ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

31.08.2019 ELTAS Kruševac
Elektroinženjer
31.08.2019 ELEKTROMONT Beograd
Diplomirani elektroinženjer - projektant
30.08.2019 Elgra vision Beograd
Rukovodilac projekta
30.08.2019 Sof elektro Beograd
Odgovorni izvođač elektro radova
16.08.2019 Enel PS Beograd
Projektant elektroinstalacija
16.08.2019 Velesstroy Rusija
Inženjer planiranja u odseku za pripremu i monitoring građenja (ž/m) (više izvršilaca)

 

Povezani poslovi :

06.04.2019 EMS Beograd
Elektro inženjer za pripremu investicionih projekata, Inženjer za administraciju dnevnih planova rada (3), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (3), Stručnjak za projekte priključenja i povezivanja
06.04.2019 EMS Beograd
Operativnog inženjera za projekte priključenja i povezivanja, Operativni inženjer asistent – dispečer RDC, Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za ispitivanje visokonaponske opreme, Inženjer za visokonaponsku opremu
06.04.2019 EMS Srbobran
Elektromonter asistent na održavanju visokonaponskih vodova (2)
06.04.2019 EMS Beograd
Inženjer za planiranje razvoja prenosnog sistema, Elektromonter asistent na održavanju visokonaponskih vodova (2), Elektromonter asistent na održavanju visokonaponske opreme i sopstvene potrošnje
07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ И БАЛАНСНОГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2)

07.09.2018. - ИНЖЕЊЕР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ И БАЛАНСНОГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2) - ЕМС Београд   NAZAD
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

Објављује конкурс за радно место:

ИНЖЕЊЕР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ И БАЛАНСНОГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(2 извршиоца)
Место рада: Београд

Организациона целина: Дирекција за тржиште електричне енергије, Сектор за развој и администрацију тржишта електричне енергије, Служба за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије.

ОПИС ПОСЛА:
припрема податке везане за обрачун одступања балансно одговорних страна и обрачун ангажоване балансне енергије;
обавља улогу оператора система за управљање тржиштем електричне енергије;
обавља улогу оператора система за расподелу прекограничних преносних капацитета;
обавља улогу оператора регистра гаранција порекла;
асистира при прорачуну и припреми улазних података за фактурисање у вези балансне одговорности и балансног механизма;
припрема, објављује и ажурира податке и документа на сајту ЕМС у вези балансне одговорности и балансног механизма;
комуницира са учесницима на тржишту у вези балансне одговорности и балансног механизма;
асистира при пријави и отклањању кварова у вези система за управљање тржиштем електричне енергије а у склопу уговора о одржавању система;
асистира при изради периодичних извештаја, публикација и анализа у вези балансне одговорности и балансног механизма;
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области тржишта електричне енергије;
одговоран је за праћење и реализацију задатака из домена рада;
обавља и друге радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који произлазе из природе описаног посла;

УСЛОВИ:
висока стручна спрема-академске студије, мин. 240 ESPB бодова, ЕЛЕТРОТЕХНИКА-ЕНЕРГЕТИКА
без искуства
обавезно познавање МS Office - Средњи ниво
обавезно познавање енглеског језика - Средњи ниво
Радни однос се заснива на одређено време.

Потребно је доставити испод наведена документа Сектору за развој људских потенцијала на адресу: Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски путем сајта poslovi.infostud.com

CV (са наведеним контакт подацима – телефон и е-mail)
фотокопија дипломе
фотокопија лиценце (за место где је то обавезан услов)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за пријаву је 07.09.2018.

vise informacija - Elektromreza Srbije konkurs


 
   
Web Analytics