасности и квалитета процеса рада;
Пратиш законе и подзаконска акта и предлажеш и учествујеш у изради правилника, норматива и стручних стандарда из области рада сектора;

А поседујеш:

Високу стручну спрему, мин. 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике – енергетике
Радно искуство од минимум 2 године
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво
Возачку дозволу „Б“ категорије

Твој будући посао нуди ти:

Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Закључивање Уговора о раду са кандидатом који успешно прође кроз све фазе конкурса, биће омогућено када се за то стекну услови прописани позитивним прописима Републике Србије, а посебно у смислу одредби Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Инжењер за надземне водове
у оквиру Дирекције за техничку подршку преносном систему, са местом рада у Београду

Уколико желиш да:

Излазиш на терен и асистираш приликом снимања и анализирања стања код хаварија надзeмних водова;
Анализираш стања надземних водова на основу извештаја о одржавању и погонских догађаја;
Издајеш услове и сагласности за изградњу објеката у близини надземних водова и израду урбанистичких и осталих просторних планова;
Израђујеш техничке спецификације и интерну техничку контролу пројектне документације у једноставнијим инвестиционим пројектима;
Учествујеш у спровођењу интерних техничких прегледа и стављању у погон нових и реконструисаних надземних водова;
Асистираш приликом снимања надземних водова специјалистичком опремом;
Учествујеш у раду комисије за категоризацију, расход и отуђење демонтиране опреме;
Прикупљаш и обједињујеш потребе за опремом за надземне водове, материјалом и деловима од стране подручја преносног система и учествујеш у припреми тендерске документације;
Учествујеш у пријемним и функционалним испитивањима опреме (FAT и SAT);
Учествујеш у раду Комисија за израду техничке регулативе; Асистираш у изради мишљења, услова, прегледа пројектних задатака и техничке документације у пројектима повезивања и прикључења на мрежу ЕМС АД;
Учествујеш у имплементацији нових типова опреме и испитних метода;

А поседујеш:

Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

Твој будући посао нуди ти:

Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Закључивање Уговора о раду са кандидатом који успешно прође кроз све фазе конкурса, биће омогућено када се за то стекну услови прописани позитивним прописима Републике Србије, а посебно у смислу одредби Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место
Инжењер за високонапонску опрему
у оквиру Дирекције за техничку подршку преносном систему, са местом рада у Београду
(два извршиоца)

Уколико желиш да:

Анализираш стање трансформатора;
Излазиш на терен и извештаваш о стању након хаварије;
Прикупљаш податке неопходне за анализу стања високонапонске опреме и доношење неопходних мера након анализе;
Ажурираш базе података и израђујеш једнополне шеме;
Асистираш у прегледу техничке документације;
Спроводиш операције на испитивању високонапонске опреме на објекту;
Учествујеш у комисијама за категоризацију, расходовање и отуђење демонтиране опреме;
Израђујеш технички део конкурсне документације и учествује у реализацији набавки материјала, услуга и радова;
Учествујеш у стручним тимовима за фабричка испитивања и обуке;
Асистираш приликом израде техничке регулативе из домена високонапонске опреме и постројења;
Вршиш испитивање и израђује извештаје након испитивања SF6 гаса;
Асистираш у изради предлога мера за унапређење и развој високонапонске опреме;

А поседујеш:

Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

Твој будући посао нуди ти:

Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Закључивање Уговора о раду са кандидатом који успешно прође кроз све фазе конкурса, биће омогућено када се за то стекну услови прописани позитивним прописима Републике Србије, а посебно у смислу одредби Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

20.10.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Samostalni operativni inženjer za bezbednost i zdravlje na radu
05.10.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržište električne energije
26.09.2020 Elektromreža Srbije BO,KŠ,NS
Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova
23.06.2020 Adecco Pančevo
Upravnik smene elektrane
18.06.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Operativni inženjer asistent - dispečer RDC (2), Inženjer za pripremu i nadzor podataka iz EE objekata, Inženjer za analizu uticaja na prenosni sistem
18.06.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(2)
18.06.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Vodeći inženjer za projekte priključenja i povezivanja, Inženjer za nadzemne vodove, Inženjer za visokonaponsku opremu(2)
18.06.2020 Elektromreža Srbije Novi Sad
Operativni inženjer asistent - dispečer RDC, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa
18.06.2020 Elektromreža Srbije Valjevo
Operativni inženjer asistent - dispečer RDC