ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

19.10.2019 Siemens d.o.o.
Service Sales Engineer, Technical Sales Support Professional
07.11.2019 Mages Engineers Nemačka
ELECTRICAL ENGINEER FOR ELECTRICAL PLANNING AUTOCAD (or BRICSCAD)
19.10.2019 CRE Intern Belgrade
Electrical Engineer
09.11.2019 Delos zapolosavanje Slovenija
ELEKTROINŽENJERA
18.10.2019 Power Comm Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike - smer energetika
23.10.2019 Napred a.d. Beograd
GLAVNI INŽENJER ELEKTROINSTALACIJA

 

Povezani poslovi :

16.10.2019 EMS Beograd
Stručnjak za investicione projekte visokonaponskih postrojenja(2), Stručnjak za izgradnju visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Bor
Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za operativne tehnologije RDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema (2), Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC(3)
20.09.2019 EMS Beograd
Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Inženjer za energetske obračune, Inženjer za administraciju dnevnih planova rada

06.04.2019 - Inženjer za planiranje razvoja prenosnog sistema, Elektromonter asistent na održavanju visokonaponskih vodova (2), Elektromonter asistent na održavanju visokonaponske opreme i sopstvene potrošnje - EMS Beograd   NAZAD
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:

Инжењер за планирање развоја преносног система
у оквиру Центра за развој, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Oбједињује различите изворе података у један при прикупљању и комплетирању скупа улазних података за потребе израде Плана развоја преносног система Републике Србије
Припрема улазне податаке за дефинисање перспективних сценарија и режима у процесу планирања развоја ЕЕС
Асистира у изради модела за мрежне и тржишне прорачуне за потребе израде системских развојних студија, Плана развоја преносног система, Пан-европског десетогодишњег плана развоја и регионалног инвестиционог плана
Асистира у изради системских анализа и анализа тржишта електричне енергије за системске развојне студије, План развоја преносног система, Пан-европски десетогодишњи план и регионални инвестициони план
Проверава тачност података за изради извештаја прогнозе потрошње електричне енергије Републике Србије за средњерочни и дугорочни период
Проверава тачност података за израду извештаја о адекватности преносног система и производног система за потребе израде Плана развоја преносног система Републике Србије
Припрема документа у оквиру израде системских развојних студија
Асистира у изради предлога текста Плана развоја преносног система Републике Србије
Обједињује техничке делове конкурсне документације и учествује у комисијама за јавне набавке

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Office – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija

Електромонтер асистент на одржавању високонапонских водова

У Дирекцији за одржавање преносног система, са местом рада у Београду
2 извршиоца

Кључне активности:

Обавља једноствније послове превентивног, редовног и интервентног одржавања високонапонских водова у домену електротехничких послова
Асистира приликом санације хаварија високонапонских водова у домену електротехничких послова
Евидентира извршене радове који произлазе из природе описаног посла
Обавља сечу растиња у коридору надземних водова

Услови:

Средња стручна спрема – електротехника

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija


Електромонтер асистент на одржавању високонапонске опреме и сопствене потрошње
У Дирекцији за одржавање преносног система, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Асистира приликом обављања послова превентивног и интервентног одржавања у домену електротехничких послова на високонапонској опреми и изворима сопствене потрошње
Обавља операције одржавања приликом реконструкција мањег обима и сарађује са трећим лицима приликом поправке високонапонске опреме и извора сопствене потрошње
Асистира приликом радова на санацији хаварија високонапонске опреме, уземљења, громобранске заштите и извора сопствене потрошње у домену електротехничких послова
Асистира приликом узимања узоркa уља и гаса из елемената високонапонске опреме за потребе испитивања
Асистира приликом обављања послова превентивног и интервентног одржавања у домену електротехничких послова на уземљењу и громобранској заштити

Услови:

Средња стручна спрема – електротехника

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.


vise informacija
 
   
Web Analytics