ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

24.01.2020 Velesstroy Beograd
Elektroinženjer (više izvršilaca)
07.02.2020 Linglong Tire Zrenjanin
Elektroinženjer
09.02.2020 Frigomax Beograd
Koordinator za izvođenje radova
09.02.2020 Tesla sistemi Beograd
Inženjer elektrotehnike
24.01.2020 STAX Čačak
Electrical Designer
09.02.2020 TRACO Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike

 

Povezani poslovi :

25.11.2019 EMS Beograd
Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za energetske obračune
16.10.2019 EMS Beograd
Stručnjak za investicione projekte visokonaponskih postrojenja(2), Stručnjak za izgradnju visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Bor
Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za operativne tehnologije RDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema (2), Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(3)

20.09.2019 - Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Inženjer za energetske obračune, Inženjer za administraciju dnevnih planova rada - EMS Beograd   NAZAD
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:
Инжењер за управљање одржавањем високонапонских постројења
У Дирекцији за одржавање преносног система, са местом рада у Београду
Кључне активности:

Асистира приликом израде предлога плана одржавања и искључења
Израђује налоге за обављање послова и прикупља и асистира у обради и анализи информација о погонским догађајима
Излази на терен и асистира приликом снимања и анализирања стања код хитних интервенција, испада, хаварија, грешака, отказа или кварова на високонапонским постројењима
Анализира стање елемената високонапонске опреме и сопствене потрошње на основу извештаја о одржавању, извештаја о прегледу постројења, погонских догађаја и инспекцијских налога
Асистира приликом спровођења интерне техничке контроле (ИТК) пројектне документације, приликом израде извештаја о одржавању и ажурирања базе података и при изради пројектних задатака и интерне техничке контроле за инвестиционе пројекте
Учествује у интерним техничким прегледима и стављању у погон нових и реконструисаних елемената електроенергетског система
Организује и спроводи (контролно) термовизијско снимање постројења и врши контролу радова трећих лица;
Врши прекласификацију демонтиране опреме и израђује потребну техничку документацију за демонтирану опрему
Учествује у фабричким и пријемним испитивањима високонапонске опреме и сопствене потрошње

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ESPB бодова, област Електротехнике - енергетике
MSODO - МS Office - Средњи ниво
Енглески језик - Основни ниво

Нудимо Вам:

Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству, као и усавршавања у области интерперсоналних вештина
Подршку ментора током првих годину дана Вашег рада
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу
Друге бенефиције (спортстко-рекреативне активности, превентивне лекарске прегледе ...)

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 20.09.2019.

vise informacija

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:
Инжењер за енергетске обрачуне
у оквиру Дирекције за тржиште електричне енергије, са местом рада у Београду
замена за одсутног запосленог
Кључне активности:

Обавља дневно даљинско очитавање бројила електричне енергије
Израђује дневну листу недоступних бројила
Oбавља месечни обрачун предате електричне енергије од производних јединица и обрачун услуге приступа преносном систему по корисницима
Усаглашава размењене дневне и месечне количине ел.енергије са суседним системима
Израчунава месечни износ губитака у преносном систему
Израђује месечне извештаје о протоцима електричне енергије за потребе ЕМС АД, МРЕ и АЕРС
Прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде из области тржишта електричне енергије, мерења и обрачуна електричне енергије

Услови:

Висока стручна спрема – академске студије, мин. 240 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Office – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству, као и усавршавања у области интерперсоналних вештина
Подршку ментора током првих годину дана Вашег рада
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу
Друге бенефиције (спортстко-рекреативне активности, превентивне лекарске прегледе ...)

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) електронски путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 20.09.2019.

vise informacija

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:
Инжењер за администрацију дневних планова рада
у оквиру Дирекције за тржиште електричне енергије, са местом рада у Београду
Кључне активности:

Проверава исправност рада система за пријаву, обраду и прихватање дневних планова рада и обавештава о уоченим неправилностима и спроводи тестирање измена у систему
Проверава тачност унетих података у систему за пријаву, обраду и прихватање дневних планова рада и отклања неправилности
Ажурира додељена права на прекограничне капацитете додељене од суседног оператора преносног система у информациони систем и уноси компензационе програме
Размењује и хармонизује планове и програме размене са операторима преносног система и програме размене са регулационим блоковима
Израђује Дневни план рада ЕЕС у процесу дан унапред
Комуницира са учесницима на тржишту у вези балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије
Објављује на сајту податке из надлежности Службе
Обрађује податке за спровођење дневних аукција
Израђује апликације за несметану реализацију процеса пријаве, обраде и прихватања дневних планова рада и израду Дневног плана рада ЕЕС у процесу дан унапред
Прати законску регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне енергије

Услови:

Висока стручна спрема – академске студије, мин. 240 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Office – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству, као и усавршавања у области интерперсоналних вештина
Подршку ментора током првих годину дана Вашег рада
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу
Друге бенефиције (спортстко-рекреативне активности, превентивне лекарске прегледе ...)

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 20.09.2019.

vise informacija
 
   
Web Analytics