elektroenergetika

EMS: BUDUĆNOST NE MOŽE DA ČEKA
26 Jul 2020 - ems

Kako bi celokupan energetski sistem Republike Srbije ispravno funkcionisao sutra, radnici Centra za investicije Elektromreže Srbije moraju naporno raditi danas. Tako je bilo i u prethodnom turbulentnom periodu koji je, nadamo se, za nama. Virus COVID-19 paralisao je mnoge poslove i projekte u zemlji, ali ne i one za koje je zadužen Centar za investcije Elektromreže Srbije. Poštujući sve mere prevencije i zaštite, u rekordnom roku je reorganizovan rad i nadzor na gradilištima koja su u toku, tako da zastoja praktično nije ni bilo.

Završena je izgradnja i pušten je u rad kablovski vod od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3 koji je od velike važnosti za oporavak i razvoj posrnule industrije u Rasinskom okrugu. Aktivno je bilo i u Zapadnoj Srbiji gde se intenzivno radi na izgradnji deonice „G“ na DV 110 kV br. 106 AB TS Valjevo – HE Zvornik i gde je već završeno oko 50 posto radova. Omogućeno je i priključenje TS Loznica 2 na prenosni sistem. Na severu zemlje radi se na raspletu 110 kV dalekovoda kod trafostanice Srbobran. Trenutno je završeno prebacivanje na nove stubove dela dalekovoda br. 209/2 iz Sremske Mitrovice što je preduslov za puštanje ovog dalekovoda na naponski nivo od 110 kV. U Boru su završeni radovi na dvosistemskom dalekovodu koji povezuje TS Bor 1 i TS Bor 2. Radovi na samoj TS Srbobran nisu prekidani za vreme trajanja vanrednog stanja i ograničenja kretanja povodom epidemije, s obzirom da su radovi izvođeni u spoljnom postrojenju i na otvorenom prostoru. Zbog ograničenja kretanja tokom vanrednog stanja, Izvođač Elektroistok-Izgradnja je izvodio radove bez prekida skoro svakog vikenda. DV 217/2 iz pravca TS Novi Sad 3 uveden je u polje C04 a DV 209/2 iz pravca S. Mitrovica 2 je stavljen van funkcije što je bio uslov da se omogući rušenje preostalog dela RP 220kV. Podizanje sabirničkih portala prvog sistema sabirnica 400kV GS1 je u završnoj fazi.

U Beogradu se trenutno grade dva kablovska voda napona 110 kV. Vod koji vodi od TS Beograd 23 do TS Beograd 45 je završen i trenutno se rade ispitivanja. Na kablu koji povezuje TS Beograd 45 i TETO Novi Beograd urađene se zahtevne deonice ispred Beogradskog sajma, tako da je kompletirano dve trećine trase. Naposletku, veoma aktivno je bilo i na izgradnji DV 110 kV Bela Crkva – Veliko Gradište gde je završeno oko 80 procenata voda. Na jugu zamlje, radovi na izgradnji TS Bistrica bili su u zastoju dve nedelje tokom vanrednog stanja zbog preventivne izolacije zaposlenih, ali taj prekid nije uticao na planiranu realizaciju ovog projekta. RP 220 kV je u potpunosti završeno a funkcionalna ispitivanja će početi kada se kompletira sopstvena potrošnja. RP 110 kV je podignuto i primarno povezano dok je izrada sekundarnih veza u toku. Intenzivno se izvode radovi unutar komandno-pogonske zgrade.

Radovi, smanjenim obimom su tokom vanrednog stanja izvođeni na rekonstrukciji i dogradnji TS Smederevo 3, kao i na rekonstrukciji TS Kruševac 1.Kako se zamah gradnje novih dalekovoda i kablova ne bi zaustavio pobrinule su se kolege iz službi za pripremu gradnje VNV i VNP koje su napornim radom uspele da ostvare zacrtane planove. Najvažniji objekat, sa čijom se gradnjom krenulo polovinom juna, jeste deo Transbalkanskog koridora - 400 kV dalekovod Kragujevac 2 – Kraljevo 3. Uskoro se očekuje i početak radova na dogradnji TS Kraljevo 3.

Veoma aktivno se radi i na razradi dokumentacije za podizanje naponskog nivoa u Zapadnoj Srbiji na 400 kV gde se skoro paraleleno radi na trećoj i četvrtoj sekciji Transbalkanskog koridora tj. na dalekovodima od Bajine Bašte do Obrenovca, dogradnji TS Bajina Bašta i interkonektivni dalekovod sa Crnom Gorom i BiH koji će TS Bajina Bašta povezati sa TS Pljevlja i TS Višegrad. Samo u poslednja dva meseca ishodovani su i Lokacijski uslovi za mešoviti vod 110 kV Niš 2 – Niš 6, kablovski 110 kV vod Novi Sad 5 – Novi Sad 7, zatim za rekonstrukciju u dvosistemski vod DV 110 kV br. 117/1 i 1247 BGD 2 - BGD 22 - BGD 35 i za DV 110 kV TS Ljubovija – granica/Srebrenica. Dobijeno je odobrenje za izvođenje radova na rekonstrukciji RP 110kV u TS Kraljevo 3, opremanju DV polja u TS Niš 2, kao i na opremanju polja u TS Beograd 3.

U prethodna dva meseca, uspešno su okončani i projekti rekonstrukcije TS Beograd 3 i TS Bajina Baštadobijanjem upotrebnih dozvola, a dobijanjem upotrebne dozvole za DV 2x110 kV TS Beograd 1 – TS Beograd 2, desni vod, kompletirane su sve aktivnosti kada je reč o izgradnji TS Beograd 20 sa raspletom vodova 400kV i 110kV.Centar za investicije je zamajac razvoja EMS-a, a ulaganje u budućnost ne sme da stane. Gradnja novih elektroenergetskih objekata garant je stabilnosti i temelj napretka ne samo naše kompanije već i našeg društva.

Povezane vesti SRBIJA

22 Feb 2021 Potpisan sporazum o dodeli 12,5 miliona evra za Transbalkanski koridor telegraf, EE

1 Feb 2021 Podrška izgradnji Transbalkanskog energetskog koridora dnevnik

14 Jan 2021 Kupovina od 7 miliona brine komšije b92

13 Jan 2021 EMS: Naši dispečeri sprečili "blekaut" u regionu blic

7 Dec 2020 EMS ne predaje Valač politika

5 Okt 2020 TRANSBALKANSKI KORIDOR NASTAVLJA KA ZAPADNOJ SRBIJI ems

18 Sep 2020 Poslovanje Elektroprivrede Srbije: Monopol, a pravi gubitke novaekonomija

7 Sep 2020 Potpisan ugovor o dogradnji i opremanju trafostanica u Kragujevcu i Kraljevu ems

26 Jul 2020 EMS: BUDUĆNOST NE MOŽE DA ČEKA ems

16 Jun 2020 Počela gradnja dalekovoda od Kragujevca do Kraljeva rtvWeb Analytics