elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Inženjer za operativno upravljanje - dispečer, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa
01.07.2021 - Elektromreža Srbije Valjevo

Elektromreža Srbije a.d. Valjevo

Inženjer za operativno upravljanje - dispečer RDC Valjevo

Инжењер за оперативно управљање – диспечер РДЦ Ваљево
у оквиру Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Ваљеву

Од тебе се очекује да:
Асистираш у надзору токова снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности
Обезбеђујеш место рада у преносној мрежи у надлежности, а под надзором диспечера у смени
Асистираш при пријему, обради и дистрибуцији интервентних захтева и одобрења за искључење елемената ЕЕС
Асистираш у санирању поремећаје у преносној мрежи у надлежности, а под надзором диспечера у смени
Асистираш у надзору даљински управљаних ЕЕО ЕМС АД
Асистираш у изради анализе сигурности на делу преносног система у надлежности
Асистираш у спровођењу планова одбране ЕЕС
Асистираш око планирања искључења елемената ЕЕС у надлежности
Даљински командујеш ЕЕО ЕМС АД у систему даљинског командовања под надзором диспечера у смени

А поседујеш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa

Инжењер за релејну заштиту и локално управљање у подручју преноса
у оквиру Дирекције за одржавање преносног система, са местом рада у Ваљеву

Од тебе се очекује да:
Асистираш у реализацији радних задатака за редовна и ванредна испитивања система и уређаја за заштиту и локално управљање у припадајућим објектима подручја преноса
Учествујеш у спровођењу и припремаш предлоге извештаје о активностима редовних и ванредних испитивања система и уређаја за релејну заштиту и локално управљање у припадајућим објектима подручја преноса
Асистираш у прикупљању података о погонским догађајима, отклањању последица хаварија на опреми и уређајима у припадајућем делу преносног система
Учествујеш у имплементирању задатих радних параметара и листа сигнала за уређаје заштите и локалног управљања у припадајућим објектима
Асистираш и спроводиш једноставније радне задатке на пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ) система релејне заштите и локалног управљања у домену надлежности подручја преноса
Асистираш и спроводиш једноставније радне задатке на функционалним испитивањима у припадајућим објекатима подручја преноса (САТ) и пуштању у рад система релејне заштите, локалног управљања и припадајуће опреме у новим и реконструисаним објектима у домену надлежности подручја преноса

А поседујеш:
Високу стручну спрему - мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике - енергетика
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.
Povezani POSLOVI

13.07.2022 Inženjer za projekte priključenja, Inženjer za ispitivanje i analizu stanja elementa relejne zaštite, Inženjer za relejnu zaštitu Elektromreža Srbije Beograd

13.07.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za kapitalne investicione projekte Elektromreža Srbije Beograd

13.07.2022 Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje Elektromreža Srbije BG, KS

29.03.2022 Inženjer za izradu tehnoloških rešenja i tehničkih uslova, Inženjer za podršku operativnom upravljanju i DTS, Inženjer za administraciju balansne odgovornosti, Samostalni inženjer za automatske sisteme Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za pripremu i ispitivanje uređaja za merenje električne energije, Elektro inženjer za pripremu investicionih projekata, Inženjer za planiranje razvoja prenosnog sisitema Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Vodeći inženjer za kapitalne investicione projekte, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Inženjer za SCADA sisteme NDC Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za kontrolu i nadzor merenja električne energije, Inženjer za balansni mehanizam i unutardnevni proces, Inženjer za lokalno upravljanje Elektromreža Srbije Beograd

29.03.2022 Inženjer za operativno upravljanje - dispečer RDC Elektromreža Srbije Valjevo

27.02.2022 Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC Elektromreža Srbije Beograd

03.11.2021 Vodeći inženjer za projekte priključenja Elektromreža Srbije BeogradWeb Analytics