elektroenergetika

Subotica dobija novu solarnu elektranu
2 Jan 2022 - b92

Novosadska kompanija Untermolo planira da u Subotici izgradi solarnu elektranu Bikovo. Reč je o delu parcele bivše Azotare, između koridora železničke pruge Beograd-Novi Sad-Subotica, opštinskog puta Subotica-Čantavir i vodotoka Čikera, u ataru naselja Bikovo.

Obuhvat plana detaljne regulacije koji je Grad Sbotica stavio na rani javni uvid iznosi nešto manje od 80 hektara zemljišta, a reč je o neizgrađenom zemljištu, prenosi Ekapija.

Na ovoj lokaciji predviđena je izgradnja kompleksa solarnog postrojenja, odnosno postrojenja za proizvodnju električne energije iz energije sunca i plasiranje proizvedene energije u prenosni sistem. Prema planiranoj koncepciji, predviđeno je postrojenje maksimalne moguće instalisane snage, preko 50 megavata i njegovo priključenje na prenosnu mrežu.

FN paneli biće postavljeni severno i južno od postojećeg glavnog internog puta koji kompleks povezuje sa spoljnom saobraćajnom mrežom. Unutar ovih površina paneli će biti grupisani u blokove između kojih je potrebno formirati pristupne puteve koji će služiti i kao koridori podzemne sabirne srednjenaponske mreže koja proizvedenu električnu energiju treba da dovede do glavnog transformatorskog postrojenja – trafo-stanice.

U okviru kompleksa planirane solarne elektrane predviđena je i izgradnja komandno-nadzorne zgrade u koju se smešta potrebna oprema za upravljanje sistemom. Ovaj objekat će biti lociran u blizini trafo stanice, kako bi se formirala racionalna mreža internih komunikacionih vodova do FN panela.

Priključenje solarne elektrane Bikovo na postojeći DV 110 kV broj 133/3 planirano je izgradnjom nadzemnog visokonaponskog dalekovoda.

Plan koji je izradilo Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, biće na ranom javnom uvidu do 19. januara 2022. godine.

Povezane vesti SRBIJA

16 Maj 2022 Modularni nuklearni reaktori euronews

11 Maj 2022 Počinje izgradnja vetroparka "Kula 2" rtv

10 Maj 2022 Energetska tranzicija skup, ali neminovan i isplativ proces ekapija, biznis

9 Maj 2022 Kako možete sami proizvoditi, ali i prodavati struju? biznis

6 Maj 2022 NIS-ove benzinske stanice postaju zelene bizlife

4 Maj 2022 Započela realizacija prvog agrosolarnog projekta u regionu beta

3 Maj 2022 Solarna elektrana u industrijskoj zoni u Ćupriji ekapija

21 Apr 2022 Neophodne investicije u nove elektroenergetske kapacitete ekapija

1 Apr 2022 Prvi ugovor EPS-a sa komercijalnim kupcem-proizvođačem b92

25 Mar 2022 Nema SOLARNIH PANELA bez PAMETNIH STRUJOMERA blicWeb Analytics