ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

06.12.2018 Schrack Technik Beograd
Inženjer prodaje
09.12.2018 TEPC Pančevo
Electrical Engineer
22.11.2018 Konvex Electric Beograd
Komercijalista
21.11.2018 Tehnounion S.Kamenica
Referent tehničko prodajne podrške - elektro
21.11.2018 MONUS Inđija
Elektroinženjer u održavanju
01.12.2018 El Born Beograd
Elektroinženjer - projektant, Elektroinženjer - rukovodilac gradilišta

 

Povezani poslovi :

07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ И БАЛАНСНОГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2)
07.09.2018. ЕМС Београд
ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕЊА И ПОВЕЗИВАЊА, ИНЖЕЊЕР ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ РДЦ
07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА АНАЛИЗУ УТИЦАЈА НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ, ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕР ЗА ГРАДЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА
07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ РАДА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА, ИНЖЕЊЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПЛАНОВА
7.7.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd
SAMOSTALNI ELEKTROINŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA

7.7.2018 - SAMOSTALNI ELEKTROINŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA - ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd   NAZAD
AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

SAMOSTALNI ELEKTROINŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA
1 izvršilac za rad u službi za gradnju visokonaponskih postrojenja, u sektoru za investicione projekte visokonaponskih postrojenja, u centru za investicije u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
proverava ispravnost tehničke dokumentacije iz oblasti rada Službe;
prikuplja dokumentaciju i pribavlja neophodne dozvole od nadležnih ministarstava, inspekcija i eksternih institucija (prijave radova, saglasnosti, upotrebne dozvole,…);
povremeno komunicira sa internim organizacionim celinama koje učestvuju u projektu, kao i sa Sektorom za pravne poslove na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa i učešće u ugovaranju na terenu;
izrađuje tehnički deo tenderske dokumentacije, predlaže pokretanje nabavke, učestvuje u radu komisija za nabavku, kontroliše nabavke u oblasti nadležnosti službe i prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
kontroliše da li se građenje vrši prema tehničkoj dokumentaciji;
proverava kvalitet izvođenja svih vrsta radova i primene propisa, standarda i tehničkih normativa;
unosi u Građevinski dnevnik uočene nedostatke pri izvođenju radova, primedbe u pogledu kvaliteta i dinamike građenja, kao i druge podatke koji su bitni za praćenje toka građenja objekta;
verifikuje količine izvedenih elektro radova;
uspostavlja Listu sa izmenama na projektu (sagledava probleme i predlaže varijantna rešenja, pribavlja saglasnost projektanta);
proverava kvalitet materijala, opreme i instalacija;
prati dinamiku gradnje i usklađenost sa ugovorenim rokovima;
proverava primenu uslova i mera za zaštitu čovekove životne i radne sredine, kao i zaštitu susednih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme;
sarađuje sa projektantima radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta;
daje potrebna uputstva izvođaču elektro radova, izdaje naloge za preduzimanje neophodnih mera za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica i sve druge poslove saglasno Pravilniku o vršenju stručnog nadzora, Zakonu o planiranju i izgradnji i drugim podzakonskim aktima;
obavlja poslove korisničkog nadzora na objektima priključenja;
izrađuje izveštaje o statusu aktivnosti za pojedine objekte i prati njihovu realizaciju;
inicira i obezbeđuje tehničke preglede objekta (interni, eksterni, MUP), pribavlja neophodnu dokumentaciju, izdaje nalog Izvođaču za otklanjanje primedbi i proverava da li je postupljeno po zahtevima Komisije;
izrađuje dokumentaciju za kolaudaciju i aktiviranje investicije;
rukovodi/upravlja realizacijom manje složenih projekata;
sagledava i predlaže rešenja za otklanjanje rizika tokom realizacije projekata odnosno predlaže korektivne mere u cilju umanjenja rizika;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
prati zakone, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada službe i primenjuje na oblast rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
radno iskustvo – min 1 godina;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, PowerPoint, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo;
Licence Inženjerske komore Srbije br. 351 ili 451;
posedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence
fotokopija vozačke dozvole
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 07.07.2018.

vise informacija
 
   
Web Analytics