ELEKTROENERGETIKA

elektro energetika firma 1 elektro energetika firma 2 elektro energetika firma 3

VESTI SRBIJA

Novi uslovi za status ugroženog kupca!
26 Maj 2020 - kurir
Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je novi pravilnik o limitima mesečnih prihoda domaćinstava sa kojima ona mogu steći status energetski ugroženog kupca, tako da od 1. juna za jeftinu struju mogu da konkurišu i porodice sa većim primanjima. Budući da su limiti usklađeni sa polugodišnjom inflacijom, koja je mesecima ispod dva odsto, njihovo povećanje nije drastično, ali za siromašne porodice i to može biti značajno.

Limiti

Tako status energetski ugroženog kupca od 1. juna može dobiti svako domaćinstvo sa jednim članom koji ima prihod do 14.848 dinara, što je blagi porast gornje granice mesečnih prihoda od 277 dinara u odnosu na prethodni period.

Za domaćinstva sa dva i tri člana uslov je prihod do 21.619 dinara. Do 28.385 dinara je granični iznos za domaćinstva sa četiri i pet članova i do 35.696 dinara za domaćinstva sa šest i više članova, što je za bezmalo 700 dinara više nego ranije.

Inače, ukupan mesečni prihod domaćinstva usklađuje se dva puta godišnje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.

Prema podacima „Elektroprivrede Srbije“, status energetski ugroženog kupca tokom 2019. godine imalo je oko 75.000 građana. Najviše njih tu povlasticu koristi za dobijanje jeftinije električne energije jer se povlastice za struju mogu ostvariti svakog meseca, dok se za potrošnju gasa umanjenje računa može ostvariti samo tokom grejne sezone. Ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije. Za sve mesece za domaćinstvo sa jednim članom 120 kWh mesečno, za domaćinstvo sa dva i tri člana 160 kWh mesečno, za domaćinstva sa četiri i pet članova 200 kWh mesečno i za domaćinstva sa šest i više članova 250 kWh.

Kriterijumi

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su: ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova istog i imovno stanje. Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite u mestu prebivališta. Zahtev mora da sadrži podatke: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta, izvor primanja i prihoda domaćinstva, stambeni prostor koji podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva poseduju ili koriste, snabdevač i merni uređaju za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gas.

VESTI SRBIJA - više vesti - pretraga vesti


7 Jul 2020 Koliko košta struja u Srbiji a koliko u drugim zemljama? bif

2 Jul 2020 Srbija će u zajedničkom preduzeću za HE na Drini imati 51% kapitala b92

30 Jun 2020 Prvi ugovori za kupovinu automobila na struju ove nedelje mondo

29 Jun 2020 Srbija i RS grade tri nove hidroelektrane na Drini politika

29 Jun 2020 Dnevni rekordi u proizvodnji struje HE Đerdap 1 i Zvornik rtv

26 Jun 2020 Digitalni alati i platforme za održavanje i upravljanje zgradama schneider

26 Jun 2020 Regionalno finale PowerUp! Izazova innoenergy

24 Jun 2020 EPS se drži dobro, nema šteta od poplava mondo

23 Jun 2020 Postrojenje u TENT smanjiće emisiju sumpor dioksida b92

23 Jun 2020 Inženjerska komora Srbije objavila registre licenciranih inženjera ekapija, ingkomoraWeb Analytics