elektroenergetika

Uloga Srbije u Transbalkanskom koridoru
19 Nov 2019 - rts

Elektroenergetski sistemi Crne Gore i Italije spojeni su kablom ispod Jadranskog mora. To je deo Transbalkanskog koridora za prenos struje koji spaja Istočnu i Zapadnu Evropu. U njemu je i Srbija. Struju, ispod mora, prenosiće dvosmerni kabl od Kotora do italijanske Peskare. Taj energetski most je početak spajanja balkanskog tržišta električne energije. je koji spaja Istočnu i Zapadnu Evropu. U njemu je i Srbija.

Struju, ispod mora, prenosiće dvosmerni kabl od Kotora do italijanske Peskare. Taj energetski most je početak spajanja balkanskog tržišta električne energije.
Pripremila Ružica Vranjković

"Inovativna infrastruktura, u pogledu ekološke održivosti, presudna je za povezivanje tržišta električne energije. Neophodno je napraviti strategiju potpune integracije obnovljivih izvora i obezbediti sigurnost pristupa energiji po niskim cenama", poručile je predsednica "Terne" Katia Bastioli.

U okviru tog dalekovodnog povezivanja, naša zemlja gradi četiri deonice. Prvu smo završili pre dve godine – dalekovodima su spojene rumunska i srpska obala Dunava od Rešice do Pančeva.

I taj pravac je dvosmeran pa se čeka da Rumunija uradi svoj deo posla. Očekuje se početak gradnje drugog dalekovoda Kragujevac – Kraljevo i pripremaju se projekti za treći i četvrti.

"To su dalekovodi između Obrenovca i Bajine Bašte i dalekovodi od Bajine Bašte do Bosne i Hercegovine i dalje do Crne Gore. Ovi projekti su trenutno u investicionoj fazi realizacije. Za njih, za treću sekciju, EMS je podneo zahtev za investicioni grand", kaže izvršni direktor u EMS-u Nadica Stojanović.

Transbalkanski koridor za prenos struje treba da bude završen najkasnije do 2026. i da Balkanu obezbedi energetsku stabilnost.

"Na taj način, što se tiče nacionalnog aspekta Srbije, povezivanjem našeg elektroenergetskog sistema povećava se energetska stabilnost u Srbiji. Takođe, omogućava se pristup naših proizvodnih kapaciteta tržištima van Srbije i bolja iskorišćenost obnovljivih izvora energije", ističe Nadica Stojanović.

Podsetimo, i da "Elektromreža Srbije", naše preduzeće za prenos struje, ima 10 odsto udela u "Elektroprenosu Crne Gore".


Povezane vesti SRBIJA

13 Apr 2021 Izgradnja Transbalkanskog koridora značajna za energetsku stabilnost Srbije i Crne Gore ekapija, EE

22 Feb 2021 Potpisan sporazum o dodeli 12,5 miliona evra za Transbalkanski koridor telegraf, EE

17 Jan 2021 Čija su brojila: Udruženja potrošača protiv EPS Distribucije novaekonomija

14 Jan 2021 Kupovina od 7 miliona brine komšije b92

13 Dec 2020 Pančevo dobija vetroelektranu sa 60 vetrenjača ekapija

10 Dec 2020 Kako da se zaštite od strujnog udara u kući nova

5 Okt 2020 Snimanje i primena GIS rezultata energija

9 Avg 2020 RHE Bajina Bašta: Za efikasniji radi duži vek trajanja energija

26 Jul 2020 EMS: BUDUĆNOST NE MOŽE DA ČEKA ems

9 Jun 2020 Puštena u rad TS "Kruševac 3" srbijadanasWeb Analytics