ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

19.10.2019 Siemens d.o.o.
Service Sales Engineer, Technical Sales Support Professional
07.11.2019 Mages Engineers Nemačka
ELECTRICAL ENGINEER FOR ELECTRICAL PLANNING AUTOCAD (or BRICSCAD)
19.10.2019 CRE Intern Belgrade
Electrical Engineer
09.11.2019 Delos zapolosavanje Slovenija
ELEKTROINŽENJERA
18.10.2019 Power Comm Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike - smer energetika
23.10.2019 Napred a.d. Beograd
GLAVNI INŽENJER ELEKTROINSTALACIJA

 

Povezani poslovi :

16.10.2019 EMS Beograd
Stručnjak za investicione projekte visokonaponskih postrojenja(2), Stručnjak za izgradnju visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Bor
Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za operativne tehnologije RDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema (2), Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(3)
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Inženjer za energetske obračune, Inženjer za administraciju dnevnih planova rada

06.04.2019 - Operativnog inženjera za projekte priključenja i povezivanja, Operativni inženjer asistent – dispečer RDC, Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme, Inženjer za visokonaponsku opremu - EMS Beograd   NAZAD
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:

Оперативног инжењера за пројекте прикључења и повезивања
у оквиру Центра за развој, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Припрема податаке за потребе израде планова прикључења и повезивања и уноси у пословни информациони систем
Прикупља и систематизује податке за израду плана пројектних задатака за пројекте прикључења и повезивања
Уноси у пословни ИС податке за потребе планирања, праћења, извештавања о реализацији пројеката прикључења и повезивања
Сарађује на изради извештаја о статусу појединих пројеката или више пројеката прикључења и повезивања
Уноси у пословни ИС податке за израду анализе ресурса везаних за реализацију пројеката прикључења и повезивања (људских, материјалних-техничких)
Попуњава базу података архиве техничке и планске документације пројеката прикључења и повезивања
Учествује у раду пројектних тимова на реализацији пројеката прикључења и повезивања као и у осталим стручним тимовима
Асистира код израде решења и сагласности ЕМС АД у свим фазама пројеката прикључења и повезивања објеката на преносни систем
Припрема документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и сарађује на изради колаудационих елабората за прикључна постројења и далеководе/каблове

Услови:

Виша стручна спрема, мин. 180 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Радно искуство од минимум 1 године
Познавање МSODO – MS Office – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво
Возачка дозвола „Б“ категорије

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV, фотокопију дипломе, потврду о претходном радном искуству и копију возачке дозволе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija

Оперативни инжењер асистент – диспечер РДЦ
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Асистира у надзору токова снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности РДЦ
Обезбеђује место рада у преносној мрежи у надлежности РДЦ под надзором диспечера у смени
Асистира при пријему, обради и дистрибуцији интервентних захтева и одобрења за искључење елемената ЕЕС
Санира поремећаје у преносној мрежи у надлежности РДЦ под надзором диспечера у смени
Асистира у спровођењу планова одбране ЕЕС
Асистира око планирања искључења елемената ЕЕС у надлежности РДЦ

Услови:

Виша стручна спрема, мин. 180 ESPB бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Оffice – средњи ниво
Познавање енглеског језика – основни ниво

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija

Инжењер за одржавање високонапонских водова
У Дирекцији за одржавање преносног система, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Асистира приликом израде предлога плана одржавања и искључења
Излази на терен и асистира приликом снимања и анализирања стања код хитних интервенција, испада, хаварија, грешака, отказа или кварова на високонапонским водовима
Прикупља и асистира у обради и анализи информација о погонским догађајима; прикупља документацију потребну за издавање сагласности и техничких услова и асистира приликом израде извештаја о одржавању и ажурирања базе података
Асистира при изради пројектних задатака и ИТК за пројекте инвестиционог одржавања
Учествује у интерно-технчким прегледима и стављању у погон нових и реконструисаних елемената ЕЕ система
Исходовање потребних сагласности за одржавање шумског коридора
Израђује потребну техничку документацију за демонтирану опрему
Учествује у фабричким и пријемним испитивањима опреме за високонапонске водове
Мерење отпора уземљења стубова далековода

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ESPB бодова, област Електротехнике - енергетике
MSODO - МS Office - Средњи ниво
Енглески језик - Основни ниво

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija

Инжењер за испитивање високонапонске опреме
У Дирекцији за техничку подршку преносном систему, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Испитује енергетске и мерне трансформаторе и израђује извештаје испитивања
Оперативно сарађује са другим службама на терену у реализацији планова одржавања
Испитује енергетске и мерне трансформаторе након испада и кварова и израђује извештаје испитивања и асистира у тумачењу резултата мерења након испада и кварова
Испитује енергетске трансформаторе у току и након хаварије и израђује извештаје испитивања у току и након хаварије
Асистира у обради података неопходних за анализу стања енергетских и мерних трансформатора
Припрема резултате испитивања након поправке трансформатора за потрбе пуштања у погон
Спроводи пријемно испитивање енергетских и мерних трансформатора и израђује извештаје пријемних испитивања
Учествује у стручним тимовима за фабричка испитивања и обуке
Израђује технички део конкурсне документације и учествује у реализацији набавки инструмената за испитивање високонапонске опреме
Асистира приликом израде техничке регулативе из домена енергетских трансформатора
Спроводи узорковање и испитивање уља и гаса у елементима високонапонске опреме и израђује извештаје о испитивању уља и гаса

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ESPB бодова, област Електротехнике - енергетике
MSODO - МS Office - Средњи ниво
Енглески језик - Основни ниво

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija

Инжењер за високонапонску опрему
У Дирекцији за техничку подршку преносном систему, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Анализира стање трансформатора; спроводи операције на испитивању високонапонске опреме на објекту; излази на терен и извештава о стању након хаварије
Прикупља податке неопходне за анализу стања високонапонске опреме и доношење неопходних мера након анализе
Ажурира базе података и израђује једнополне шеме
Асистира у прегледу техничке документације; Асистира приликом израде техничке регулативе из домена високонапонске опреме и постројења; Асистира у изради предлога мера за унапређење и развој високонапонске опреме
Учествује у комисијама за категоризацију, расходовање и отуђење демонтиране опреме
Израђује технички део конкурсне документације и учествује у реализацији набавке материјала, услуга и радова
Учествује у стручним тимовима за фабричка испитивања и обуке
Врши испитивање и израђује извештаје након испитивања SF6 гаса

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ESPB бодова, област Електротехнике - енергетике
MSODO - МS Office - Средњи ниво
Енглески језик - Основни ниво

Нудимо Вам:

Mогућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija

 
   
Web Analytics