elektroenergetika

EMS: Naši dispečeri sprečili "blekaut" u regionu
13 Jan 2021 - blic

Iz još nepoznatog razloga 8. januara, u 14.04 časa, došlo je do poremećaja u radu ENTSO-E interkonekcije "Kontinentalna Evropa", kažu u Elektromreži Srbije i ističu da je prenosni sistem u Srbiji stabilan, kao i da su dispečeri EMS-a tog dana brzim reagovanjem sprečili da ne dođe do potpunog nestanka struje (blackout) u Srbiji i ostalim zamalja u okruženju.

- Dispečeri Nacionalnog dispečerskog centra (NDC) Elektromreže Srbije AD učestovali su u koordinaciji saniranja poremećaja i povezivanja dva ostrva, koje je uspešno povezano u 15:07 časova - kažu u EMS-u za Tanjug.

Ističu, takođe, da su svojim brzim i preciznim akcijama, kao i pravovremenim odlukama naši dispečeri sprečili da ne dođe do "potpunog blekauta Srbije i ostalih zamalja u okruženju koje su činili ostrvo, i to tako da građani Srbije nisu ni znali da se nešto dešava".EE ZANIMLJIVOSTI - Nacionalni dispečerski centar EMS


EMS napominje da je u toku analiza i priprema zvaničnog izveštaja od strane Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E), čiji je član i EMS.

U skladu sa pravilima rada tog udruženja, a po dobijanju zvaničnog izveštaja nadležnih organa u ENTSO-E i naša javnost će biti obaveštena o svemu, kažu u EMS - u.

- Prenosni sistem Srbije u ovom trenutku je stabilan. Javnost u Srbiji treba da zna da je tokom pomenutog incidenta, što je i zvanično objavio ENTSO-E, došlo do razdvajanja interkonekcije na dva dela - navode u tom preduzeću.

EMS objašnjava da se razdvajanje desilo tako da je deo jugoistočne Evrope odnosno prenosni sistemi: Turske, Grčke, Albanije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, BiH, deo Hrvatske, deo Rumunije i najveći deo Srbije činio jedno ostrvo u kojem je zbog značajnog viška energije došlo do povećanja frekvencije tako formiranog sistema, dok je ostali, veći deo Evrope činio drugo ostrvo sa manjkom energije i pada frekvencije.

- Ovakve pojave nisu česte. Poslednji veći poremećaj desio se 2006. godine u zapadnoj Evropi i nije imao uticaja na prenosni sistem Srbije. Uzroci mogu biti razni: od nevremena, kvarova u mreži, uticaja interminentnog rada obnovljivih izvora i slično.

Međutim, ENTSO-E kao asocijacija operatora prenosnih sistema Evrope definiše set tehničkih pravila koje svaka članica treba da implementira da bi se ovakvi slučajevi sprečili.

Elektromreža Srbije kao operator prenosnog sistema Srbije punopravni je član ENTSO-E i velike "Evropske interkonekcije", čime se postiže sigurnost sistema i pojavu velikih poremećaja svodi na minimum.

Takođe, geografski položaj Srbije sa svojih osam granica koje su dobro interkonektivno povezane sa susedima, daje dodatnu sigurnost prenosnom sistemu Srbije, ističe EMS.


Povezane vesti SRBIJA

22 Feb 2021 Potpisan sporazum o dodeli 12,5 miliona evra za Transbalkanski koridor telegraf, EE

9 Feb 2021 Da li novi Zakon o OIE najavljuje novu eru solarne energije u Srbiji? ekapija

1 Feb 2021 Podrška izgradnji Transbalkanskog energetskog koridora dnevnik

14 Jan 2021 Kupovina od 7 miliona brine komšije b92

13 Jan 2021 EMS: Naši dispečeri sprečili "blekaut" u regionu blic

13 Dec 2020 Pančevo dobija vetroelektranu sa 60 vetrenjača ekapija

7 Dec 2020 EMS ne predaje Valač politika

22 Nov 2020 Potpisani sporazumi sa operatorima u regionu ekapija

13 Nov 2020 EMS AD priključen na AIB Hub ems

12 Okt 2020 Srbija nedovoljno koristi zelenu energiju rtsWeb Analytics