ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   









Najnoviji poslovi :

17.10.2019 PETROL PROJEKT Pančevo
Diplomirani inženjer elektrotehnike za projektovanje i stručni nadzor
18.10.2019 Power Comm Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike - smer energetika, AutoCAD Operater - Projektant
13.10.2019 FYLTRIS Belgrade
Electrical Engineer
01.10.2019 Energoprojekt Industrija
Diplomirani elektro inženjer - smera energetika za Elektrotehnički biro
01.10.2019 Energotehnika JB Novi Sad
INŽENJER U SEKTORU ELEKTROENERGETIKE
01.10.2019 METECH Smederevo
Senior Electrical Engineer

 

Povezani poslovi :

20.09.2019 EMS Bor
Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za operativne tehnologije RDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema (2), Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(3)
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Inženjer za energetske obračune, Inženjer za administraciju dnevnih planova rada
20.09.2019 EMS Kruševac
Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja

20.09.2019 - Operativni inženjer asistent - dispečer RDC, - EMS Novi Sad   NAZAD
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:
Оперативни инжењер асистент – диспечер РДЦ
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Новом Саду
Кључне активности:

Асистира у надзору токова снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности РДЦ
Обезбеђује место рада у преносној мрежи у надлежности РДЦ под надзором диспечера у смени
Асистира при пријему, обради и дистрибуцији интервентних захтева и одобрења за искључење елемената ЕЕС
Санира поремећаје у преносној мрежи у надлежности РДЦ под надзором диспечера у смени
Асистира у спровођењу планова одбране ЕЕС
Асистира око планирања искључења елемената ЕЕС у надлежности РДЦ

Услови:

Виша стручна спрема, мин. 180 ESPB бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Office – средњи ниво
Познавање енглеског језика – основни ниво

Нудимо Вам:

Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству, као и усавршавања у области интерперсоналних вештина
Подршку ментора током првих годину дана Вашег рада
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу
Друге бенефиције (спортстко-рекреативне активности, превентивне лекарске прегледе ...)

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 20.09.2019.

vise informacija
 
   
Web Analytics