elektroenergetika

EPS traži izvođače za gradnju solarne elektrane Petka kod Kostolca
4 Jan 2022 - ekapija

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) planira da u okviru odlagališta jalovine sa površinskog kopa Ćirikovac izgradi soalrnu elektranu. Buduća solarna elektrana Petka locirana je sa leve strane puta Požarevac-Kostolac, a EPS je raspisao tender za izgradnju.

Lokalitet Petka predstavlja spoljno odlagalište jalovine sa površinskog kopa Ćirikovac. Odlagalište je maksimalne dužine 2,2 km, širine 1,2 km i maksimalne visine 60 m. Odlagalište je formirano u vidu etaža, kupastih kosina različitih širina i visina.

U neposrednoj blizini prolazi regionalni put P-103. Na osnovu dostupnih površina i reljefa lokaliteta izabrane su površine na koje će biti postavljeni solarni paneli. Prema optimalnoj konfiguraciji invertora na predmetnoj lokaciji moguće je postaviti 17.100 panela. Izabrani su paneli snage 650 W i efikasnosti 20,9%.

Usvojen je fiksni položaj panela. Nije predviđeno da se u toku godine u zavisnosti od godišnjeg doba vrši ručno podešavanje nagiba panela, već je usvojeno postavljanje panela pod uglom od 20° u odnosu ha horizontalu.

Solarni paneli su postavljeni u redove različitih dužina, pri čemu je jedan red formiran od dva reda panela postavljenih vertikalno. Rastojanje između redova iznosi 4,5 m. Paneli su postavljeni pod uglom od 20⁰.

Rešenje predstavlja primenu invertora vezanih na red pojedinačne snage 100 kW, sa distribuiranim rasporedom 10 transformatorskih stanica sa trafoima pojedinačne snage 1 MVA, sa NN razvodima i izgradnju jednog razvodnog 35 kV postrojenja za vezu elektrane sa distributivnom mrežom. Invertori i transformatori su distribuirani po površini terena elektrane, a razvodno 35kV postrojenje je smešteno u jednom objektu.

Predviđa se korišćenje 10 suvih transformatora pojedinačne snage 1 MVA sa koeficijentom transformacije 35/0,4 kV. Suvi transformatori su oko 35 % skuplji od uljnih, ali nemaju negativan uticaj na životnu sredinu, te nema potreba za uljnom jamom i problema za skladištenjem transformatorskog ulja.
Povezane vesti SRBIJA

16 Maj 2022 Modularni nuklearni reaktori euronews

11 Maj 2022 Počinje izgradnja vetroparka "Kula 2" rtv

10 Maj 2022 Energetska tranzicija skup, ali neminovan i isplativ proces ekapija, biznis

9 Maj 2022 Kako možete sami proizvoditi, ali i prodavati struju? biznis

6 Maj 2022 NIS-ove benzinske stanice postaju zelene bizlife

4 Maj 2022 Započela realizacija prvog agrosolarnog projekta u regionu beta

3 Maj 2022 Solarna elektrana u industrijskoj zoni u Ćupriji ekapija

21 Apr 2022 Neophodne investicije u nove elektroenergetske kapacitete ekapija

1 Apr 2022 Prvi ugovor EPS-a sa komercijalnim kupcem-proizvođačem b92

25 Mar 2022 Nema SOLARNIH PANELA bez PAMETNIH STRUJOMERA blicWeb Analytics