elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

06.10.2021 - Kolektor etra Barajevo
Inženjer projektant

06.10.2021 - China Communications BG,NS
Elektrotehnički Inženjer

17.10.2021 - IEE Consult Novi Sad
Projektant - diplomirani/master inženjer elektrotehnike i računarstva (2)

01.10.2021 - CETIN d.o.o. Beograd
Senior Power Supply Infrastructure Design Specialist

16.10.2021 - RZD International Beograd
Inženjer elektroenergetike

16.10.2021 - Bauprojekt Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike

02.10.2021 - China Shandong Požarevac
Odgovorni izvođač radova elektro-energetskih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 2413 poslovaWeb Analytics

24.01.2019 - Elnos BL Beograd - Inženjer KM tima

Kompanija Elnos BL d.o.o. iz Beograda raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

1 izvršioca na poziciji
Inženjer KM tima
Beograd

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

Završen elektrotehnički fakultet, VII1 stepen stručne spreme ili master, energetika
Radno iskustvo – bez iskustva ili sa iskustvom do 5 godina
Posedovanje vozačke dozvole B kategorije
Poznavanje engleskog jezika
Lekarsko uverenje za rad na visini (pribaviće samo izabrani kandidat naknadno)
Poželjno položen stručni ispit

Opis poslova:

Poslovi na rekonstrukciji stabilnih postrojenja kontaktnih mreža na tramvajskim i železničkim prugama, i na trafostanicama elektrovučnih postrojenja
Obavlja posao na gradilištu, terenu i u kancelariji
Izrada radnih procedura i tehničke dokumentacije, revizija tehničke dokumentacije, nostrifikacija tehničke dokumentacije
Priprema kompletnu dokumentaciju za gradilište prema važećim zakonima i internim procedurama
Komunicira i koordinira rad sa investitorom, partnerima i podizvođačima
Analizira rizike („risk review“) pre početka realizacije i tokom realizacije projekta i daje predloge za njihovo prevazilaženje i/ili minimiziranje
Izrada generalnih i detaljnih dinamičkih planova
Razrađuje projekat po fazama sa planiranjem potrebe za ljudskim i tehničkim resursima
Izrađuje organizacione šeme projekta uz imenovanje svih radnika i usaglašava sa planom rukovodioca divizije.
Kontroliše sprovođenje mera bezbednosti na radu
Sarađuje sa nadzornim organima, inspekcijskim službama i investitorom na terenu
Kontroliše vođenje kompletne tehničke i finansijske dokumentacije tokom realizacije projekta
Izrađuje privremene i okončane situacije i koordinira aktivnosti u vezi overe istih i izrade projekata izvedenog stanja.
Kompletira dokumentaciju za interno-tehnički pregled i tehnički pregled objekta prema važećim zakonima
Organizuje i rukovodi izvođenjem radova
Angažovanje na poslovima svih organizacionih jedinica inženjeringa prema potrebi, a prema nalogu Izvršnog direktora inženjeringa
Angažovanje na poslovima sektora sistemske prodaje, a prema nalogu Izvršnog direktora inženjeringa
Odgovoran za sprovođenje mera za zaštitu životne sredine
Kontrola izvođenja radova, planiranje rada (nedelјni, mesečni i godišnji plan) i izrada izveštaja o realizaciji istih
Rad na gradilištu, na terenu, u zatvorenom i otvorenom prostoru i rad na visini
Obavlja druge poslove po nalogu Zamenika direktora inženjeringa, Izvršnog direktora inženjeringa i Rukovodioca divizije

Prijave slati elektronski ili putem pošte:

Elnos BL do.o.
Majora Zorana Radosavljevića 372,
11273 Batajnica.
Rok za konkurisanje: 24.01.2019.

vise informacijaSajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

06.08.2021 Elnos BL Beograd
Inženjer za zaštitu, upravljanje i merenje
10.10.2020 Elnos Beograd, Banja Luka
Inženjer elektrotehnike
20.12.2019 Elnos BL Beograd
Inženjer saradnik prodaje
21.11.2019 Elnos BL Beograd
Elektroinženjer kontaknte mreže
19.05.2019 Elnos BL Beograd
Inženjer saradnik prodaje
16.01.2019 Elnos BL Beograd
Vodeći inženjer DV tima
24.01.2019 Elnos BL Beograd
Inženjer KM tima
5.10.2017 Elnos BL Beograd
SAMOSTALNI INŽENJER PRODAJE, INŽENJER SARADNIK PRODAJE
9.5.2016 Elnos BL d.o.o. Beograd
Samostalni inženjer u Službi trafostanice i rasklopna postrojenja (3), Inženjer saradnik - pripravnik (3)