elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC, Inženjer za tehničke sisteme komunikacije i upravljanja u području prenosa
01.07.2021 - Elektromreža Srbije Beograd

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema

Инжењер за планирање рада преносног система
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду

Уколико желиш да:
Израђујеш моделе преносног система и архивираш их у складу са ENTSO-E оперативним приручником
Израђујеш анализе сигурности и водиш статистику испуњености критеријума сигурности N-1
Вршиш снимање тренутног стања ЕЕС
Израђујеш прогнозу потрошње преносног система Провераваш усклађеност производње и потрошње у циљу поузданог рада система
Вршиш прорачунавања листе опсервабилности са суседним ТСО-овима
Ажирураш податке и параметре SCADA/EMS апликација неопходних за планирање рада система
Учествујеш у оперативном планирању на ЕНТСО-Е нивоу/ рад на специјализованој ЕНТСО-Е платформи
Учествујеш у изради прогнозе производње из обновљивих извора
Учествујеш у прорачуну адекватности преносног система

А поседујеш:
Високу стручну спрему – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC

Инжењер за оперативно управљање – диспечер НДЦ
у оквиру Националног диспечерског центра (НДЦ) Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Пратиш рад преносног система и СММ блока (контролни блок Србија – Црна Гора – С. Македонија)
Вршиш промену топологије преносне мреже – издавање налога за манипулације
Обезбеђујеш услове за извођење планираних и непланираних радова у преносној мрежи и издајеш докумената за рад
Учествујеш у активностима регулације напона
Управљаш производњом и регулацијом фреквенције и снаге размене
Одржаваш параметре система у нормалним границама приликом стабилног рада, али и у условима поремећаја
Санираш поремећаје и кварове у мрежи
Анализираш рад ЕЕС употребом софтверских апликација и SCADA/EMS система
Пратиш и протоколишеш унутардневни процес на тржишту електричне енергије
Радиш у сменама
Волиш да радиш у тиму
Поседујеш добре комуникационе вештине
Стално учиш и усавршаваш се

А поседујеш:
Високу стручну спрему - академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.Inženjer za tehničke sisteme komunikacije i upravljanja u području prenosa

Инжењер за техничке системе комуникација и управљања у подручју преноса
у оквиру Дирекције за одржавање преносног система, са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Асистираш у реализацији радних задатака за редовна и ванредна испитивања система и уређаја за техничке системе комуникација и управљања у припадајућим објектима подручја преноса
Асистираш у спровођењу и израђивању извештаја редовних и ванредних испитивања система и уређаја за техничке системе комуникација и управљања у припадајућим објектима подручја преноса
Асистираш у прикупљању података и отклањању кварова на опреми и уређајима техничког система комуникација и управљања у припадајућем делу преносног система
Учествујеш у имплементирању задатих радних параметара и листа сигнала за уређаје техничког система комуникација и управљања у припадајућем делу преносног система
Асистираш и спроводиш једноставније радне задатке на пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ) техничких система комуникације и управљања у домену надлежности подручја преноса
Асистираш и спроводи једноставније радне задатке на функционалним испитивањима у припадајућим објектима подручја преноса (САТ) и пуштање у рад техничких система комуникација, управљања и припадајуће опреме у новим и реконструисаним објектима у домену надлежности подручја преноса

А поседујеш:
Високу стручну спрему - мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

*Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Povezani POSLOVI

13.07.2022 Inženjer za projekte priključenja, Inženjer za ispitivanje i analizu stanja elementa relejne zaštite, Inženjer za relejnu zaštitu Elektromreža Srbije Beograd

13.07.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za kapitalne investicione projekte Elektromreža Srbije Beograd

13.07.2022 Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje Elektromreža Srbije BG, KS

29.03.2022 Inženjer za izradu tehnoloških rešenja i tehničkih uslova, Inženjer za podršku operativnom upravljanju i DTS, Inženjer za administraciju balansne odgovornosti, Samostalni inženjer za automatske sisteme Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za pripremu i ispitivanje uređaja za merenje električne energije, Elektro inženjer za pripremu investicionih projekata, Inženjer za planiranje razvoja prenosnog sisitema Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Vodeći inženjer za kapitalne investicione projekte, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Inženjer za SCADA sisteme NDC Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za balansni mehanizam i unutardnevni proces, Inženjer za lokalno upravljanje Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer RDC Elektromreža Srbije Valjevo

27.02.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

03.11.2021 Vodeći inženjer za projekte priključenja Elektromreža Srbije BeogradWeb Analytics