elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Vodeći inženjer za projekte priključenja
03.11.2021 - Elektromreža Srbije Beograd

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Vodeći inženjer za projekte priključenja

Водећи инжењер за пројекте прикључења
у оквиру Дирекције за капиталне пројекте и пројекте прикључења, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Учествујеш у припреми плана развоја, инвестицоионог плана, плана набавке, плана израде пројектних задатака и одобраваш и покрећеш набавке из делокруга рада сектора
Припремаш предлоге техничке спецификације и учествујеш у реализацији набавки за пројекте прикључења
Комуницираш, сарађујеш и вршиш усаглашавање са корисницима преносног система у свим фазама процеса прикључења
Усаглашаваш, управљаш и контролишеш реализацију и извештавање по уговорима и одобрењем за прикључење са корисницима преносног система
Припремаш и усаглашаваш уговоре у процесу прикључења и иницираш потписивање уговора
Учествујеш у спровођењу и контроли активности у вези израде анализе варијанти начина прикључења као саставног дела студије прикључења
Спроводиш и контролишеш активности неопходне за реализацију пројеката прикључења у студијској, припремној и фази градње прикључка и испитивања утицаја на преносни систем објекта који се прикључује
Иницираш процес интерног и техничког прегледа прикључка
Организујеш проверу усаглашености објекта корисника са правилима о раду преносног система - фаза испитивања
Спроводиш колаудацију прикључка
Израђујеш решења и сагласности ЕМС АД у свим фазама пројеката прикључења и повезивања објеката на преносни систем
Сарађујеш са представницима институција укљученим у процес припреме, реализације градње и пријема завршених пројеката прикључења
Израђујеш извештаје у вези реализације пројекта прикључења
Припремаш планове набавки и планове израде пројектних задатака за пројекте прикључења
Контролишеш архиву са комплетном документацијом капиталних пројеката и пројеката усклађивања инфраструктуре ЕМС АД због изградње објеката од општег интереса
Пратиш научне, развојне и иновативне пројекте из области рада
Учествујеш у раду стручних тела, комсија и радних тимова у ЕМС АД у домену рада Сектора
Идeнтификуjeш ризикe из oблaсти рaдa и обављаш aктивнoсти и спрoвoдиш дeфинисaнe мeрe зa смaњeњe идeнтификoвaних ризикa

А поседујеш:
Високу стручну спрему – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Претходно искуство од минимум 3 године
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика –основни ниво
Возачку дозволу "Б" категорије

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству
Превентивне лекарске прегледе
Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.
Povezani POSLOVI

03.11.2021 Vodeći inženjer za projekte priključenja Elektromreža Srbije Beograd

22.10.2021 Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za bilateralno tržište električne energije, Inženjer za visokonaponske vodove, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

22.10.2021 Vodeći inženjer za izradu sistemskih studija, Inženjer za administraciju raspodele prekograničnih prenosnih kapaciteta i garancije porekla, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC, Inženjer za tehničke sisteme komunikacije i upravljanja u području prenosa Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja, Elektromreža Srbije Beograd

01.07.2021 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa Elektromreža Srbije Valjevo

01.07.2021 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer Elektromreža Srbije Bor

08.05.2021 Rukovalac asistent visokonaponskih postrojenja Elektromreža Srbije Pančevo

26.02.2021 Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata Elektromreža Srbije Beograd

26.02.2021 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC BOR Elektromreža Srbije a.d. BorWeb Analytics