elektroenergetika

EPS Distribucija "preuzima" brojila od korisnika
11 Jan 2021 - novaekonomija

Preduzeće EPS Distribucija saopštilo je da će u skladu sa Zakonom o energetici od svih korisnika preuzeti merne uređaje, merno-razvodne ormane, priključne vodove, instalacije i opremu u merno razvodnim ormanima. Ugovor o preuzimanju može da potpiše zakonski korisnik sistema ili osoba kojoj je on izdao važeće zakonsko punomoćje.

Dodaje se da će EPS Distribucija preuzeti i obavezu održavanja preuzete opreme.

Korisnici sistema nemaju nikakve troškove u vezi sa preuzimanjem, a EPS Distribucija urediće uslove preuzimanja ugovorom u skladu sa Zakonom o energetici.

Kako se navodi, obaveštenje i ugovor u dva primerka su dostavljeni korisnicima sistema na adresu na koju im se šalje i račun za električnu energiju.

Jedan potpisan primerak ugovora potrebno je vratiti nadležnom ogranku EPS Distribucije u roku od osam dana na adresu koja je naznačena u obaveštenju.

EPS Distribucija navodi da ukoliko korisnici sistema ne potpišu ugovor o preuzimanju, ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje te opreme i mernih uređaja, što znači i da će snositi sve buduće troškove njihovog održavanja.

Preuzimanje mernih uređaja i ostale opreme ne znači i istovremenu zamenu postojećih mernih uređaja.

Naglašeno je da će se njihova zamena raditi u skladu sa postojećim zakonskim propisima.

Od ukupno 3,68 miliona mernih mesta, EPS Distribucija je do sada preuzela opremu i merne uređaje na oko 600.000 mernih mesta.

U fazi koja je započeta sada, na distributivnom području Beograda merni uređaji i ostala navedena oprema biće preuzeti od 163.280 korisnika.

Na distributivnom području Novog Sada 168.610, na području Kralјeva 163.670, Niša 104.260 i na području Kragujevca 50.180.

Povezane vesti SRBIJA

24 Feb 2021 Gubici električne energije i do 200 miliona evra godišnje politika

22 Jan 2021 Građani neće plaćati troškove održavanja brojila rtv

17 Jan 2021 Čija su brojila: Udruženja potrošača protiv EPS Distribucije novaekonomija

11 Jan 2021 EPS Distribucija "preuzima" brojila od korisnika novaekonomija

11 Nov 2020 EPS mora i može bolje danas

18 Sep 2020 Poslovanje Elektroprivrede Srbije: Monopol, a pravi gubitke novaekonomija

8 Sep 2020 MILION I PO STRUJOMERA ZA ZAMENU novosti

3 Sep 2020 Menjaju se stari ormari za strujomere rts

29 Jun 2020 Srbija i RS grade tri nove hidroelektrane na Drini politika

23 Jun 2020 Savetovanje Energetika 2020 okupilio 170 naučnih radnika, stručnjaka i privrednika ekapijaWeb Analytics