ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

24.01.2020 Velesstroy Beograd
Elektroinženjer (više izvršilaca)
07.02.2020 Linglong Tire Zrenjanin
Elektroinženjer
09.02.2020 Frigomax Beograd
Koordinator za izvođenje radova
09.02.2020 Tesla sistemi Beograd
Inženjer elektrotehnike
24.01.2020 STAX Čačak
Electrical Designer
09.02.2020 TRACO Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike

 

Povezani poslovi :

25.11.2019 EMS Beograd
Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za energetske obračune
16.10.2019 EMS Beograd
Stručnjak za investicione projekte visokonaponskih postrojenja(2), Stručnjak za izgradnju visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Bor
Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za operativne tehnologije RDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema (2), Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(3)

20.09.2019 - Inženjer za operativne tehnologije RDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema (2), Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(3) - EMS Beograd   NAZAD
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:
Инжењер за оперативне технологије РДЦ
у оквиру Сектора за оперативне технологије центара управљања, са местом рада у Београду
Кључне активности:

Асистира и спроводи интерни развој и унапређења, пројектовање, инсталирање, тестирање база података и SCADA/EМС апликација за управљање електроенергетским преносним системом регионалних диспечерских центра
Асистира и спроводи екстерни развој и унапређење SCADA/EМС апликација за управљање електроенергетским преносним системом регионалних диспечерских центара
Учествује у моделовању електроенергетског система Србије и екстерних зона опсервабилности
Спроводи послове на имплементацији, проширивању и модификацији SCADA/EМС система у РДЦ
Моделује базу података, креира и модификује кориснички интерфејс за нове објекте
Учествује у надзору и контроли функционалности SCADA/EМС система и расположивости информација које се преносе у РДЦ
Спроводи послове администрације SCADA/EМС система, администрације и креирања архивских извештаја
Асистира и спроводи интервентно одржавање SCADA/EМС системе и апликација за управљање електроенергетским преносним системом регионалних диспечерских центара; ургентно реагује у случају поремећаја рада система
Учествује у управљању променама, инцидентима и подршци корисницима SCADA/EМС система у РДЦ
Учествује у пријемним испитивањима код испоручиоца (FAT), функционалним испитивањима у РДЦ (SAT) и пуштање у рад SCADA/EМС система и енергетских апликација

Услови:

Висока стручна спрема - академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област Електротехнике
Познавање МSODO – MS Office – основни ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству, као и усавршавања у области интерперсоналних вештина
Подршку ментора током првих годину дана Вашег рада
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу
Друге бенефиције (спортстко-рекреативне активности, превентивне лекарске прегледе ...)

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 20.09.2019.

vise informacija

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:
Инжењер за планирање рада преносног система
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду
2 извршиоца
Кључне активности:

Израђује моделе преносног система и архивира их у складу са ENTSO-E оперативним приручником
Израђује анализе сигурности и води статистику испуњености критеријума сигурности N-1
Врши снимање тренутног стања ЕЕС
Израђује прогнозу потрошње преносног система
Проверава усклађеност производње и потрошње у циљу поузданог рада система
Врши прорачунавања листе опсервабилности са суседним ТСО-овима
Ажирура податке и параметре SCADA/EMS апликација неопходних за планирање рада система

Услови:

Висока стручна спрема – академске студије, мин. 240 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Office – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Mогућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству, као и усавршавања у области интерперсоналних вештина
Подршку ментора током првих годину дана Вашег рада
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу
Друге бенефиције (спортстко-рекреативне активности, превентивне лекарске прегледе ...)

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 20.09.2019.

vise informacija

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:
Инжењер за оперативно управљање – диспечер НДЦ
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду
3 извршиоца
Кључне активности:

Прати рад ЕЕС и СММ блока
Асистира при промени топологије преносне мреже – издавању налога за манипулације
Уз супервизију, обезбеђује услове и издаје документа за извођење радова у преносној мрежи и издавање докумената за рад
Асистира у активностима регулације напона
Асистира у активностима управљања производњом и регулацијом фреквенције и снаге размене

Услови:

Висока стручна спрема – академске студије, мин. 240 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Оffice – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству, као и усавршавања у области интерперсоналних вештина
Подршку ментора током првих годину дана Вашег рада
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу
Друге бенефиције (спортстко-рекреативне активности, превентивне лекарске прегледе ...)

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 20.09.2019.


vise informacija
 
   
Web Analytics