elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

06.10.2021 - Kolektor etra Barajevo
Inženjer projektant

06.10.2021 - China Communications BG,NS
Elektrotehnički Inženjer

17.10.2021 - IEE Consult Novi Sad
Projektant - diplomirani/master inženjer elektrotehnike i računarstva (2)

01.10.2021 - CETIN d.o.o. Beograd
Senior Power Supply Infrastructure Design Specialist

16.10.2021 - RZD International Beograd
Inženjer elektroenergetike

16.10.2021 - Bauprojekt Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike

02.10.2021 - China Shandong Požarevac
Odgovorni izvođač radova elektro-energetskih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 2413 poslovaWeb Analytics

16.01.2019 - Elnos BL Beograd - Vodeći inženjer DV tima

Kompanija Elnos BL doo iz Beograda raspisuje konkurs za prijem u radni odnos
1 izvršioca na poziciji
Vodeći inženjer DV tima

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava :

Završen elektrotehnički fakultet, VII1 stepen stručne spreme ili master, energetika.
Radno iskustvo minimum 3 godine.
Posedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Poznavanje engleskog jezika.
Položen stručni ispit, poželjno licence 351, 451, a eventualno 350 i 450.
Lekarsko uverenje za rad na visini (pribaviće samo izabrani kandidat naknadno).

Opis poslova:

Obavlja posao na gradilištu, terenu i u kancelariji.
Izrada radnih procedura i tehničke dokumentacije, revizija tehničke dokumentacije, nostrifikacija tehničke dokumentacije.
Priprema kompletnu dokumentaciju za gradilište prema važećim zakonima i internim procedurama.
Komunicira sa partnerima i podizvođačima.
Analizira rizike („risk review“) pre početka realizacije i tokom realizacije projekta i daje predloge za njihovo prevazilaženje i/ili minimiziranje.
Izrada generalnih i detaljnih dinamičkih planova.
Razrađuje projekat po fazama sa planiranjem potrebe za ljudskim i tehničkim resursima.
Izrađuje organizacione šeme projekta uz imenovanje svih radnika i usaglašava sa planom rukovodioca divizije.
Kontroliše sprovođenje mera bezbednosti na radu.
Sarađuje sa nadzornim organima, inspekcijskim službama i investitorom na terenu.
Koordinira rad sa partnerima i podizvođačima na Projektu.
Kontroliše vođenje kompletne tehničke i finansijske dokumentacije tokom realizacije projekta.
Izrađuje privremene i okončane situacije i koordinira aktivnosti u vezi overe istih i izrade projekata izvedenog stanja.
Kompletira dokumentaciju za interno-tehnički pregled i tehnički pregled objekta prema važećim zakonima.
Izvodi kontrolu izvođenja radova na dalekovodima 110, 220 i 400 kV, a po potrebi i na srednjem naponu.
Angažovanje na poslovima svih organizacionih jedinica Inženjeringa prema potrebi, a prema nalogu Izvršnog direktora inženjeringa.
Obavlja poslove odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.
Angažovanje na poslovima Sektora sistemske prodaje, a prema nalogu Izvršnog direktora inženjeringa.
Odgovoran za sprovođenje mera za zaštitu životne sredine.

Rok za konkurisanje: 16.01.2019.

vise informacijaSajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

06.08.2021 Elnos BL Beograd
Inženjer za zaštitu, upravljanje i merenje
10.10.2020 Elnos Beograd, Banja Luka
Inženjer elektrotehnike
20.12.2019 Elnos BL Beograd
Inženjer saradnik prodaje
21.11.2019 Elnos BL Beograd
Elektroinženjer kontaknte mreže
19.05.2019 Elnos BL Beograd
Inženjer saradnik prodaje
16.01.2019 Elnos BL Beograd
Vodeći inženjer DV tima
24.01.2019 Elnos BL Beograd
Inženjer KM tima
5.10.2017 Elnos BL Beograd
SAMOSTALNI INŽENJER PRODAJE, INŽENJER SARADNIK PRODAJE
9.5.2016 Elnos BL d.o.o. Beograd
Samostalni inženjer u Službi trafostanice i rasklopna postrojenja (3), Inženjer saradnik - pripravnik (3)