ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

24.01.2020 Velesstroy Beograd
Elektroinženjer (više izvršilaca)
07.02.2020 Linglong Tire Zrenjanin
Elektroinženjer
09.02.2020 Frigomax Beograd
Koordinator za izvođenje radova
09.02.2020 Tesla sistemi Beograd
Inženjer elektrotehnike
24.01.2020 STAX Čačak
Electrical Designer
09.02.2020 TRACO Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike

 

Povezani poslovi :

25.11.2019 EMS Beograd
Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za energetske obračune
16.10.2019 EMS Beograd
Stručnjak za investicione projekte visokonaponskih postrojenja(2), Stručnjak za izgradnju visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Bor
Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za operativne tehnologije RDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema (2), Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(3)

20.09.2019 - Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme - EMS Beograd   NAZAD
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:
Инжењер за релејну заштиту и локално управљање у подручју преноса
У Дирекцији за одржавање преносног система, са местом рада у Београду
Кључне активности:

Асистира у реализацији радних задатака за редовна и ванредна испитивања система и уређаја за заштиту и локално управљање
Учествује у спровођењу и припрема предлоге извештаје о активностима редовних и ванредних испитивања система и уређаја за релејну заштиту и локално управљање
Асистира у прикупљању података о погонским догађајима, отклањању последица хаварија на опреми и уређајима
Учествује у имплементирању задатих радних параметара и листа сигнала за уређаје заштите и локалног управљања
Асистира и спроводи једноставније радне задатке на пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ) система релејне заштите и локалног управљања
Асистира и спроводи једноставније радне задатке на функционалним испитивањима у припадајућим објекатима подручја преноса (САТ) и пуштању у рад система релејне заштите, локалног управљања и припадајуће опреме у новим и реконструисаним објектима

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ESPB бодова, област Електротехнике - енергетике
MSODO - МS Office - Средњи ниво
Енглески језик - Основни ниво

Нудимо Вам:

Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству, као и усавршавања у области интерперсоналних вештина
Подршку ментора током првих годину дана Вашег рада
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу
Друге бенефиције (спортстко-рекреативне активности, превентивне лекарске прегледе ...)

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 20.09.2019.

vise informacija

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:
Инжењер за испитивање високонапонске опреме
У Дирекцији за техничку подршку преносном систему, са местом рада у Београду
Кључне активности:

Испитује енергетске и мерне трансформаторе и израђује извештаје испитивања
Оперативно сарађује са другим службама на терену у реализацији планова одржавања
Испитује енергетске и мерне трансформаторе након испада и кварова и израђује извештаје испитивања и асистира у тумачењу резултата мерења након испада и кварова
Испитује енергетске трансформаторе у току и након хаварије и израђује извештаје испитивања у току и након хаварије
Асистира у обради података неопходних за анализу стања енергетских и мерних трансформатора
Припрема резултате испитивања након поправке трансформатора за потрбе пуштања у погон
Спроводи пријемно испитивање енергетских и мерних трансформатора и израђује извештаје пријемних испитивања
Учествује у стручним тимовима за фабричка испитивања и обуке
Израђује технички део конкурсне документације и учествује у реализацији набавки инструмената за испитивање високонапонске опреме
Асистира приликом израде техничке регулативе из домена енергетских трансформатора
Спроводи узорковање и испитивање уља и гаса у елементима високонапонске опреме и израђује извештаје о испитивању уља и гаса

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ESPB бодова, област Електротехнике - енергетике
MSODO - МS Office - Средњи ниво
Енглески језик - Основни ниво

Нудимо Вам:

Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству, као и усавршавања у области интерперсоналних вештина
Подршку ментора током првих годину дана вашег рада
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу
Друге бенефиције (спортстко-рекреативне активности, превентивне лекарске прегледе ...)

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 20.09.2019.

vise informacija
 
   
Web Analytics