elektroenergetika

Projekat izgradnje TE Kolubara B na čekanju 36 god
8 Jan 2020 - ekapija

Izgradnja Termoelektrane Kolubara B, prema rečima nadležnih trebalo bi da počne u 2020. godini, a investicija je vredna blizu 400 mil EUR. Prva odluka o izgradnji ovog postrojenja doneta je još 1984. godine, a 1988. započeti su i radovi, koji su posle nešto više od tri godine obustavljeni zbog uvođenja ekonomskih sankcija Saveznoj Republici Jugoslaviji.

U 2018. doneta je odluka da država ponovo aktivira ovaj projekat, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture stavilo je u novembru 2019. na rani javni uvid Elaborat povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju termoelektrane Kolubara B.

Da bi Srbija u narednom periodu imala sigurno snabdevanje električnom energijom, ali i izvozila struju, što je jedan od dugoročnih planova, neophodno je, osim rekonstrukcije i modernizacije postojećih proizvodnih kapaciteta, izgraditi nove, stoji u elaboratu. A jedno od novih postrojenja je i Termoelektrana Kolubara B, kapaciteta do 400 MW.

Kako je ranije navedeno, izgradnja novog bloka trebalo bi da proizvode gotovo 2.000 gigavat časova električne energije, što je 6 do 7% ukupne električne energije koja se u ovom trenutku proizvodi u Srbiji.

Okvirna granica Planskog područja prostire se na površini od 96,16 km2 i obuhvata delove teritorije grada Beograda i to gradskih opština Obrenovac i Lazarevac i delove teritorija opština Ub i Lajkovac.

Kako se navodi u elaboratu za rani javni uvid, predviđeno je da se područje deli na dve prostorne celine:

- termoenergetski kompleks i
- ostale namene prostora.

Termoenergetski kompleks obuhvata kompleks Termoelektrane sa priključnim elektro-energetskim koridorom 400 kV i 110kV i koridorom potisnog cevovoda za transport sirove vode od crpne stanice do Termoelektrane. Snabdevanje sirovom vodom Termoelektrane biće obezbeđeno iz postojeće crpne stanice TE Kolubara A nakon njene rekonstrukcije.

Deponija termogenog otpada biće locirana u prostoru unutrašnjeg odlagališta površinskog kopa "Tamnava – zapadno polje", jugozapadno od kompleksa Termoelektrane. Prostor za deponovanje termogenog otpada iz novog bloka TE Kolubara B planiran je u depresiji dubine 15 m na prostoru završne etaže unutrašnjeg odlagališta jalovine. Deponija termogenog otpada treba da obuhvati kasete pepela, šljake i gipsa uključujući prostor za oblikovanje kosina i bermi, servisne saobraćajnice i dr.

Ova deponija je namenjena za odlaganje celokupne produkcije termogenog otpada do kraja radnog veka TE Kolubara B, a dno i kosine deponije biće obložene geotekstilnom folijom.

(Foto: Elaborat povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju termoelektrane Kolubara B)

Pored termoenergetskog kompleksa, Plansko područje obuhvata i druge prostorne celine, odnosno naselja, javnu i ostalu infrastrukturu, poljoprivredno i šumsko zemljište, vodotoke i druge namene.

Naselje Veliki Crljeni sa energetsko-industrijskim kompleksom predstavlja sekundarni centar, a Stepojevac centar zajednice naselja u gradskoj opštini Lazarevac.

Veliki delovi atara Kalenića, Cvetovca i Malog Borka kao i manji delovi atara Poljana, Stepojevca i Velikih Crljena suu proteklom periodu zauzeti površinksim kopovima, energetskim i drugim objektikma uz preseljenje ugroženih domaćinstava.

Deo Konatica biće zauzet za potrebe elektroenergetske infrastrukture. Lokacija razvodnih postrojenja i trafostanice biće određene u Nacrtu prostornog plana.

Na Planskom području, kako stoji u elaboratu, nalazi se i kvalitetno poljoprivredno zemljište koje je pretežnim delom pogodno za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Najkvalitetnija zemljišta su aluvijalna i glinovita, kao i gajnjače, koja spadaju u I i II bonitetnu klasu i prostiru se u zonama naselja, saobraćajnica i u dolinama reka. Kako se navodi u elaboratu, predviđa se unapređenje poljoprivredne proizvodnje na Planskom području, kao i unapređenje i zaštita šumskog fonda.

Na Planskom području se nalaze i delovi vodotoka – reka Kolubara, Kladnica, Beljanica i Turija. Ovi vodotoci su dobrim delom uređeni radi zaštite od velikih voda.

Korito reke Kolubare je u proteklom periodu izmeštano više puta a predstoji još jedno razmeštanje zajedno sa drugom infrastrukturom u zoni kopa "Južno polje".

Kako se navodi u elaboratu razmatranje i donošenje Prostornog plana okvirno će trajati od devet meseci do godinu dana.

Podsetimo, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić u avgustu 2018. najavio je da će država ponovo aktivirati projekat izgradnje TE Kolubara B.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je u junu 2019. odluku o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju nove Termoelektrane Kolubara B.

U avgustu 2019. Vlada Srbije donela je i Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju Termoelektrane Kolubara B. Kako je tada rečeno, rok za izradu Nacrta Prostornog plana je 12 meseci od dana stupanja odluke na snagu, a sredstva za izradu obezbediće JP Elektroprivreda Srbije, dok je nosilac izrade plana Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

V. d. direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić rekao je u novembru 2019. da je analiza pokazala da je opravdan početak izgradnje novog bloka TE Kolubara B. Kako je tada najavljeno na ovom projektu radiće direktno više od 1.000 radnika kao i brojni podizvođači, a opširnije o tome čitajte u posebnoj vesti.Povezane vesti SRBIJA

23 Mar 2021 Od reforme EPS-a do gubitaša talas

29 Jan 2021 RETROSPEKTIVA 2020 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA ekapija

22 Okt 2002 Termoelektrana Kostolac A u "penziju" ide tek 2038. godine novaekonomija

22 Jul 2020 U naredne tri godine gasi se deset blokova u balkanskim TE novaekonomija

13 Jul 2020 Srbija osuđena na ugalj bar još 25 godina danas

24 Jun 2020 EPS se drži dobro, nema šteta od poplava mondo

15 Maj 2020 Povećana proizvodnja uglja uprkos epidemiji kurir

9 Mar 2020 Pola veka od početka rada TENT A dnevnik

8 Jan 2020 TE proizvele oko tri odsto više nego u 2018 danas

8 Jan 2020 Projekat izgradnje TE Kolubara B na čekanju 36 god ekapijaWeb Analytics