elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Vodeći inženjer za projekte priključenja
03.11.2021 - Elektromreža Srbije Beograd

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Vodeći inženjer za projekte priključenja

Водећи инжењер за пројекте прикључења
у оквиру Дирекције за капиталне пројекте и пројекте прикључења, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Учествујеш у припреми плана развоја, инвестицоионог плана, плана набавке, плана израде пројектних задатака и одобраваш и покрећеш набавке из делокруга рада сектора
Припремаш предлоге техничке спецификације и учествујеш у реализацији набавки за пројекте прикључења
Комуницираш, сарађујеш и вршиш усаглашавање са корисницима преносног система у свим фазама процеса прикључења
Усаглашаваш, управљаш и контролишеш реализацију и извештавање по уговорима и одобрењем за прикључење са корисницима преносног система
Припремаш и усаглашаваш уговоре у процесу прикључења и иницираш потписивање уговора
Учествујеш у спровођењу и контроли активности у вези израде анализе варијанти начина прикључења као саставног дела студије прикључења
Спроводиш и контролишеш активности неопходне за реализацију пројеката прикључења у студијској, припремној и фази градње прикључка и испитивања утицаја на преносни систем објекта који се прикључује
Иницираш процес интерног и техничког прегледа прикључка
Организујеш проверу усаглашености објекта корисника са правилима о раду преносног система - фаза испитивања
Спроводиш колаудацију прикључка
Израђујеш решења и сагласности ЕМС АД у свим фазама пројеката прикључења и повезивања објеката на преносни систем
Сарађујеш са представницима институција укљученим у процес припреме, реализације градње и пријема завршених пројеката прикључења
Израђујеш извештаје у вези реализације пројекта прикључења
Припремаш планове набавки и планове израде пројектних задатака за пројекте прикључења
Контролишеш архиву са комплетном документацијом капиталних пројеката и пројеката усклађивања инфраструктуре ЕМС АД због изградње објеката од општег интереса
Пратиш научне, развојне и иновативне пројекте из области рада
Учествујеш у раду стручних тела, комсија и радних тимова у ЕМС АД у домену рада Сектора
Идeнтификуjeш ризикe из oблaсти рaдa и обављаш aктивнoсти и спрoвoдиш дeфинисaнe мeрe зa смaњeњe идeнтификoвaних ризикa

А поседујеш:
Високу стручну спрему – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Претходно искуство од минимум 3 године
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика –основни ниво
Возачку дозволу "Б" категорије

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора
Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике
Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања у земљи и иностранству
Превентивне лекарске прегледе
Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.
Povezani POSLOVI

13.07.2022 Inženjer za projekte priključenja, Inženjer za ispitivanje i analizu stanja elementa relejne zaštite, Inženjer za relejnu zaštitu Elektromreža Srbije Beograd

13.07.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za kapitalne investicione projekte Elektromreža Srbije Beograd

13.07.2022 Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje Elektromreža Srbije BG, KS

29.03.2022 Inženjer za izradu tehnoloških rešenja i tehničkih uslova, Inženjer za podršku operativnom upravljanju i DTS, Inženjer za administraciju balansne odgovornosti, Samostalni inženjer za automatske sisteme Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za pripremu i ispitivanje uređaja za merenje električne energije, Elektro inženjer za pripremu investicionih projekata, Inženjer za planiranje razvoja prenosnog sisitema Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Vodeći inženjer za kapitalne investicione projekte, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Inženjer za SCADA sisteme NDC Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za balansni mehanizam i unutardnevni proces, Inženjer za lokalno upravljanje Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer RDC Elektromreža Srbije Valjevo

27.02.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

03.11.2021 Vodeći inženjer za projekte priključenja Elektromreža Srbije BeogradWeb Analytics