elektroenergetika

Proizvodnja u ogranku Drinsko-Limske HE
2 Sep 2020 - energija

U „Drinsko-Limskim hidroelektranama“ u prvih šest meseci ove godine proizvedeno je 1.426.903.200 kWh električne energije. Ispunjenje godišnjeg bilansa očekuje se ukoliko u drugom delu godine bude povoljnija hidrološka situacija. S obzirom na sušan prvi deo godine, pokazalo se da je plan postavljen realno, kažu u Službi proizvodnje. Uprkos tendenciji da sadržaj vode i energije u akumulacijama u tom periodu opada, Sektor za dispečersko planiranje i upravljanje proizvodnjom EPS-a uspeo je da ostvari projektovani bilans.

HE „Bajina Bašta“ je u prvih šest meseci 2020. godine proizvela 625.335.032 kWh električne energije. Reverzibilna HE „Bajina Bašta“ je proizvela 336 miliona kWh od planiranih 386 miliona kWh.HE „Zvornik“ je proizvela 215 miliona kWh.

Proizvodnja u „Limskim HE“ ostvarena je sa 6,08 odsto više od planirane, dok je HE „Elektromorava“ manje nego što je predviđeno bilansom za 2020. godinu.

Mesec sa najboljom hidrologijom u HE „Bajina Bašta“ bio je mart, kada su kroz turbine protekla prosečna 394 kubna metra u sekundi i proizvedeno 170 milona kWh, dok je mesec sa najlošijom hidrologijom bio maj, sa dotokom od 184 kubika i protokom od 186 kubika vode u sekundi i proizvodnjom od 82 miliona kWh.To je najmanja mesečna proizvodnja u prvoj polovini 2020. godine.

Statistički posmatrano, period januar–jun 2020. godine spada u lošije kad je reč o dotoku i protoku, koji su iznosili oko 353 kubna metra u sekundi. Srednji dotok na ovoj hidroelektrani u prvih šest meseci bio je 276 kubnih metara u sekundi, koliko je iznosio i protok. Najveći dotok na profilu HE „Bajina Bašta“ zabeležen je 4. marta, i to 1.112 kubna metra u sekundi, a najveći protok, narednog dana, bio je 928. U odnosu na 2019. godinu, kao i na dotoke i protoke od puštanja u rad HE „Bajina Bašta“, ova godina biće jedna od lošijih zbog nepovoljne hidrološke situacije.

Kako napominju u Službi proizvodnje HE „Bajina Bašta“, 2020. godinu odlikuje zadovoljavajuća pogonska spremnost agregata HE i reverzibilne HE „Bajina Bašta“, pružanje pomoćnih usluga i ispunjavanje potreba elektroenergetskog sistema Republike Srbije.

Časovi

Do juna 2020. godine agregati HE „Bajina Bašta“ na mreži su bili ukupno 9.193 časa sa ukupnim brojem startova 1.120. Agregati reverzibilne hidroelektrane u oba režima rada na mreži su bili 3.591 čas, a broj startova u oba režima rada u RHE „Bajina Bašta“ je 488.

Povezane vesti SRBIJA

22 Feb 2021 Nastavak rekorda u HE "Zvornik" i u februaru srbijadanas

7 Feb 2021 EPS nastavlja velika ulaganja i u 2021. godini novosti

1 Feb 2021 Rekordni januar u HE "Zvornik" srbijadanas

13 Jan 2021 HE Zvornik: Dva rekorda u istom mesecu b92

18 Nov 2020 ZELENA STRUJA PROTERUJE UGALJ novosti

16 Nov 2020 Srbija i Srpska grade tri hidrocentrale u gornjem slivu Drine rts

28 Sep 2020 Zeleno svetlo za ulaganje EPS-a u elektrane Gornje Drine rtv

3 Sep 2020 Za 33 odsto veća proizvodnja hidroelektrana EPS-a srbijadanas

2 Sep 2020 Proizvodnja u ogranku Drinsko-Limske HE energija

9 Avg 2020 RHE Bajina Bašta: Za efikasniji radi duži vek trajanja energijaWeb Analytics