ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

04.07.2019 IES d.o.o. Beograd
Designer for Railway Electric Traction - Power Supply System
08.07.2019 Elektro Lug Nemačka
Projektant električnih instalacija
04.07.2019 Elektronet Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike
07.07.2019 NITES Beograd
Inženjer elektrotehnike - smer energetika
19.06.2019 Trim Jagodina
Regionalni menadžer prodaje
20.06.2019 Stadler Beograd
Electrical Engineer

 

Povezani poslovi :

06.04.2019 EMS Beograd
Elektro inženjer za pripremu investicionih projekata, Inženjer za administraciju dnevnih planova rada (3), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (3), Stručnjak za projekte priključenja i povezivanja
06.04.2019 EMS Beograd
Operativnog inženjera za projekte priključenja i povezivanja, Operativni inženjer asistent – dispečer RDC, Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme, Inženjer za visokonaponsku opremu
06.04.2019 EMS Srbobran
Elektromonter asistent na održavanju visokonaponskih vodova (2)
06.04.2019 EMS Beograd
Inženjer za planiranje razvoja prenosnog sistema, Elektromonter asistent na održavanju visokonaponskih vodova (2), Elektromonter asistent na održavanju visokonaponske opreme i sopstvene potrošnje
07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ И БАЛАНСНОГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2)

06.04.2019 - Inženjer za planiranje razvoja prenosnog sistema, Elektromonter asistent na održavanju visokonaponskih vodova (2), Elektromonter asistent na održavanju visokonaponske opreme i sopstvene potrošnje - EMS Beograd   NAZAD
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији. Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности. Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кадрова. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за радно место:

Инжењер за планирање развоја преносног система
у оквиру Центра за развој, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Oбједињује различите изворе података у један при прикупљању и комплетирању скупа улазних података за потребе израде Плана развоја преносног система Републике Србије
Припрема улазне податаке за дефинисање перспективних сценарија и режима у процесу планирања развоја ЕЕС
Асистира у изради модела за мрежне и тржишне прорачуне за потребе израде системских развојних студија, Плана развоја преносног система, Пан-европског десетогодишњег плана развоја и регионалног инвестиционог плана
Асистира у изради системских анализа и анализа тржишта електричне енергије за системске развојне студије, План развоја преносног система, Пан-европски десетогодишњи план и регионални инвестициони план
Проверава тачност података за изради извештаја прогнозе потрошње електричне енергије Републике Србије за средњерочни и дугорочни период
Проверава тачност података за израду извештаја о адекватности преносног система и производног система за потребе израде Плана развоја преносног система Републике Србије
Припрема документа у оквиру израде системских развојних студија
Асистира у изради предлога текста Плана развоја преносног система Републике Србије
Обједињује техничке делове конкурсне документације и учествује у комисијама за јавне набавке

Услови:

Висока стручна спрема, мин. 240 ЕСПБ бодова, област Електротехнике - енергетике
Познавање МSODO – MS Office – средњи ниво
Познавање енглеског језика – средњи ниво

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija

Електромонтер асистент на одржавању високонапонских водова

У Дирекцији за одржавање преносног система, са местом рада у Београду
2 извршиоца

Кључне активности:

Обавља једноствније послове превентивног, редовног и интервентног одржавања високонапонских водова у домену електротехничких послова
Асистира приликом санације хаварија високонапонских водова у домену електротехничких послова
Евидентира извршене радове који произлазе из природе описаног посла
Обавља сечу растиња у коридору надземних водова

Услови:

Средња стручна спрема – електротехника

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.

vise informacija


Електромонтер асистент на одржавању високонапонске опреме и сопствене потрошње
У Дирекцији за одржавање преносног система, са местом рада у Београду

Кључне активности:

Асистира приликом обављања послова превентивног и интервентног одржавања у домену електротехничких послова на високонапонској опреми и изворима сопствене потрошње
Обавља операције одржавања приликом реконструкција мањег обима и сарађује са трећим лицима приликом поправке високонапонске опреме и извора сопствене потрошње
Асистира приликом радова на санацији хаварија високонапонске опреме, уземљења, громобранске заштите и извора сопствене потрошње у домену електротехничких послова
Асистира приликом узимања узоркa уља и гаса из елемената високонапонске опреме за потребе испитивања
Асистира приликом обављања послова превентивног и интервентног одржавања у домену електротехничких послова на уземљењу и громобранској заштити

Услови:

Средња стручна спрема – електротехника

Нудимо Вам:

Могућност континуираног усавршавања и напредовања
Подршку ментора приликом упознавања самог посла
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Прилику да радите у динамичном окружењу

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставитe документа (CV и фотокопију дипломе) Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за конкурисање: 06.04.2019.


vise informacija
 
   
Web Analytics