ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

24.01.2020 Velesstroy Beograd
Elektroinženjer (više izvršilaca)
07.02.2020 Linglong Tire Zrenjanin
Elektroinženjer
09.02.2020 Frigomax Beograd
Koordinator za izvođenje radova
09.02.2020 Tesla sistemi Beograd
Inženjer elektrotehnike
24.01.2020 STAX Čačak
Electrical Designer
09.02.2020 TRACO Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike

 

Povezani poslovi :

25.11.2019 EMS Beograd
Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za energetske obračune
16.10.2019 EMS Beograd
Stručnjak za investicione projekte visokonaponskih postrojenja(2), Stručnjak za izgradnju visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Bor
Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za operativne tehnologije RDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema (2), Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(3)

20.09.2019 - Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova - EMS Bor   NAZAD
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:
Инжењер за одржавање високонапонских водова
У Дирекцији за одржавање преносног система, са местом рада у Бору
Кључне активности:

Асистира приликом израде предлога плана одржавања и искључења
Излази на терен и асистира приликом снимања и анализирања стања код хитних интервенција, испада, хаварија, грешака, отказа или кварова на високонапонским водовима
Прикупља и асистира у обради и анализи информација о погонским догађајима; прикупља документацију потребну за издавање сагласности и техничких услова и асистира приликом израде извештаја о одржавању и ажурирања базе података
Асистира при изради пројектних задатака и ИТК за пројекте инвестиционог одржавања
Учествује у интерно-технчким прегледима и стављању у погон нових и реконструисаних елемената ЕЕ система
Исходује потребне сагласности за одржавање шумског коридора
Израђује потребну техничку документацију за демонтирану опрему
Учествује у фабричким и пријемним испитивањима опреме за високонапонске водове
Мери отпор уземљења стубова далековода

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ESPB бодова, област Електротехнике - енергетике
MSODO - МS Office - Средњи ниво
Енглески језик - Основни ниво

Нудимо Вам:

Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству, као и усавршавања у области интерперсоналних вештина
Подршку ментора током првих годину дана Вашег рада
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу
Друге бенефиције (спортстко-рекреативне активности, превентивне лекарске прегледе ...)

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 20.09.2019.


vise informacija
 
   
Web Analytics